How-To Ręczne przyłączenie woluminów ze starych konfiguracji NAS

Discussion in 'Macierz oraz woluminy dyskowe' started by Silas Mariusz, Dec 10, 2014.

Loading...
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:46 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE

    Informacja o zastosowaniu procedury

  Dotyczy oprogramowania w wersji większej od 4.0 z wbudowanym Storage Managerem i mniejszej od 4.2.
  W przypadku firmware'u w wersji 4.2 i nowszej oraz 3.8 i starszej, system automatycznie podłączy woluminy podchodzące z innych konfiguracji systemów NAS bez ingerencji użytkownika.  Konfiguracja partycji na dyskach twardych w serwerach QNAP NAS:
  • Dyski zainicjowane na firmwarze 3.8 lub mniejszym posiadają 4 partycje, gdzie partycja nr.3 z danymi użytkownika, to zwyczajny EXT3/4.
  • W przypadku dysków twardych zainicjowanych na serwerach NAS ze Storage Pool Managerem, czyli w wersji 4.0 (HAL) i nowszych, każdy z dysków posiada 5 partycji. Partycja z danymi użytkownika nr. 3 to kontener pod RAID'a pod każdy typ konfiguracji woluminu (nawet jeśli dysk został utworzony w trybie Single). Taki zabieg ułatwia elastyczniejsze zarządzanie woluminami oraz migrację do dowolnych poziomów RAID między dowolnymi grupami urządzeń.

  Jak sprawdzić ile mam partycji na dyskach?
  Zaloguj się na konsole FAQ shell (FAQ SSH) serwera QNAP NAS i wykonaj: parted /dev/sd? print gdzie w miejscu ? należy podać kolejno litery a, b, c, d... odpowiadającą numerom zainstalowanych dysków twardych.
  Code (Bash):
  1. parted /dev/sda print
  2. parted /dev/sdb print
  Przykład:
  Code (Text):
  1. Model: TOSHIBA DT01ACA300 (scsi)
  2. Disk /dev/sdb: 3001GB
  3. Sector size (logical/physical): 512B/512B
  4. Partition Table: gpt
  5.  
  6. Number  Start   End     Size    File system     Name     Flags
  7.  1      20.5kB  543MB   543MB   ext3            primary
  8.  2      543MB   1086MB  543MB   linux-swap(v1)  primary
  9.  3      1086MB  2991GB  2990GB                  primary
  10.  4      2991GB  2992GB  543MB   ext3            primary
  11.  5      2992GB  3001GB  8554MB  linux-swap(v1)  primary

  Jak ręcznie zamountować dyski z poprzednich konfiguracji na nowo-zainicjowanym urządzeniu?
  Sprawa wydaje się banalna, ale jeśli podłączymy dysk o tej samej grupie raid nr. 1 z poprzedniej konfiguracji do nowo zainicjowanego urządzenia, w którym jest już taka sama grupa, to powstaje konflikt.

  Ważne notki przed przystąpieniem do ręcznego procesu podłączenia dysków do istniejących już konfiguracji:

    Wersja firmware

  Wszystkie poniższe polecenia dotyczą wyłącznie oprogramowania w wersji 4.0 i mniejszej od 4.2.
  (W przypadku firmware'u w wersji 4.2, system automatycznie podłączy woluminy podchodzące z innych konfiguracji systemów NAS bez ingerencji użytkownika)


    Dyski zainicjowane w firmware 3.8 lub starszym

  Podłączanie dysków z konfiguracji zainicjowanych w starej wersji oprogramowaniu 3.8 i niższych mających 4 partycje na dysku, prowadzi bez ostrzeżenia do inicjacji dysku do pracy w nowej konfiguracji (HAL). Dlatego przełożenie dysków ze starej konfiguracji powinno odbywać się przez bezpieczny proces migracji systemu, który szczegółowo opisany jest w instrukcji obsługi.
  (Odzyskanie danych z takiego dysku wciąż jest możliwe za pomocą programu R-Studio ze skutkiem 100% o ile dalsze czynności na dysku nie zostały podjęte)


    Migracja

  Proces migracji można wywołać na sucho przywracając serwer NAS bez dysków twardych do ustawień fabrycznych przytrzymując tylny przycisk resetu przez 10sek. Do fabrycznie zresetowanego urządzenia należy zainstalować dyski z innego serwera NAS, aby rozpocząć proces migracji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi dostępnej na docs.qnap.com pod hasłem "system migration".


    Powtarzające się nazwy woluminów

  W poniżej opisanej procedurze polecenia zmiany nazw grup woluminów oraz zmiany nazw woluminów logicznych dokonuje się wyłącznie w przypadku przełożenia dysków z innej konfiguracji mających tą samą nazwę co dysk podstawowy. Analogicznie, kiedy przekładamy dysk/grupę woluminów nr. 1 z serwera do serwera w którym już o tej samej pozycji numer 1 (podstawowej) 1 znajduje się zainstalowany wolumin. W innych przypadkach pomijamy zmianę nazwy i wykonujemy tylko polecenie inicjacji lvm'a.  Procedura
  1. Włączyć serwer wyłącznie z nowo zainicjowanym dyskiem
  2. Kiedy serwer się uruchomi, należy hot-swap ("na gorąco") podłączyć dysk z poprzedniej konfiguracji systemu
  3. Połączyć się do konsoli FAQ shell (FAQ SSH) serwera QNAP i sprawdzić czy dysk został poprawnie wykryty:
   Code (Bash):
   1. fdisk -l 2>/dev/null | grep /dev/sd
   Listę zainstalowanych dysków w kieszeniach serwera można wyświetlić w ten sposób:
   Code (Bash):
   1. egrep '(Disk|sd)' /etc/enclosure_0.conf
   Przykładowy wynik:
   Code (Text):
   1. [PhysicalDisk_1]
   2. pd_sys_name=/dev/sda
   3. [PhysicalDisk_2]
   4. pd_sys_name=/dev/sdc
   5. [PhysicalDisk_3]
  4. W tym przykładzie będę chciał podłączyć dwa woluminy z dysku numer 2 (/dev/sdc) oraz z dysku numer 3 (/dev/sdd). Wobec tego upewniam się jakie na dyskach są partycję poleceniem:
   Code (Bash):
   1. parted /dev/sdc print
   2. parted /dev/sdd print
   Przykład:
   Code (Text):
   1. Model: Seagate ST31000340NS (scsi)
   2. Disk /dev/sdc: 1000GB
   3. Sector size (logical/physical): 512B/512B
   4. Partition Table: gpt
   5.  
   6. Number  Start   End     Size    File system     Name     Flags
   7. 1      20.5kB  543MB   543MB   ext3            primary
   8. 2      543MB   1086MB  543MB   linux-swap(v1)  primary
   9. 3      1086MB  991GB   990GB                   primary
   10. 4      991GB   992GB   543MB   ext3            primary
   11. 5      992GB   1000GB  8554MB  linux-swap(v1)  primary
  5. Jak widać na partycji nr. 3 znajduje się kontener RAID dla dysku pojedynczego. Wyświetlamy szczegóły i poszukujemy wartości name:
   Code (Bash):
   1. mdadm -E /dev/sdc3
   Przykład:
   Code (Text):
   1. /dev/sdc3:
   2.           Magic : a92b4efc
   3.         Version : 1.0
   4.     Feature Map : 0x0
   5.      Array UUID : ab24782d:332a3549:ca69f773:abab7136
   6.            Name : 1
   7.   Creation Time : Mon Jan  9 00:58:36 2012
   8.      Raid Level : raid1
   9.    Raid Devices : 1
   10.  
   11. Avail Dev Size : 1933615240 (922.02 GiB 990.01 GB)
   12.      Array Size : 966807616 (922.02 GiB 990.01 GB)
   13.   Used Dev Size : 1933615232 (922.02 GiB 990.01 GB)
   14.    Super Offset : 1933615504 sectors
   15.    Unused Space : before=0 sectors, after=272 sectors
   16.           State : active
   17.     Device UUID : 2f8c0de9:b21f081a:9198f81c:aeec4a49
   18.  
   19.     Update Time : Fri Nov  7 00:15:01 2014
   20.        Checksum : 3081f628 - correct
   21.          Events : 5
   22.  
   23.  
   24.    Device Role : Active device 0
   25.    Array State : A ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
  6. Jeśli wartość name wynosi:
   • 1 co będzie się pokrywać z naszym podstawowym dyskiem, na którym zainicjowaliśmy system, to składamy raid pojedynczego dysku z dodatkowym argumentem --update=name:
    Code (Bash):
    1. mdadm -A /dev/md2 /dev/sdc3 --update=name
   • 3 i jest inna od pozostałych, to składamy raid pojedynczego dysku w sposób standardowy:
    Code (Bash):
    1. mdadm -A /dev/md3 /dev/sdd3
   Notka: Należy pamiętać, że kolejność md2, md3 nie jest przypadkowa i nie może pokrywać się z istniejącymi w systemie macierzami RAID.
  7. Poleceniem pvscan skanujemy dostępne woluminy a poleceniem pvdisplay wyświetlamy o nich informacje szczegółowe:
   Code (Bash):
   1. pvscan
   Przykład:
   Code (Text):
   1.   PV /dev/md3   VG vg3   lvm2 [456.27 GiB / 0    free]
   2.   PV /dev/md2   VG vg1   lvm2 [922.02 GiB / 0    free]
   3.   PV /dev/md1   VG vg1   lvm2 [2.72 TiB / 0    free]
   4.   Total: 3 [4.07 TiB] / in use: 3 [4.07 TiB] / in no VG: 0 [0   ]
   Code (Bash):
   1. pvdisplay
   Przykład:
   Code (Text):
   1.   --- Physical volume ---
   2.   PV Name               /dev/md3
   3.   VG Name               vg3
   4.   PV Size               456.27 GiB / not usable 2.38 MiB
   5.   Allocatable           yes (but full)
   6.   PE Size               4.00 MiB
   7.   Total PE              116804
   8.   Free PE               0
   9.   Allocated PE          116804
   10.   PV UUID               A4UDOl-Rmv0-mlAE-fN41-Psmq-qD6g-170VSR
   11.  
   12.   --- Physical volume ---
   13.   PV Name               /dev/md2
   14.   VG Name               vg1
   15.   PV Size               922.02 GiB / not usable 4.06 MiB
   16.   Allocatable           yes (but full)
   17.   PE Size               4.00 MiB
   18.   Total PE              236036
   19.   Free PE               0
   20.   Allocated PE          236036
   21.   PV UUID               wL2S9J-okz8-PRva-UY20-FKSh-EzUO-zp1f5M
   22.  
   23.   --- Physical volume ---
   24.   PV Name               /dev/md1
   25.   VG Name               vg1
   26.   PV Size               2.72 TiB / not usable 2.81 MiB
   27.   Allocatable           yes (but full)
   28.   PE Size               4.00 MiB
   29.   Total PE              712966
   30.   Free PE               0
   31.   Allocated PE          712966
   32.   PV UUID               p0lZZW-SLT5-CBE1-WNoF-YURm-Uz7h-6KGb18
  8. (!) Następnie poleceniem vgdisplay wyświetlamy listę dostępnych grup woluminów:
   Code (Bash):
   1. vgdisplay
   Przykład: (proszę zwrócić uwagę na nazwy grup woluminów w poniższym przykładzie)
   Code (Text):
   1.   --- Volume group ---
   2.   VG Name               vg3
   3.   System ID
   4.   Format                lvm2
   5.   Metadata Areas        1
   6.   Metadata Sequence No  4
   7.   VG Access             read/write
   8.   VG Status             resizable
   9.   MAX LV                0
   10.   Cur LV                2
   11.   Open LV               0
   12.   Max PV                0
   13.   Cur PV                1
   14.   Act PV                1
   15.   VG Size               456.27 GiB
   16.   PE Size               4.00 MiB
   17.   Total PE              116804
   18.   Alloc PE / Size       116804 / 456.27 GiB
   19.   Free  PE / Size       0 / 0
   20.   VG UUID               QV1b07-prt8-YIWT-w7IX-88eI-JOyb-hGRv7W
   21.  
   22.   --- Volume group ---
   23.   VG Name               vg1
   24.   System ID
   25.   Format                lvm2
   26.   Metadata Areas        1
   27.   Metadata Sequence No  4
   28.   VG Access             read/write
   29.   VG Status             resizable
   30.   MAX LV                0
   31.   Cur LV                2
   32.   Open LV               0
   33.   Max PV                0
   34.   Cur PV                1
   35.   Act PV                1
   36.   VG Size               922.02 GiB
   37.   PE Size               4.00 MiB
   38.   Total PE              236036
   39.   Alloc PE / Size       236036 / 922.02 GiB
   40.   Free  PE / Size       0 / 0
   41.   VG UUID               4WmZWx-OYkD-mRKz-imr5-oUti-5Dod-r9UIH0
   42.  
   43.   --- Volume group ---
   44.   VG Name               vg1
   45.   System ID
   46.   Format                lvm2
   47.   Metadata Areas        1
   48.   Metadata Sequence No  4
   49.   VG Access             read/write
   50.   VG Status             resizable
   51.   MAX LV                0
   52.   Cur LV                2
   53.   Open LV               1
   54.   Max PV                0
   55.   Cur PV                1
   56.   Act PV                1
   57.   VG Size               2.72 TiB
   58.   PE Size               4.00 MiB
   59.   Total PE              712966
   60.   Alloc PE / Size       712966 / 2.72 TiB
   61.   Free  PE / Size       0 / 0
   62.   VG UUID               uwqutD-SgMP-5CHD-kp6R-8jBC-VMXp-hRPeKU
   Code (Bash):
   1. mdadm -A /dev/md2 /dev/sdc3 --update=name
  9. Jak widać wolumin o identyfikatorze UUID 4WmZWx-OYkD-mRKz-imr5-oUti-5Dod-r9UIH0 pokrywa się nazwą grupy vg1 z nazwą grupy, w której znajduje się podstawowy pojedynczy dysk systemu.
   Fix: W tym wypadku należy zmienić nazwę tej grupy na inną, która nie jest zajęta, np.: vg2:
   Code (Bash):
   1. vgrename 4WmZWx-OYkD-mRKz-imr5-oUti-5Dod-r9UIH0 vg2
   Wynik:
   Code (Text):
   1.   Volume group "vg1" successfully renamed to "vg2"
  10. Upewniamy się, że nazwa grupy woluminów jest prawidłowa i żadna z nich się nie pokrywa:
   Code (Bash):
   1. vgs
   Przykład:
   Code (Text):
   1.   VG   #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
   2.   vg1    1   2   0 wz--n-   2.72t    0
   3.   vg2    1   2   0 wz--n- 922.02g    0
   4.   vg3    1   2   0 wz--n- 456.27g    0
  11. Wyświetlamy listę fizycznych woluminów:
   Code (Bash):
   1. pvs
   Przykład:
   Code (Text):
   1.   PV         VG   Fmt  Attr PSize   PFree
   2.   /dev/md1   vg1  lvm2 a--    2.72t    0
   3.   /dev/md2   vg2  lvm2 a--  922.02g    0
   4.   /dev/md3   vg3  lvm2 a--  456.27g    0
  12. (!) Wyświetlamy listę logicznych woluminów:
   Code (Bash):
   1. lvs
   Przykład: (proszę zwrócić uwagę na nazwy logicznych woluminów w poniższym przykładzie)
   Code (Text):
   1.   LV    VG   Attr     LSize   Pool Origin Data%  Move Log Copy%  Convert
   2.   lv1   vg1  -wi-ao--   2.70t
   3.   lv544 vg1  -wi-----  20.00g
   4.   lv1   vg2  -wi----- 912.80g
   5.   lv544 vg2  -wi-----   9.22g
   6.   lv3   vg3  -wi----- 451.70g
   7.   lv546 vg3  -wi-----   4.56g
  13. Jak widać w powyższym przykładzie nazwa logicznego woluminu:
   • lv1 o wielkości 912.80g z grupy vg2 (wyświetlonej w punkcie 11);
   oraz
   • lv544 o wielkości 9.22g z grupy vg2 (wyświetlonej w punkcie 11)
   pokrywa się z nazwą podstawowego woluminu, na którym został zainicjowany serwer NAS.
   Fix: W tym celu należy zmienić nazwę grupy na inną, która jest wolna:
   Code (Bash):
   1. lvrename vg2 lv1 lv2
   oraz
   Code (Bash):
   1. lvrename vg2 lv544 lv545
   Wynik:
   Code (Text):
   1.   Renamed "lv1" to "lv2" in volume group "vg2"
   2.   Renamed "lv544" to "lv545" in volume group "vg2"
  14. Ponownie wyświetlamy listę logicznych woluminów poleceniem lvs i upewniamy się, że wszystkie mają swoją unikalną nazwę:
   Code (Bash):
   1. lvs
   Przykład:
   Code (Text):
   1.   LV    VG   Attr     LSize   Pool Origin Data%  Move Log Copy%  Convert
   2.   lv1   vg1  -wi-ao--   2.70t
   3.   lv544 vg1  -wi-----  20.00g
   4.   lv2   vg2  -wi----- 912.80g
   5.   lv545 vg2  -wi-----   9.22g
   6.   lv3   vg3  -wi----- 451.70g
   7.   lv546 vg3  -wi-----   4.56g
  15. Jeśli wszystko jest w porządku, to przystępujemy do zainicjowania lvm'a:
   Code (Bash):
   1. /etc/init.d/init_lvm.sh
   Przykładowy wynik polecenia:
   Code (Text):
   1. Changing old config name...
   2. Reinitialing...
   3. Detect disk(8, 0)...
   4. Detect disk(8, 16)...
   5. ignore non-root enclosure disk(8, 16).
   6. Detect disk(8, 32)...
   7. Detect disk(8, 48)...
   8. sys_startup_p2:got called count = -1
   9. Done
  16. Aby upewnić się, że woluminy zostały podłączone, wykonujemy polecenia mount oraz df -h, aby wyświetlić fizyczną i dostępną wolną przestrzeń:
   Code (Bash):
   1. mount
   Wynik:
   Code (Text):
   1. ...
   2. /dev/mapper/cachedev1 on /share/CACHEDEV1_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,delalloc,noacl)
   3. ...
   4. /dev/mapper/cachedev2 on /share/CACHEDEV2_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,delalloc,noacl)
   5. /dev/mapper/cachedev3 on /share/CACHEDEV3_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,delalloc,noacl)
   6. ...
   Code (Bash):
   1. df -h
   Wynik:
   Code (Text):
   1.  
   2. Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
   3. ...
   4. /dev/mapper/cachedev1     2.7T    404.4M      2.7T   0% /share/CACHEDEV1_DATA
   5. ...
   6. /dev/mapper/cachedev2   898.3G    890.3G      7.5G  99% /share/CACHEDEV2_DATA
   7. /dev/mapper/cachedev3   444.5G    321.8G    122.1G  72% /share/CACHEDEV3_DATA
   
  • Piwo Piwo x 2
  • Przyjaciel Przyjaciel x 1
Thread Status:
Not open for further replies.

Users found this page by searching for:

 1. https://forum.qnap.net.pl/threads/r%C4%99czne-przy%C5%82%C4%85czenie-wolumin%C3%B3w-ze-starych-konfiguracji-nas.6253/