Help RAID Group 1 inactive

Shanku

Nowy użytkownik
Noobie
Oct 9, 2016
1
1
3
39
QNAP
TS-x51
Ethernet
1 GbE
Witam,
miałem awarię jednego z dysku ( /dev/sdb3 ) w moim NAS z RAID 5. Po wymianie dysku na nowy z automatu poszedł rebuild, który niestety się wysypał z powodu bad sektorów na jednym z dysków ( /dev/sdc3 ). Skończyłem z RAID5 bez jednego dysku i kolejny z rozbieżnością w ilości eventów. Spróbowałem assemeble:
Code:
[~] # mdadm --assemble /dev/md0 /dev/sd[a,c,d]3 --force --verbose
mdadm: looking for devices for /dev/md0
mdadm: failed to get exclusive lock on mapfile - continue anyway...
mdadm: /dev/sda3 is identified as a member of /dev/md0, slot 0.
mdadm: /dev/sdc3 is identified as a member of /dev/md0, slot 2.
mdadm: /dev/sdd3 is identified as a member of /dev/md0, slot 3.
mdadm: no uptodate device for slot 2 of /dev/md0
mdadm: added /dev/sdc3 to /dev/md0 as 2 (possibly out of date)
mdadm: added /dev/sdd3 to /dev/md0 as 3
mdadm: added /dev/sda3 to /dev/md0 as 0
mdadm: /dev/md0 assembled from 2 drives - not enough to start the array.


Chciałbym generalnie w jakikolwiek sposób dostać się do danych, skopiować co się da i sformatować wszystko od nowa.

Kilku zrzutów z konsoli:
Code:
[~] # echo "NAS Model: $(getsysinfo model)"
NAS Model: TS-451
[~] # echo "Firmware: $(getcfg system version)"
Firmware: 4.2.2
Code:
[~] # df –h
Filesystem        Size   Used Available Use% Mounted on
none          200.0M  170.5M   29.5M 85% /
devtmpfs         1.9G   8.0k   1.9G  0% /dev
tmpfs          64.0M  272.0k   63.7M  0% /tmp
tmpfs           1.9G     0   1.9G  0% /dev/shm
tmpfs          16.0M     0   16.0M  0% /share
/dev/md9        509.5M  129.2M  380.3M 25% /mnt/HDA_ROOT
cgroup_root        1.9G     0   1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/md13        371.0M  292.4M   78.6M 79% /mnt/ext
tmpfs           1.0M     0   1.0M  0% /mnt/rf/nd
Code:
[~] # mount
none on /new_root type tmpfs (rw,mode=0755,size=204800k)
/proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,size=64M)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
tmpfs on /share type tmpfs (rw,size=16M)
/dev/md9 on /mnt/HDA_ROOT type ext3 (rw,data=ordered)
cgroup_root on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,memory)
/dev/md13 on /mnt/ext type ext3 (rw,data=ordered)
tmpfs on /mnt/rf/nd type tmpfs (rw,size=1m)
none on /sys/kernel/config type configfs (rw)
Code:
[~] # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md256 : active raid1 sdb2[1](S) sdd2[3] sdc2[2](S) sda2[0]
   530112 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
   bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

md13 : active raid1 sdb4[24] sdc4[2] sda4[0] sdd4[3]
   458880 blocks super 1.0 [24/4] [UUUU____________________]
   bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

md9 : active raid1 sdb1[24] sdc1[2] sda1[0] sdd1[3]
   530048 blocks super 1.0 [24/4] [UUUU____________________]
   bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk

unused devices: <none>
Code:
[~] # fdisk –l

Disk /dev/sda: 3000.5 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1        1   267350 2147483647+ ee EFI GPT

Disk /dev/sdc: 3000.5 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdc1        1   267350 2147483647+ ee EFI GPT

Disk /dev/sdd: 3000.5 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdd1        1   267350 2147483647+ ee EFI GPT

Disk /dev/sde: 515 MB, 515899392 bytes
8 heads, 32 sectors/track, 3936 cylinders
Units = cylinders of 256 * 512 = 131072 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sde1        1     41    5244  83 Linux
/dev/sde2  *     42    1922   240768  83 Linux
/dev/sde3      1923    3803   240768  83 Linux
/dev/sde4      3804    3936    17024  5 Extended
/dev/sde5      3804    3868    8304  83 Linux
/dev/sde6      3869    3936    8688  83 Linux

Disk /dev/md9: 542 MB, 542769152 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132512 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes

Disk /dev/md9 doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/md13: 469 MB, 469893120 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 114720 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes

Disk /dev/md13 doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/md256: 542 MB, 542834688 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132528 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes

Disk /dev/md256 doesn't contain a valid partition table

Disk /dev/sdb: 3000.5 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1   267350 2147483647+ ee EFI GPT
Code:
[~] # mdadm --examine /dev/sd[abcd]3
/dev/sda3:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.0
  Feature Map : 0x1
   Array UUID : cee6c8ba:05745f94:7be8820e:264a0f9f
      Name : 1
 Creation Time : Thu Sep 29 19:21:03 2016
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 5840623240 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
   Array Size : 8760933888 (8355.08 GiB 8971.20 GB)
 Used Dev Size : 5840622592 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
  Super Offset : 5840623504 sectors
  Unused Space : before=0 sectors, after=888 sectors
     State : clean
  Device UUID : 098701af:d9e15424:2dd66210:2d7e0862

Internal Bitmap : -24 sectors from superblock
  Update Time : Sun Oct 2 21:25:24 2016
 Bad Block Log : 512 entries available at offset -8 sectors
    Checksum : afb2f1c5 - correct
     Events : 2254

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 0
  Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
/dev/sdb3:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.0
  Feature Map : 0x3
   Array UUID : cee6c8ba:05745f94:7be8820e:264a0f9f
      Name : 1
 Creation Time : Thu Sep 29 19:21:03 2016
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 5840623240 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
   Array Size : 8760933888 (8355.08 GiB 8971.20 GB)
 Used Dev Size : 5840622592 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
  Super Offset : 5840623504 sectors
Recovery Offset : 431501824 sectors
  Unused Space : before=0 sectors, after=888 sectors
     State : clean
  Device UUID : 22cd2348:92fdb102:0a0ac869:d8b790a4

Internal Bitmap : -24 sectors from superblock
  Update Time : Sun Oct 2 21:25:24 2016
 Bad Block Log : 512 entries available at offset -8 sectors
    Checksum : dcd7f325 - correct
     Events : 2254

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 1
  Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
/dev/sdc3:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.0
  Feature Map : 0x1
   Array UUID : cee6c8ba:05745f94:7be8820e:264a0f9f
      Name : 1
 Creation Time : Thu Sep 29 19:21:03 2016
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 5840623240 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
   Array Size : 8760933888 (8355.08 GiB 8971.20 GB)
 Used Dev Size : 5840622592 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
  Super Offset : 5840623504 sectors
  Unused Space : before=0 sectors, after=888 sectors
     State : clean
  Device UUID : c7376831:dd1ad33e:49eaf888:8159304b

Internal Bitmap : -24 sectors from superblock
  Update Time : Sun Oct 2 21:23:00 2016
 Bad Block Log : 512 entries available at offset -8 sectors
    Checksum : ae55ca4e - correct
     Events : 2227

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 2
  Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
/dev/sdd3:
     Magic : a92b4efc
    Version : 1.0
  Feature Map : 0x1
   Array UUID : cee6c8ba:05745f94:7be8820e:264a0f9f
      Name : 1
 Creation Time : Thu Sep 29 19:21:03 2016
   Raid Level : raid5
  Raid Devices : 4

 Avail Dev Size : 5840623240 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
   Array Size : 8760933888 (8355.08 GiB 8971.20 GB)
 Used Dev Size : 5840622592 (2785.03 GiB 2990.40 GB)
  Super Offset : 5840623504 sectors
  Unused Space : before=0 sectors, after=888 sectors
     State : clean
  Device UUID : 829a50d3:b4f405a1:cd0fc41d:72e8d5d5

Internal Bitmap : -24 sectors from superblock
  Update Time : Sun Oct 2 21:25:24 2016
 Bad Block Log : 512 entries available at offset -8 sectors
    Checksum : d1e1bc02 - correct
     Events : 2254

     Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

  Device Role : Active device 3
  Array State : AAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)


Gorąca prośba o pomoc...


Wersja oprogramowania Firmware: 4.2.2
Model serwera: QNAP TS-451