How-To Przywrócenie pracy serwera/dostępu do danych w RAID

Discussion in 'Podstawowe ustawienia systemowe' started by Silas Mariusz, Dec 10, 2014.

Loading...
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  8:49 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE

    Awaria podczas aktualizacji oprogramowania firmware

  Poniższe procedury mogą być wykorzystane alternatywnie do How-To - System nie startuje i Finder nie wykrywa serwera jako podstawa do ręcznej aktualizacji oprogramowania lub jako awaryjny dostęp do danych.


    Informacja o zastosowaniu procedury

  Odzyskanie dostępu do danych dotyczy awarii systemu lub konfiguracji RAID i wymaga sprawnego uruchomienia serwera bez zainstalowanych w nim dysków twardych.  Poniższe procedury opisują sposób dostępu do danych w celu natychmiastowego wykonania kopii bezpieczeństwa lub przywrócenia dostępu do serwera i przywrócenia jego konfiguracji.

  Spis:
  • Procedura wstępna
  • Procedura przyłączenia woluminów danych w serwerze z firmware 4.1.0 i nowszym (opcjonalnie przywrócenie domyślnej konfiguracji)
   • Jak przywrócić .conf (w przypadku niepoprawnego złożenia md9)
  • Przywrócenie pracy serwera z oprogramowaniem starszym od 4.1.0 przez przywrócenie domyślnej konfiguracji
  • Krytyczne uzyskanie dostępu do danych bez próby przywrócenia pracy serwera z oprogramowaniem firmware starszym od 4.1.0


  Procedura wstępna
  1. Wysuń delikatnie wszystkie dyski, tak aby za chwile można było je łatwo zamontować.
  2. Włącz serwer i poczekaj na jego pełne uruchomienie.
  3. Kiedy usłyszysz długi sygnał dźwiękowy gotowości serwera (po ok. 2 minutach) połącz się na konsolę FAQ shell serwera (FAQ SSH).
   W tym celu wykonaj:
   1. Uruchom program Finder i znajdź adres IP serwera NAS.

      finder nie wykrywa serwera


   2. Pobierz i uruchom program PuTTY
    W otwartym oknie programu w polu
    • Host Name... podaj adres IP serwera znaleziony Finderem,
    • wybierz Connection type FAQ SSH
    • oraz w polu Port podaj numer portu - domyślny 22.
    [​IMG]
   3. Następnie kliknij przycisk Open.
   4. Przy pierwszym logowaniu przez FAQ SSH zostaniesz poproszony o akceptację certyfikatu - potwierdź.
   5. Zaloguj się używając konta 'admin'
    [​IMG]
   6. Zamknij program finder i pozostaw PuTTY uruchomione.
  4. Wsuń wymontowane dyski w oryginalnej kolejności.


  Procedura przyłączenia woluminów danych w serwerze z firmware 4.1.0 i nowszym
  (opcjonalnie przywrócenie domyślnej konfiguracji)
  :
  1. Wykonaj procedurę wstępna
  2. Sprawdź plik /etc/enclosure_0.conf czy wszystkie dyski zostały poprawnie zainstalowane, w tym celu wykonaj:
   Code (Bash):
   1. egrep '(Disk|sd)' /etc/enclosure_0.conf
   ... lub szczegółowo wyświetl cały plik:
   Code (Bash):
   1. cat /etc/enclosure_0.conf
  3. Uruchom pierwszą sekwencję uruchomienia magazynu danych, aby przyłączyć /dev/md9 oraz /dev/md13 wykonując polecenie:
   Code (Bash):
   1. storage_util --sys_startup
   1. Wyświetl listę dostępnych mountów /dev/md poleceniem:
    Code (Bash):
    1. mount | grep /dev/md
    Przykład:
    Code (Text):
    1. /dev/md9 on /mnt/HDA_ROOT type ext3 (rw,data=ordered)
    2. /dev/md13 on /mnt/ext type ext3 (rw,data=ordered)
   2. Sprawdź dostępną przestrzeń dyskową mountów /dev/md wykonując:
    Code (Bash):
    1. df -h | grep /dev/md
    Przykład:
    Code (Text):
    1. /dev/md9                509.5M    113.8M    395.7M  22% /mnt/HDA_ROOT
    2. /dev/md13               364.2M    296.7M     67.6M  81% /mnt/ext
   • (!) Jeśli /dev/md9 nie został przyłączony poprawnie (do /mnt/HDA_ROOT), odnieś się do dodatkowej instrukcji załączonej pod tą procedurą.
   • (!) Jeśli /dev/md13 nie został przyłączony poprawnie, wykonaj poniższe polecenie, aby odtworzyć wolumin RAID md13:
    Przykład na urządzeniu: TS-469 z zainstalowanymi dwoma dyskami w konfiguracji: disk1(/dev/sda), disk2(/dev/sdb), disk3(missing/brakujący), disk4(missing/brakujący)
    Code (Bash):
    1. /sbin/mdadm -CfR /dev/md13 -e 1.0 -z 458880 --bitmap=internal --write-behind --level=1 --chunk=64 --raid-devices=4 /dev/sda4 /dev/sdb4 missing missing
  4. Uruchom kolejną sekwencję uruchomienia magazynu danych, aby przyłączyć woluminy dysków:
   Code (Bash):
   1. storage_util --sys_startup_p2
   1. Sprawdź dostępną przestrzeń dyskową mountów CACHEDEV?_DATA/MD?_DATA wykonując:
    Code (Bash):
    1. df -h | grep _DATA
    Przykład:
    Code (Text):
    1. /dev/mapper/cachedev1     2.7T      2.4T    257.7G  91% /share/CACHEDEV1_DATA
    2. /dev/mapper/cachedev2   909.0G    331.1G    577.4G  36% /share/CACHEDEV2_DATA
   • (!) Jeśli woluminy nie zostały przyłączone, wykonaj poniższe, aby podmountować wolumin danych:
    • Dla starszej konfiguracji dysków z woluminem MD:
     Code (Bash):
     1. mount -t ext4 /dev/md0 /share/MD0_DATA
    • Dla nowej konfiguracji dysków z elastycznym LVM'em:
     Code (Bash):
     1. mount -t ext4 /dev/mapper/cachedev1 /share/CACHEDEV1_DATA
   • [!] Jeśli w dalszym ciągu wolumin nie został poprawnie przyłączony, superblock może być uszkodzony.
    1. Odczytaj wielkość superblocku poleceniem dumpe2fs_64 ...:
     • Dla /dev/md0, wykonaj:
      Code (Bash):
      1. dumpe2fs_64 /dev/md0 | grep superblock
     • Dla /dev/mapper/cachedev1, wykonaj:
      Code (Bash):
      1. dumpe2fs_64 /dev/mapper/cachedev1 | grep superblock
     Przykład:
     Code (Text):
     1. dumpe2fs 1.42.6 (21-Sep-2012)
     2.   Primary superblock at 0, Group descriptors at 1-346
     3.   Backup superblock at 32768, Group descriptors at 32769-33114
     4.   Backup superblock at 98304, Group descriptors at 98305-98650
     5.   Backup superblock at 163840, Group descriptors at 163841-164186
     6. ...
     Wynik: Wielkość superblocku z powyższego przykładu to 32768 bajtów.
    2. Przeprowadź skanowanie systemu plików określając wielkość superblocku z powyższego polecenia: e2fsck_64 -b 32768 ...:

       Wielkość superblocku

     Niepoprawne określenie wielkości superblocku może skutkować trwałym uszkodzeniem struktury plików bez możliwości odzyskania zapisanych danych.

     • Dla /dev/md0, wykonaj:
      Code (Bash):
      1. e2fsck_64 -b 32768 /dev/md0
     • Dla /dev/mapper/cachedev1, wykonaj:
      Code (Bash):
      1. e2fsck_64 -b 32768 /dev/mapper/cachedev1
     Przykład:
     Code (Text):
     1. ...
     2. Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizescf
     3. ...
     4. Free blocks count wrong for group #241 (32254, counted=32253).
     5. ...
     6. Fix? yes
     7. ...
     8. /dev/sda2: ***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
     9. ...
     10. /dev/sda2: 59586/30539776 files (0.6% non-contiguous), 3604682/61059048 blocks
     11. ...
  5. Wykonaj, aby przyłączyć wszystkie woluminy:
   Code (Bash):
   1. /etc/init.d/mountall
  6. Wyświetl listę dostępnych mountów /dev/md oraz /dev/mapper poleceniem:
   Code (Bash):
   1. mount | egrep '(/dev/md|/dev/mapper)'
   Przykład:
   Code (Text):
   1. /dev/md9 on /mnt/HDA_ROOT type ext3 (rw,data=ordered)
   2. /dev/mapper/cachedev1 on /share/CACHEDEV1_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,delalloc,noacl)
   3. /dev/mapper/cachedev2 on /share/CACHEDEV2_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,delalloc,noacl)
   4. /dev/md13 on /mnt/ext type ext3 (rw,data=ordered)
   • (!) /dev/md13 powinien zostać przyłączony do /mnt/ext:
  7. Wykonaj, aby uruchomić:
   • Samba (Microsoft Networking) w celu uzyskania dostępu do plików przez otoczenie sieciowe Windows:
    Code (Bash):
    1. /etc/init.d/smb.sh start
   ... lub:
   • Wszystkie usługi w serwerze NAS w tym Samba:
    Code (Bash):
    1. /etc/init.d/services.sh start
  8. Jeśli po restarcie serwera w dalszym ciągu serwer nie uruchamia się prawidłowo, można powtórzyć powyższe kroki i przywrócić podstawową konfigurację systemu do domyślnej dodatkowym poleceniem:
   Code (Bash):
   1. cp /etc/default_config/uLinux.conf /etc/config/

  * Dla powyżej procedury w przypadku błędu z woluminem md9:
  Jak przywrócić .conf (w przypadku niepoprawnego złożenia md9)
  • Try to mount 1st partition of any disk
   1. Please open /etc/enclosure_0.conf to get the correct disk mapping name.
    Code (Text):
    1. [PhysicalDisk_1]
    2. port_id=1
    3. pd_sys_id=sg6
    4. enc_sys_id=root
    5. pd_sys_name=/dev/sdg
   2. Example command of mount Disk1 1st partition.
    Code (Bash):
    1. /bin/mount /dev/sdg1 /mnt/sdg_root
  • Try to read /mnt/sdg_root/.conf
   Code (Bash):
   1. cat /mnt/sdg_root/.conf
  • It should be a valid text file. If .conf file is is garbled, remove it and try to
   regenerate it.
  • Example of HAL support firmware(SMB):
   1. MAC address 1: 00:08:9B:CB:A3:EA
   2. World wide name of DISK1: 50014EE25C0D43B9
   3. World wide name of DISK2: 5000C5004EE02CCB
   4. World wide name of DISK3: 5000CCA378EF2455
   5. World wide name of DISK4: 50014EE2B21AEE7C
   6. To get the correct disk WWN, please refer to /etc/enclosure_0.conf.
   Code (Bash):
   1. cat /mnt/sdg_root/.conf
   Przykład:
   Code (Text):
   1. hw_addr=00:08:9B:CB:A3:EA
   2. QNAP=TRUE
   3. mirror=0
   4. hal_support=yes
   5. sm_v2_support=yes
   6. pd_dev_wwn_50014EE25C0D43B9=0x1
   7. pd_dev_wwn_5000C5004EE02CCB=0x2
   8. pd_dev_wwn_5000CCA378EF2455=0x3
   9. pd_dev_wwn_50014EE2B21AEE7C=0x4
  • Mount each disk 1st partition
  • Copy this new .conf to each disk 1st partition


  Przywrócenie pracy serwera z oprogramowaniem starszym od 4.1.0 przez przywrócenie domyślnej konfiguracji
  1. Wykonaj procedurę wstępna
  2. "Zmirroruj" partycję ROOT poleceniemconfig_util 1:
   Code (Bash):
   1. config_util 1

     Root Failed

   Jeśli powyższe polecenie zwróci błąd: Root Failed natychmiast przerwij wykonywanie dalszych czynności i skontaktuj się z pomocą techniczną QNAP: helpdesk.qnap.com

  3. Przyłącz partycję ROOT poleceniem: storage_boot_init 1
   Code (Bash):
   1. storage_boot_init 1
  4. Odczekaj ok. 30 sekund. Dyski powinny być już zamontowane. Możesz to sprawdzić poleceniem mount, df -h lub fdisk -l (dysk 1: /dev/sda3, dysk 2: sdb3, dysk 3: sdc3, ...).
  5. Sprawdź dostępną przestrzeń na woluminie HDA_ROOT poleceniem df -h:
   Code (Bash):
   1. df -h | egrep '(use|/dev/md9)'

     Brak wolnej przestrzeni na woluminie

   Jeśli wolumin HDA_ROOT jest w pełni wykorzystany należy natychmiast przewać dalsze czynności i skontaktować się z pomocą techniczną QNAP: helpdesk.qnap.com

  6. Teraz możesz:
   • spróbować uruchomić serwer ponownie
   ... lub ...
   • przywrócić jego konfigurację do domyślnej a tym samym w większości przypadków przywrócić pracę serwera:
    Code (Bash):
    1. cp /etc/default_config/uLinux.conf /mnt/HDA_ROOT/.config/
    2. rm -rf /etc/config
    3. ln -sf /mnt/HDA_ROOT/.config /etc/config
    4. setcfg -f /etc/config/uLinux.conf Misc configured TRUE
    5. # wykonaj jesli masz zamiar wykonac aktualizacje firmware Finderem:
    6. #ln -sf /mnt/HDA_ROOT/update /mnt/update
    7. # kontynuuj https://forum.qnap.net.pl/temat/5670/ punkt 13

  Krytyczne uzyskanie dostępu do danych bez próby przywrócenia pracy serwera z oprogramowaniem firmware starszym od 4.1.0
  1. Wykonaj procedurę wstępna
  2. "Zmirroruj" partycję ROOT poleceniemconfig_util 1:
   Code (Bash):
   1. config_util 1

     Root Failed

   Jeśli powyższe polecenie zwróci błąd: Root Failed natychmiast przerwij wykonywanie dalszych czynności i skontaktuj się z pomocą techniczną QNAP: helpdesk.qnap.com

  3. Załaduj konfigurację dysków storage.conf i przyłącz partycję DATA poleceniem: storage_boot_init 2
   Code (Bash):
   1. storage_boot_init 2
  4. Odczekaj ok. 30 sekund. Dyski powinny być już zamontowane. Możesz to sprawdzić poleceniem mount, df -h lub fdisk -l (dysk 1: /dev/sda3, dysk 2: sdb3, dysk 3: sdc3, ...).
   
  • Przyjaciel Przyjaciel x 1
Thread Status:
Not open for further replies.