FAQ Port Trunking (Agregacja portów, grupowanie portów, Port Aggreggation, Load Balancing, NIC teaming)

Silas Mariusz

Silas Mariusz

SysOp
Administrator
Apr 5, 2008
9,635
23
1,985
153
38
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
Dostępne tryby Port Trunking oraz ich definicje i podział na wymagania:


-- Pracujące z dedykowanymi switchami przemysłowymi obsługującymi Port Trunking
 • Balance-rr - Równoważenie obciążenia typu round-robin
  Transmituj pakiety w porządku sekwencyjnym od pierwszego dostępnego do ostatniego. Tryb ten ¹zapewnia równoważenie obciążenia sieciowego i ²zwiększa odporność na awarie.

 • Active Backup - Rezerwa łącza
  ¹Zapewnia rezerwę łącza. Tylko jeden interfejs podrzędny może być aktywny na raz. Inny interfejs przechodzi w stan aktywności, tylko w wypadku awarii poprzedniego. Adres MAC łącza jest widoczny zewnętrznie tylko na jednym porcie (adapterze sieciowym) by uniknąć konfliktu na switchu.

 • Balance XOR - Ochrona przed awarią za pomocą polityki XOR (kontrawalencji, alternatywy wykluczającej, ...)
  Używa polityki XOR do transmisji. ¹Zapewnia wyłącznie ochronę przed awarią (z bardzo dobrą jakością usługi), ale nie równoważenia obciążenia.
  [ Definicja bramki XOR @ pl.wikipedia ]

 • Broadcast
  Transmituje te same dane na każdym interfejsie podrzędnym. ¹Zapewnia ochronę przed awarią, ale spowalnia ruch przechodzący na niektórych powolnych maszynach.

 • IEEE 802.3ad - Łączenie dynamicznego łącza typu IEEE 802.3ad
  W tym trybie interfejsy są łączone w grupę, w której każdy interfejs podrzędny dzieli tą samą przepływność. ¹Zapewnia tolerancję na uszkodzenia i ²równoważenie obciążenia sieciowego. Jeżeli wykorzystujesz switch pomiędzy dwoma łączonych routerami, upewnij się, że ten switch obsługuje standard IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation z poprawnie skonfigurowanym trybem LACP.
-- Pracujące w podstawowych środowiskach sieciowych przy użyciu standardowych switchy​
 • Balance-tlb - Adaptacyjne równoważenie obciążenia transmisji ruchu wychodzącego
  Ruch wychodzący jest rozdzielany w zależności od bieżącego obciążenia (wyliczonego w oparciu o szybkość) na każdym interfejsie podrzędnym. Ruch przychodzący jest odbierany przez bieżący interfejs podrzędny. Jeżeli nastąpi awaria interfejsu odbierającego, inny interfejs przejmuje od niego adres MAC. ¹Tryb ten zapewnia równoważenie obciążenia sieciowego wychodzącego i ²zwiększa odporność na awarie.

 • Balance-alb - Adaptacyjne równoważenie obciążenia
  Połączenie balance-tlb [bufor: TLB] z równoważeniem ruchu przychodzącego [bufor RLB] dla ruchu IPv4. Równoważenie otrzymywanego obciążenia osiągane jest poprzez negocjowanie ARP, osiągane przez repliki ARP wysyłane z systemu lokalnego na wyjście i nadpisywanie adresu sprzętu źródłowego unikalnym adresem sprzętowym jednego z interfejsów tak, że różne peery używają różnych adresów sprzętowych dla serwera. ¹Tryb ten zapewnia równoważenie obciążenia sieciowego wejściowe i wyjściowego, oraz ²zwiększa odporność na awarie.
Indeks górny określa wyłącznie liczbę korzyści jakie płyną z konkretnego interfejsu. Nie jest to UWAGA!!!!!