How-To rtorent ++ Web UI na hasło [Niedokończone]

astonmartin

astonmartin

Entry Technician
Q Associate
Sep 1, 2008
38
1
8
QNAP
TS-109/209
Ethernet
1 GbE
Po zainstalowaniu rtorrent++ z paczki qpkg dysponujemy trzema różnymi interfejsami do obsługi dostępnymi z poziomu przeglądarki. Problem polega na tym, że dostęp do nich nie jest w żaden sposób zabezpieczony więc jeśli nasz Qnap jest podłączony do internetu na publicznym adresie IP lub korzystamy z wbudowanego serwera web to każdy ciekawski może nam w tych interfejsach grzebać :) Postanowiłem coś z tym zrobić i po odszukaniu odpowiednich informacji zastosowałem autoryzację dostępu za pomocą loginu i hasła. Poniżej opis jak to zrobić na przykładzie TS-109 II, w innych urządzeniach ścieżki do plików mogą się różnić.

//edycja
Uwaga, część pierwsza (wzięta w quote) opisu dotycząca konfiguracji serwera Apache zawiera gdzieś błąd. Początkowo wszystko działało jednak po restarcie Qnapa zauważyłem problemy, nie chciały się wczytywać żadne strony. Na tę chwilę nie wiem co powoduję problem, moja wiedza o Apache jest praktycznie zerowa więc proszę bardziej zorientowanych o przeanalizowanie i pomoc w naprawie błedu. Jednocześnie też będę oczywiście szukał przyczyny problemów na własną rękę. Druga część opisu dotycząca lighttpd jest ok, nie zauważyłem żadnych problemów.

Krok pierwszy to przystosowanie serwera Apache do obsługi plików .htacces. Odnajdujemy plik:
Code:
/mnt/HDA_ROOT/apache/conf/apache.conf
robimy kopie w bezpiecznym miejscu i edytujemy go.

Należy znaleźć następującą sekcję:
Code:
<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride None
</Directory>
<Directory "/share/Qweb">
		Options FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride None
		Order allow,deny
		Allow from all
</Directory>
i zmienić ją na:
Code:
<Directory />
		Options FollowSymLinks
		AllowOverride All
</Directory>
<Directory "/share/Qweb">
		Options FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride All
		Order allow,deny
		Allow from all
</Directory>
Następnie tworzymy plik .htaccess o poniższej zawartości:
Code:
AuthUserFile /home/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Password protected area"

<LIMIT GET POST>
require valid-user
</LIMIT>
gdzie /home/.htpasswd to ścieżka do pliku z listą użytkowników z zapisanymi hasłami, może być inna ale plik .htpasswd należy utworzyć w obszarze niedostępnym dla wszystkich.
Plik .htaccess kopiujemy do katalogów:
Code:
/share/HDA_DATA/Qweb/rtgui
/share/HDA_DATA/Qweb/wTorrent
Teraz tworzymy plik .htpasswd w lokalizacji wskazanej w plikach .htaccess (w powyższym przykładzie to katalog /home).
Na tej stronie http://www.htmlite.com/HTA006a.php możemy wygenerować zakodowane hasła dla autoryzowanych użytkowników, wpisujemy nazwę użytkownika i hasło a następnie wygenerowany wynik umieszczamy w pliku .htpasswd i zapisujemy go.

Restartujemy serwer web i od tej chwili mamy już zabezbieczony dostęp do dwóch pierwszych interfejsów obsługiwanych przez Apache.

Drugi etap to konfiguracja serwera lighttpd bo trzeci interfejs jak i strona główna wyboru interfejsu korzysta właśnie z niego.

Odnajdujemy plik:
Code:
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/root/.rtorrent++/lighttpd.conf
robimy kopie na wszelki wypadek i edytujemy go.
Odnajdujemy linię:
Code:
#auth.backend               = "plain"
i "okomentowujemy ją usuwając znak # na początku wiersza. Następnie wiersz:
Code:
#auth.backend.plain.userfile = "lighttpd.user"
zamieniamy na:
Code:
auth.backend.plain.userfile = "/root/.rtorrent++/.lightpasswd"
Dodajemy sekcję:
Code:
auth.require = ( "/" =>
(
"method" => "basic",
"realm" => "Password protected area",
"require" => "valid-user"
)
)
i zapisujemy plik.

Teraz pozostało w katalogu:
Code:
/mnt/HDA_ROOT/rootfs_2_3_6/root/.rtorrent++
utworzyć plik .lightpasswd i umieścić w nim listę autoryzowanych użytkowników wraz z hasłami w formacie:
Code:
uzytkownik:haslo
uzytkownik2:haslo
zapisać plik, zrestartować rtorrent++ z panelu zarządzania paczkami QPKG i gotowe.

ps. być może popełniłem gdzieś w opisie błąd, robiłem taką operację po raz pierwszy więc mogło się zdarzyć, w każdym razie u mnie działa :)
 
astonmartin

astonmartin

Entry Technician
Q Associate
Sep 1, 2008
38
1
8
QNAP
TS-109/209
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
astonmartin

astonmartin

Entry Technician
Q Associate
Sep 1, 2008
38
1
8
QNAP
TS-109/209
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 

Users search this thread by keywords

  1. RTORRENT OPIS INTERFEJSU
  2. konfiguracja rtorrent