In progress Nginx Proxy Manager + Nextcloud

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
Znalazłem świetny poradnik jak zainstalować na docekrze Nginx Proxy Manager
https://www.8px.pl/nginx-proxy-manager-jako-kontener-na-qnap-nas/ - działa wyśmienicie.
Mój obraz dockera wygląda następująco
Code:
version: '3'
services:
 app:
  image: 'jc21/nginx-proxy-manager:latest'
  ports:
   - '980:80'
   - '981:81'
   - '9443:443'
  volumes:
   - /share/nginx/config.json:/app/config/production.json
   - /share/nginx/data:/data
   - /share/nginx/letsencrypt:/etc/letsencrypt
  depends_on:
   - db
 db:
  image: webhippie/mariadb:latest
  restart: always
  environment:
   MARIADB_ROOT_PASSWORD: rootpass
   MARIADB_DATABASE: 'npm'
   MARIADB_USERNAME: 'npm'
   MARIADB_PASSWORD: userpass
  volumes:
   - /share/nginx/data/baza_npm/mysql:/var/lib/mysql
jest to rozwiązanie na prawdę godne polecenia dla odwrotnego proxy gdyż wszystkie ustawienia można wyklikać i co najważniejsze po restarcie wszytko działa.
Testowałem na różnych usługach typu GUI itp. i to działa ale nie działa dla najważniejszej aplikacji tj. dla Nextcloud, który jest również w kontenerze z oficjalny docker zainstalowanych przez containerstation.
Jak odpowiednio skonfiguruję domenę w nginx proxy manager to w przeglądarce pojawia się 504 Gateway Timeout
Wiem, że to wina configu nextcloud gdyż nie ma problemu z analogicznymi przekierowaniami odwrotnego proxy dla innych usług.
Czy mógłbym liczyć na pomoc?
Poniżej zamieszczam config.php z nextcloud
Code:
<?php
$CONFIG = array (
 'htaccess.RewriteBase' => '/',
 'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\APCu',
 'apps_paths' => 
 array (
  0 => 
  array (
   'path' => '/var/www/html/apps',
   'url' => '/apps',
   'writable' => false,
  ),
  1 => 
  array (
   'path' => '/var/www/html/custom_apps',
   'url' => '/custom_apps',
   'writable' => true,
  ),
 ),
 'instanceid' => 'ocosaop9fsj8',
 'passwordsalt' => '1gwCz9emJ12qa29buRxwadAK/mxEbT',
 'secret' => 'i8vqYJ4nq50x0ADFV428Ochxi7IDlJYZMR3xXxTHMYKExL+W',
 'trusted_domains' => 
 array (
  0 => '192.168.10.10:1080',
  0 => 'moja.domena.net',
 ),
 'datadirectory' => '/var/www/html/data',
 'dbtype' => 'mysql',
 'version' => '20.0.1.1',
 'overwrite.cli.url' => 'http://192.168.10.10:1080',
 'dbname' => 'nextcloud',
 'dbhost' => 'localhost',
 'dbport' => '',
 'dbtableprefix' => 'oc_',
 'dbuser' => 'oc_admin',
 'dbpassword' => passdb,
 'installed' => true,
);

w katalogu config znajduje się jeszcze plik reverse-proxy.config.php więc być może tu coś trzeba ustawić - poniżej jego zawartość:
Code:
<?php
$overwriteHost = getenv('OVERWRITEHOST');
if ($overwriteHost) {
 $CONFIG['overwritehost'] = $overwriteHost;
}

$overwriteProtocol = getenv('OVERWRITEPROTOCOL');
if ($overwriteProtocol) {
 $CONFIG['overwriteprotocol'] = $overwriteProtocol;
}

$overwriteWebRoot = getenv('OVERWRITEWEBROOT');
if ($overwriteWebRoot) {
 $CONFIG['overwritewebroot'] = $overwriteWebRoot;
}

$overwriteCondAddr = getenv('OVERWRITECONDADDR');
if ($overwriteCondAddr) {
 $CONFIG['overwritecondaddr'] = $overwriteCondAddr;
}

$trustedProxies = getenv('TRUSTED_PROXIES');
if ($trustedProxies) {
 $CONFIG['trusted_proxies'] = array_filter(array_map('trim', explode(' ', $trustedProxies)));
}
Dobra, jestem już sporo dalej - nie jest to jednak wina nextcloud.
Zainstalowałem wordpress poprzez containterstation i było to samo, ale jak zmieniłem w opcjach sieci kontenera z NAT na BRIDGE to przekierowanie odwrotne proxy działa. W nextcloud to samo.
Być może chodzi tu o komunikację pomiędzy kontenerami - w dobrym kierunku myslę?
 
 • Like
Reactions: grzenio

pigers

Long live Pr0xM0x
Administrator
Jul 26, 2013
13,715
41
2,338
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
QuTScloud
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • QuTScloud
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
w bridge dostaniesz adres IP z serwera DHCP/routera - gdzie przeważnie ten adres jest zmienny
podczas gdy NAT ukrywa ci to i trzeba działać za pomocą adresu IP QNAP + port
 

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
Na ruterze określam static DHCP więc IP się nie zmienia, a ponadto w container station można określić IP "na sztywno".
Zastanawia mnie tylko dlaczego w przypadku BRIDGE przekierowanie z aplikacji nginx proxy manager działa, a w przypadku NAT i portu na aplikację coś blokuje komunikację
Code:
502 Bad Gateway
monit z przeglądarki.
 

pigers

Long live Pr0xM0x
Administrator
Jul 26, 2013
13,715
41
2,338
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
QuTScloud
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • QuTScloud
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
błąd 502 - to błąd kominikacji
na pewno dobrze masz zdefiniowane proxy ? odnosi się do właściwych portów na NAT ?
 

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
Wydaje się, że tak...
Aplikacja w kontenerze (dajmy na to ten nieszczęsny nextcloud) działa na porcie 9090 i w sieci lokalnej bez problemu jest dostęp natomiast przekierowanie poprzez aplikację jak w załączniku nie działa.
proxy.jpg

Natomiast jak tylko zmienię przekierowanie na port 8080 dla GUI - momentalnie jest połączenie po ssl.
Wychodzi na to, że to coś z komunikacją pomiędzy kontenerami.
 

pigers

Long live Pr0xM0x
Administrator
Jul 26, 2013
13,715
41
2,338
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
QuTScloud
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • QuTScloud
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
brak informacji jak jest zdefiniowany kontener NextCloud'a
 

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
jak poniżej
Code:
version: '3'
volumes:
 nextcloud:
 db:

services:
 db:
  image: webhippie/mariadb:latest
  restart: always
  environment:
   MARIADB_ROOT_PASSWORD: 'rootpass'
   MARIADB_DATABASE: 'nextcloud'
   MARIADB_USERNAME: 'nextcloud'
   MARIADB_PASSWORD: 'userpass'
  volumes:
   - /share/nextcloud/mysql:/var/lib/mysql

 app:
  image: nextcloud
  ports:
   - 9090:80
  links:
   - db
  volumes:
   - /share/nextcloud:/var/www/html
  restart: always
 

pigers

Long live Pr0xM0x
Administrator
Jul 26, 2013
13,715
41
2,338
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
QuTScloud
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • QuTScloud
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
wygląda dobrze

zakładając sytuację NAT (maskowanie):
1. nextcloud gada po porcie 9090 (nie jestem pewien czy ten port jest wolny na qnapie) w protokole http (patrząc na definicje jego kontenera) na adresie IP QNAPa
2. nginx-manager gada po porcie 8443 i 980 , więc trzeba się do niego dobijać za pomocą adresu IP qnapa i portu 980
3. przekierowanie powinno być na adres IP QNAPa i port WWW nextclouda w nginx

a jaki adres uzywasz do testów ? bo jak zwykle schowałeś to co potrzebne! i skąd puszczasz ten test ?
 

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
Moja sieć domowa to 192.168.4.0/24
Adres qnap to 192.168.4.20
Nextcloud w kontenerze NAT na porcie 9090 więc przekierowanie takie jak z obrazka teoretycznie powinno działać, a to co zamazane na obrazku to tylko subdomena.
Analogicznie testowałem na innych portach min. 1080 i było to samo.
Przed chwilą dokończyłem konfigurację testowego nextcloud w kontenerze BRIDGE z IP 192.168.4.27 ... - jeden klik w nginx proxy manager i śmiga po ssl aż miło także ewidentnie chodzi o ten NAT.
Wygląda na to, że jest jakiś problem z mapowaniem portów na qnap ponieważ nie działa odwrotne proxy z nginx na kontenerze NAT.
Jako, że bardzo mi zależy na dostępie do kilku aplikacji z zewnątrz postanowiłem darować sobie nginx proxy manager i skonfigurować odwrotne proxy za pomocą kontenera z tradycyjnym nginx.

Code:
version: "3"
services:
 nginx:
  image: linuxserver/nginx
  container_name: nginx
  environment:
   - TZ=Europe/Warsaw
  ports:
   - 444:443
   - 82:80
  restart: unless-stopped
Porty na routerze oczywiście odpowiednio przekierowane, ale reverse proxy nie działa jak w przypadku nginx proxy manager.

Jak tylko zmienię konfigurację kontenera z nginx na bridge z własnym adresem IP przy identycznej konfiguracji nginx - reverse proxy działa.

Code:
server {
  listen 80;
}

server {

  listen 443;
  server_name moja.domena.net;
  ssl_certificate /config/keys/certyfikat.crt;
  ssl_certificate_key /config/keys/klucz.key;

  ssl on;
  ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
  ssl_prefer_server_ciphers on;

  access_log      /var/log/nginx/mylog.log;

  location / {

   proxy_set_header    Host $host;
   proxy_set_header    X-Real-IP $remote_addr;
   proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
   proxy_set_header    X-Forwarded-Proto $scheme;

   # Fix the “It appears that your reverse proxy set up is broken" error.
   proxy_pass     http://192.168.4.20:9090;
   proxy_read_timeout 90;

   proxy_redirect   http://192.168.4.20:9090 https://moja.domena.net;
  }
 }

a przecież sama konfiguracja nginx jest identyczna.
Czy w przypadku kontenera NAT konfiguracja reverse proxy powinna być inna?
 

pigers

Long live Pr0xM0x
Administrator
Jul 26, 2013
13,715
41
2,338
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
QuTScloud
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • QuTScloud
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
mam dziwne wrażenie że coś jest nie tak z tym dockerem ...
 

pigers

Long live Pr0xM0x
Administrator
Jul 26, 2013
13,715
41
2,338
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
QuTScloud
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • QuTScloud
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
aa - mam na myśli instalacje dockera - sam kontener wygląda OKej
 

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
Pisałeś kiedyś, że nie korzystasz z container station qnap tylko z innego rozwiązania - może to by pomogło.
 

pigers

Long live Pr0xM0x
Administrator
Jul 26, 2013
13,715
41
2,338
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
QuTScloud
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • QuTScloud
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
korzystam tylko z CLI i portainera, GUI QNAPa dla dockerów jest dla mnie nieczytelne!
 

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
Próbowałem zainstalować na moim 131K, ale w logach info, że niekompatybilna wersja, a próbowałem kilka stąd
Qnapclub Store: Portainer
Mniejsza z tym - pozostanę przy tym co jest do docker nginx bridge, bo już jestem blisko dopracowania konfiguracji.
Nie będę już wałkował tego tematu, ale mam ostatnie pytanie w związku z tym reverse proxy...
W nginx.conf mam taki wpis
Code:
include /config/nginx/site-confs/*;
Oczywiście we wskazanym katalogu znajduje się plik z ustawieniami reverse proxy jak powyżej, ale docelowo będę korzystał z jeszcze kilku subdomen dla innych usług.
Konfiguruję kolejne revers proxy dla kolejnej subdomeny analogicznie jak dla tej pierwszej, ale niestety przeglądarka i tak kieruje na tą samą usługę jak dla tej pierwszej subdomeny.
Czy mógłbym prosić o podpowiedź jak ustawić reverse proxy dla kilku subdomen (każda dla innej aplikacji działającej na innym porcie)?
Dodam, że sprawdziłem już nie jeden config z google, ale bez skutku.
 

goruss

Entry Technician
Q Associate
Oct 20, 2020
83
5
8
22
QNAP
null
Ethernet
null
Widocznie w swoich configach miałem coś nie tak - poniższe ustawienia działają dla różnych domen/subodmen z configami w różnych plikach.

Code:
server {
listen 80;
server_name domain.tld www.domain.tld; # Edit this to your domain name
rewrite ^ https://$host$request_uri permanent;
}

###
# This is all the configuration declarations that help SSL Function.
###

server {
listen 443 ssl;

server_name domain.tld;
# Edit this to your domain name

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/domain.tld/fullchain.pem;    
# If you use Lets Encrypt, you should just need to change the domain.

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/domain.tld/privkey.pem;   
# If you use Let's Encrypt, you should just need to change the domain.

ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;            
# Defining option to share SSL Connection with Passed Proxy

ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;                 
# Defining used protocol versions.

ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
# Defining ciphers to use.

ssl_prefer_server_ciphers on;                     
# Enabling ciphers

access_log /var/log/nginx/access.log;                 
# Log Location. Can be anywhere. Make sure the nginx user defined in /etc/nginx/nginx.conf has r/w permissions

###
# This is the juicey part of the config file, handing off relevant data to
# our back-end app running on port 3000
# Nothing should need to be changed here, unless port 3000 is not the port
# you're using.
# Furthermore, if you're using a socket to serve your app (PHP comes to
# mind), you can define a unix:.sock location here as well
###
  
location / {
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_pass http://localhost:3000;
proxy_read_timeout 90;
}
}
 

hypnosiss

Moderator
Contributor
Jul 6, 2008
326
32
28
30
Polska, Wrocław
QNAP
TS-x53D
Ethernet
1 GbE
mialem dokladnie podobny problem. Rozwiazaniem okazało się użycie standardowego portu nextclouda. W przypadku gdy z kontenera nextcloud wyciagało się port inny niż 80, cloud się nie ładował - mimo tego że reverse proxy manager forwardował na ten własnie port. Nie wiem dlaczego tak jest.

Druga sprawa na przyszłosc, dla bezpieczeństwa w konfiguracji kontenera aplikacji, która ma być pod umbrellą reverse proxy używać bloku expose, zamiast ports. Wtedy gdy używasz dodatkowo certyfikatu ssl dla połączeń z domeny, nie będzie możliwości tego pominięcia (force ssl)

po trzecie, nextcloud w pliku config/config.php w sekcji trusted_domains potrzebuje zdefiniowania domen/ipków wraz z portami pod którymi będzie figurować.
 
 • Love
Reactions: Silas Mariusz