Coffee & Cigarettes Rodzaje pamięci masowych

Status
Not open for further replies.

Silas Mariusz

SysOp
Administrator
Apr 5, 2008
9,494
16
1,903
153
37
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct Attached Storage), jako specjalizowany, dodatkowy serwer pamięci masowej NAS(Network Attached Storage) udostępniany przez sieć LAN lub WAN, albo też zestaw urządzeń pamięciowych wykorzystujących oddzielną dedykowaną sieć SAN (Storage Area Network).

241421_resize_540x1000.jpg


Tego rodzaju architektury są podstawą systemu pamięci w każdym systemie IT. Należy jednak zwrócić uwagę, że stopniowo rośnie też popularność pamięci masowych, oferowanych jako usługa świadczona w chmurze. W tym przypadku usługodawca buduje własny system pamięci, z zasady oparty na architekturze SAN, a następnie udostępnia pojemność zewnętrznym użytkownikom za pośrednictwem internetu lub dedykowanych łączy sieciowych.

Budując własny system pamięci masowej, trzeba przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie: kiedy wystarczy skorzystać z pamięci DAS, a kiedy warto wdrożyć zewnętrzną pamięć NAS lub sieć SAN? Odpowiedź zależy od aplikacji oraz indywidualnych wymagań dotyczących wydajności i niezawodności systemu.

Należy również zwrócić uwagę, że rozwój technologii i coraz bardziej podobne funkcje różnych rozwiązań pamięci masowych - stopniowo zacierają granice między systemami NAS i SAN. Ponadto, już od kilku lat rozwijane są koncepcje sieci konwergentnych, które umożliwiają łączenie wszystkich urządzeń pracujących w systemie IT przy wykorzystaniu jednolitej infrastruktury sieciowej. Sieci konwergentne są uważane za technologię, która w niedalekiej przyszłości opanuje centra danych.

Pamięci masowe w sieci
Już w latach 80. ubiegłego wieku pojawiła się koncepcja NAS, jako urządzenia udostępniającego pamięć masową serwerom plików pracującym pod kontrolą NetWare lub Windows i obsługującym komputery klienckie w sieci typu klient-serwer. A pierwszym producentem, który opracował i wprowadził do sprzedaży pamięci NAS w formie urządzeń typu appliance, była firma NetApp (Network Appliance). Obecnie pamięci NAS są wykorzystywane przez miliony użytkowników do przechowywania systemów plików obsługujących aplikacje, takie jak Microsoft Exchange czy SQL Server.

W porównaniu z wewnętrznymi, zainstalowanymi bezpośrednio w serwerze dyskami DAS, pamięci NAS mają wiele zalet. Jest to rozwiązanie bardziej uniwersalne, które z reguły oferuje większą skalowalność pojemności niż DAS, i umożliwia obsługę wielu aplikacji, serwerów i urządzeń klienckich.

Natomiast u podstaw SAN leży idea, by oddzielić wymianę danych między pamięciami masowymi i serwerami - od ruchu obsługiwanego przez standardowe sieci LAN i WAN. Umożliwia to istotne zwiększenie wydajności takich aplikacji, jak: transakcyjne bazy danych, systemy ERP lub CRM. Jest to więc rozwiązanie stosowane w dużych lub średnich firmach.

Oddzielenie serwerów aplikacyjnych od SAN i podłączenie ich do wielu urządzeń pamięci, przy wykorzystaniu dedykowanej sieci Fibre Channel, specjalnie zaprojektowanej do takich zastosowań, daje wiele korzyści. System taki może być łatwo skalowany, ale przede wszystkim ma wyższą wydajność i niezawodność w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi pamięci NAS.

Zwolennicy rozwiązań SAN podkreślają, że w systemach obsługujących biznesowe aplikacje o znaczeniu krytycznym, w których wydajność jest parametrem kluczowym, zastosowanie pamięci NAS jest trudne do zaakceptowania. Z zasady bowiem, wykorzystanie sieci LAN do wymiany danych z pamięciami masowymi i jednocześnie obsługi ruchu generowanego przez serwery i urządzenia klienckie będzie powodować konflikty i negatywnie wpływać na wydajność aplikacji. Ale wielu użytkowników systemów NAS nie zgadza się z taką opinią, twierdząc, że w praktyce nigdy nie mieli z tym problemu i nie ma zasadniczych powodów, by pamięci NAS nie stosować do obsługi krytycznych aplikacji biznesowych.

Dyskusje i spory między zwolennikami NAS i SAN mają często charakter ideologiczny, wynikający z przyzwyczajeń i doświadczeń użytkowników. A rozwój technologii powoduje, że zmienia się perspektywa spojrzenia na te systemy i wiele klasycznych argumentów traci na znaczeniu.

W praktyce zarówno pamięci SAN, jak i NAS można czasami zalecić jako najlepsze rozwiązanie, pod warunkiem że spełniają wymagania konkretnej aplikacji. Wybór często nie jest jednak prosty i oczywisty.

Dodatkowym problemem dla osób odpowiedzialnych za projektowanie systemu IT jest rosnąca oferta pamięci NAS z interfejsami iSCSI, które oferują funkcje typowe dla pamięci SAN. Dlatego osoby tworzące plany rozwoju architektury systemów pamięci masowej powinny dobrze rozumieć różnice techniczne oraz znać wady i zalety obu tych technologii.

NAS kontra SAN
Pamięci NAS i SAN mają wiele podobnych cech. Ich podstawowym elementem jest macierz dysków RAID podłączona do sieci oraz systemu backupowego, np. biblioteki taśmowej. Ale są też istotne różnice:
NAS|SAN
\Wykorzystują protokół TCP/IP (NFS/CIFS/HTTP) oraz interfejsy Ethernet, FDDI, ATM.|Wykorzystuje protokół Fibre Channel i przystosowane do jego obsługi interfejsy.
\Praktycznie każde urządzenie podłączone do sieci LAN (bezpośrednio lub zdalnie) może wykorzystać protokoły NFS, CIFS lub HTTP, by uzyskać dostęp do współdzielonych plików zapisanych w pamięci NAS.|Do zasobów pamięci SAN z reguły dostęp mają tylko serwery wyposażone w interfejsy FC. Maksymalny zasięg sieci SAN FC to ok. 10 km.
\Informacje zapisane w pamięciach NAS można identyfikować, posługując się nazwą plików. Urządzenie udostępnia dane i metadane (właściciel pliku, data jego utworzenia, prawa dostępu), dodatkowo umożliwia obsługę funkcji zabezpieczania treści przez mechanizmy autoryzacji i blokowania dostępu do określonych plików.|Dane zapisane w pamięci SAN są identyfikowane i udostępniane na podstawie adresów bloków.
\Pamięci NAS z reguły pozwalają na łatwe udostępnianie plików urządzeniom pracującym pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, np. Windows, Linux, Unix.|Możliwość współdzielenia plików zależy od funkcji systemu operacyjnego.
\Funkcje backupu są wykonywane na poziomie plików, a nie bloków danych, co zmniejsza wymagania w kwestii przepustowości sieci oraz czasu operacji.|Backup wymaga kopiowania bloków danych niezależnie od ich aktualnej zawartości.

Klasyczna różnica między pamięciami NAS i SAN
Chyba każdy, kto choć trochę miał do czynienia z pamięciami masowymi, jako podstawową różnicę między urządzeniami NAS i SAN wymieni zastosowanie systemu plików w NAS oraz bloków danych w SAN.

Pamięci NAS, zależnie od wykorzystywanego systemu plików, z reguły oferują zestaw zaawansowanych funkcji, takich jak mechanizmy kontroli dostępu, indeksowanie plików itp. Ich system operacyjny pozwala na udostępnianie plików bezpośrednio urządzeniom klienckim podłączonym do sieci.

241419.jpg


Natomiast w sieci SAN pamięć masowa może być współdzielona, ale jest widoczna jako dysk dostępny na poziomie bloków danych. Większość pamięci SAN wykorzystuje sieć Fibre Channel, czyli protokół specjalnie zaprojektowany do takich zastosowań.

Wraz z popularyzacją standardów iSCSI i FCoE, które umożliwiają dostęp do pamięci dyskowych na poziomie bloków, ale przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP lub sieci Ethernet, klasyczne różnice między NAS i SAN stają się coraz mniej wyraźne.

241420.jpg


Choć generalnie wdrożenie systemu SAN jest znacznie bardziej skomplikowane niż pamięci NAS, to koncepcja architektury SAN jest prostsza i oparta na współdzieleniu danych na znacznie niższym, podstawowym poziomie.

Aplikacje pamięci NAS i SAN
NAS|SAN
\transakcyjne bazy danych o znaczeniu krytycznym dla biznesu|bazy danych udostępniające pliki tylko do odczytu
\systemy o wysokiej dostępności HA ( High Availability )|systemy zapewniające współdzielenie plików przy wykorzystaniu protokołów NTFS i CIFS
\systemy o wysokiej odporności na awarie (szybki backup i odtwarzanie danych)|aplikacje wymagające przesyłania małych bloków danych przez sieci WAN
\projekty konsolidacji i wirtualizacji serwerów oraz pamięci masowych|-

Korzyści pamięci NAS i SAN
NAS|SAN
\możliwość prostego zwiększania pojemności dostępnej dła współdzielonych plików|możliwość szybkiej transmisji dużych bloków danych
\łatwa instalacja i utrzymanie|wysoka niezawodność transmisji
\rozwiązanie dobrze spełniające wymagania systemów zapewniających współdzielenie niewielkich plików przez dużą liczbę urządzeń klienckich, niemających wysokich wymagań w zakresie krótkiego czasu odpowiedzi|zmniejszenie obciążenia sieci LAN
\-|scentralizowane zarządzanie
\-|wysoka odporność na awarie
 
Status
Not open for further replies.