FAQ S.M.A.R.T. w QNAP i PC

Status
Not open for further replies.

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
10,238
31
2,414
153
39
Nowy Sącz
forum.qnap.net.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – system monitorowania i powiadamiania o błędach działania dysku twardego.

Przewidywanie usterek
W założeniu miał to być system, który na bieżąco monitoruje stan najważniejszych parametrów dysku i ostrzega o nadchodzącej awarii. Dyski twarde Seagate są wyposażone w zdecydowanie skuteczniejszy od pozostałych producentów mechanizm analizy i ostrzegania o możliwych awariach i błędach. W przypadku dysków twardych Samsung lub WD, S.M.A.R.T. sprawdza się jako "czarna skrzynka" niż jako system alarmowy. Ta czarna skrzynka zapisuje kilkanaście kluczowych parametrów pracy dysku. Nie są to wprawdzie kompletne dane diagnostyczne, ale w zupełności wystarczą do oceny kondycji dysku twardego i jego użyteczności.

Błędne odczyty...
Ponadto nie wolno sugerować się "diagnozami" przeprowadzonymi przez przeróżne programiki, które podają tylko "status" czy "kondycję" dysku, wyrażoną najczęściej w procentach bądź tylko jako "OK". Takie "diagnozy" są nic nie warte. Niektóre parametry S.M.A.R.T. nie mają wartości ostrzegawczych (zwykle mają komentarz "zawsze pozytywnie" itp.), więc programy nie mają z czym porównać bieżących odczytów. W takiej sytuacji nawet jeśli dysk dosłownie się sypie to programy diagnostyczne stwierdzą że "SMART nie zgłasza problemów". Najlepiej więc samemu zajrzeć do raportów S.M.A.R.T. i z podanych wartości odczytać logiczny stan dysku twardego.

Odczytywanie stanu diagnozy
Raporty S.M.A.R.T. można odczytać zazwyczaj za pomocą dostarczonych od producenta programów diagnostycznych lub sterowników kontrolerów dysków twardych. Opisy parametrów S.M.A.R.T. wyrażonych w postaci Hex mogą różnić się w prezentowanych raportach programów. Na przykład parametr "C4" w programie SiSoft Sandra nazywa się "Realocated Data Count", a w EVEREST "Realocation Event Count". Obie nazwy dotyczą tego samego parametru. S.M.A.R.T. nie przechowuje informacji o nazwie danego parametru tylko jego numer (właśnie owe "C4"). Nazwy dopisuje program (np. EVEREST) żeby jego użytkownicy mogli łatwiej zdiagnozować usterkę. Dobór parametrów które S.M.A.R.T. ma monitorować zależy wyłącznie od producenta, więc dostępne mechanizmy przewidywania i diagnostyki mogą się różnić w poszczególnych modelach dysków twardych, jednak zazwyczaj podyktowana jest to stosowaną metodą kontroli przez producenta. Jeżeli więc S.M.A.R.T. Twojego dysku nie podaje np. parametru "C4" to nie jest to żadne uszkodzenie czy błąd.

Self-Monitoring
Podczas pracy dysku system S.M.A.R.T na bieżąco monitoruje istotne parametry, każdy z nich może przyjąć następujące stany:
 • Pre-failure warranty attribute (PW) - Wskazuje warunek przed awaryjny, może uchronić od straty wielu danych.
 • Online collection attribute (OC) - Oznacza, że wartości są obliczane podczas pracy dysku.
 • Performance attribute (PE) - Oznacza pogorszenie spowodowane zużyciem lub wiekiem dysku.
 • Error rate attribute (ER) - Oznacza parametr częstości występowania błędów.
 • Error count attribute (EC) - Oznacza parametr ilości zmierzonych błędów.
 • Self-preserving attribute (SP) - Oznacza parametr który jest automatycznie ustawiany podczas testu S.M.A.R.T.

Atrybuty
Pojedynczy atrybut S.M.A.R.T zawiera następujące elementy:
 • ID (identyfikator): numer danego atrybutu
 • Attribute name (nazwa): nazwa danego atrybutu
 • Value (bieżący): obecna wartość każdego z atrybutów.
 • Worst (najgorszy): najgorsza zmierzona i zapamiętana wartość danego atrybutu
 • Threshold (próg): najniższa wartość atrybutu ustawiona przez producenta danego dysku dla każdego z atrybutów (wartość ta jest stała).
 • RAW value (wartość RAW): surowa (odczytana bezpośrednio) wartość danego atrybutu ukazuje obecny stan dysku. Najczęściej wyświetlana jest w postaci heksadecymalnej, ale niektóre programy podają wartości decymalne (łatwiejsze do odczytania bez pomocy kalkulatora).
Atrybut jest prawidłowy, gdy jego wartość jest wyższa lub równa z progiem. Jeśli próg jest równy 0 dla jakiegoś atrybutu, to atrybut nie powinien być brany pod uwagę.

Tabela parametrów S.M.A.R.T.
Poniżej prezentujemy tabelę z zestawieniem i krótkim opisem każdego z atrybutów S.M.A.R.T. Kolorem czerwonym zaznaczono atrybuty, które są uznawane za krytyczne. Jeżeli ich parametry się pogarszają (są niższe od progu) jest to sygnał do wykonania kopii zapasowej plików z danego dysku.

IDhexNazwa atrybutuOpisKrytycznyLepiej
01 01 Raw Read Error Rate Atrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu.
UWAGA : Dyski Seagate nie monitorują parametru Raw Read Error Rate , stąd tak wysokie wartości podczas testu S.M.A.R.T.
Tak
02 02 Throughput Performance Łączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.Nie
03 03 Spin Up Time Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.Nie
04 04 Start/Stop Mount
(Number of spin-up times)
Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku.Nie
05 05 Reallocated Sectors Count Ilość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni. Tak
06 06 Read Channel Margin Rezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.Nie
07 07 Seek Error Rate Częstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. W nowych dyskach firmy Seagate np. serii 7200.11 ten parametr jest wysoki i jest to normalne dla tych dysków.Nie
08 08 Seek Time Performance Przeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.Nie
09 09 Power-On Hours Ilość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.Nie
10 0A Spin Retry Count
(Spin-up retries)
Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku np. zbliżającym się uszkodzeniem łożyska. Tak
11 0B Recalibration Retries Atrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.Nie
12 0C Device Power Cycle Mount
(Start/stop count)
Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.Nie
13 0D Soft Read Error Rate Jest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.Nie
184 B8 End-to-End Error Ten atrybut jest częścią technologii HP w wersji S.M.A.R.T. IV generacji i informuje ,że na drodze pomiędzy pamięcią podręczna buforem a dyskiem nastąpiły błędy. Tak
185 B9 Head Stability Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
Stabilizacja głowicy.
Nie
186 BA Induced Op-Vibration Detection Atrybut spotykany w dyskach Western Digital.
Detekcja wzrostu wibracji indukcyjnych.
Nie
187 BB Reported UNC Error Ilość błędów, które nie mogą być odzyskane przy użyciu sprzętu technologii korekcji sprzętowej ECC .Nie
188 BC Command Timeout Ilość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.) Tak
189 BD High Fly Writes Technologia monitorująca sposób zapisu głowicy. Jeśli głowica podczas zapisywania wychodzi po za normalny zakres pracy nad powierzchnię talerza operacja jest przerywana a zapis jest ponawiany w bezpiecznym obszarze.Nie
190 BE Airflow Temperature W dyskach WDC (Temperatura otoczenia (powietrza))
UWAGA : Producenci różnie definiują ten parametr np. w dyskach Seagate ST3802110A wartość prawidłowa jest równa 100.
Nie
191 BF G-sense error rate Częstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut ten informuje o błędach pracy dysku w wyniku drastycznego przeciążenia (np. Upadek).Nie
192 BE Power-off retract count Ilość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle.Nie
193 C1 Load/Unload Cycle Count Ilość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). Niektóre dyski 2,5 calowe mają opcje parkowania głowicy przy bezczynności dłuższej niż np. 5 minut.Nie
194 C2 HDA Temperature Temperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła ( o​ C).Nie
195 C3 Hardware ECC Recovered Częstotliwość występowania "błędów w locie". Parametr technologii sprzętowej korekcji błędów ECC .Nie
196 C4 Reallocation Event Count Ilość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane. Tak
197 C5 Current Pending Sector Count Bieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany. Tak
198 C6 Uncorrectable Sector Mount
(Offline scan UNC sectors)
Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku. Tak
199 C7 UltraDMA CRC Error Count Łączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmą-kablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla.Nie
200 C8 Write Error Rate
(Multi Zone Error Rate)
Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.Nie
201 C9 Off-track errors Mount Krytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej) Tak
202 CA Data Address Mark errors Liczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (ilość błędów DAM) (lub specyficznych dla dostawcy).Nie
203 CB Run Out Cancel Liczba błędów ECC Nie
204 CC Soft ECC Correction Liczba błędów poprawionych przez oprogramowanie ECC Nie
205 CD Thermal Asperity Rate (TAR) Liczba błędów spowodowanych wysoką temperaturąNie
206 CE Flying Height Wysokość głowicy powyżej powierzchni dysku. (System analizy wysokości głowicy nad powierzchnię platera. Jeśli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeśli zbyt nisko może dojść do zderzenia z platerem)Nie
207 CF Spin High Current Ilość energii ( prąd rozruchowy ) potrzebna do rozkręcenia dysku.Nie
208 D0 Spin Buzz Liczba prób podczas rozpędzania się dysku potrzebnych do uzyskania prędkości obrotowej pracy. (przyp. - Jeśli ten parametr rośnie może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub niewystarczającym prądzie rozruchowym .)Nie
209 D1 Offline Seek Performance Określenie sprawności (self test) podczas operacji wyszukiwania w trybie offlineNie
211 D3 Vibration During Write Wibracje w trakcie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wibracjami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (stałe wibracje).Nie
212 D4 Shock During Write Wstrząsy w czasie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wstrząsami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (uderzenia nagłe zmiany położenia).Nie
220 DC Disk Shift Przesunięcie dysków względem osi. Przesunięcie to mogło być spowodowane upadkiem lub wysoka temperaturą.Nie
221 DD G-Sense Error Rate Ilość błędów występująca w czasie przeciążeń (G) dysku. Atrybut na podstawie czujnika przeciążeń podaje łączną ilość błędów spowodowanych np. upuszczeniem dysku czy nagłymi zmianami położenia skutkującymi przeciążeniami.Nie
222 DE Loaded Hours Czas użycia akutatora głowic magnetycznych spowodowany normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akutatora .Nie
223 DF Load/Unload Retry Count Czas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych.Nie
224 E0 Load Friction Opór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Stan spowodowany tarciem części mechanicznych. (przyp. Parametr ten informuje o problemach z systemem mechanicznym dysku)Nie
225 E1 Load/Unload Cycle Count Łączna liczba cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).Nie
226 E2 Load 'In'-time Całkowity czas pracy głowic nad strefa danych. (Czas nie spędzony w strefie parkowania)Nie
227 E3 Torque Amplification Count Ilość prób rozpędzenia talerzy. Ile razy dysk próbował rozpędzić dysk do uzyskania prędkości obrotowej pracy.Nie
228 E4 Power-Off Retract Cycle Ilość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania.Nie
230 E6 GMR Head Amplitude Amplituda drgań głowic ( GMR -head) w czasie pracy.Nie
231 E7 Temperature Temperatura DyskuNie
240 F0 Head Flying Hours Czas w jakim głowica jest pozycjonowana.Nie
241 F1 Total LBA-s Written Całkowita liczba zapisanych sektorów. (Parametr WD)Nie
242 F2 Total LBA-s Read Całkowita liczba odczytanych sektorów. (Parametr WD)Nie
250 FA Read Error Retry Rate Częstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku.Nie
254 FE Free Fall Protection Ilość odczytu z czujnika Free Fall Sensor (Czujnik swobodnego upadku do wykrywania monitorowanych przenośnych urządzeń elektronicznych) Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. Patent Nie
Symbole:
↑ - Im większa wartość tym lepiej (wartość nie powinna się zmniejszać)
↓ - Im mniej tym lepiej


Polecane artykuły:
S.M.A.R.T. w dyskach twardych i dyskach SSD - Dyski Twarde/SSD - CDRinfo.pl


Opracowane w oparciu o informacje z:
S.M.A.R.T. (informatyka) – Wikipedia, wolna encyklopedia
S.M.A.R.T. - z czym to się je? - Przewodnik
S.M.A.R.T. - interpretacja parametrów - Forum PCLab.pl
 
Status
Not open for further replies.

Users search this thread by keywords

 1. wartości raw
 2. błąd odczyt