Knowledge Speedtest Tracker

SiewcaRyżu

Kimchi & Pikachu
Q's Architect
Oct 9, 2023
676
3
398
63
22
QNAP
null
Ethernet
null
Source : GitHub - alexjustesen/speedtest-tracker: Speedtest Tracker is a self-hosted internet performance tracking application that runs speedtest checks against Ookla's Speedtest service.

Code:
version: '3.3'
services:
  speedtest-tracker:
    container_name: speedtest-tracker
    ports:
      - '8444:443'
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - DB_CONNECTION=mysql
      - DB_HOST=db
      - DB_PORT=3306
      - DB_DATABASE=speedtest_tracker
      - DB_USERNAME=speedy
      - DB_PASSWORD=password
      - 'APP_KEY=base64:Drx4U6ZP7LUSF/NBP4ZUbzzrEfJaIn7Dydl1M0tqkQI='
    volumes:
      - speedtest-app:/config
    image: 'ghcr.io/alexjustesen/speedtest-tracker:latest'
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - db
  db:
    image: mariadb:10
    restart: always
    environment:
      - MARIADB_DATABASE=speedtest_tracker
      - MARIADB_USER=speedy
      - MARIADB_PASSWORD=password
      - MARIADB_RANDOM_ROOT_PASSWORD=true
    volumes:
      - speedtest-db:/var/lib/mysql
volumes:
 speedtest-app:
 speedtest-db:

odpalić compose/stack .. poczekać minutę i wyłączyć
znaleść wolumen speedtest-app (docker volume inspect speedtest-app)
w nim jest plik '.env', w nim znaleść line APP_KEY= , dopisac do niej base64:Drx4U6ZP7LUSF/NBP4ZUbzzrEfJaIn7Dydl1M0tqkQI= i zapisać zmiany
w sumie powinno to wyglądać APP_KEY=base64:Drx4U6ZP7LUSF/NBP4ZUbzzrEfJaIn7Dydl1M0tqkQI=

Włączyć compose/stack
Strona bedzie dostepna pod adresem HTTPS://IP_QNAP:8444/ - będzie błąd SSLa , zgodzić się na niego i zalogować

Domyślne dane logowania:
Login: admin@example.com
Password: password
 
 • Love
Reactions: pbxfxo
kontener dużo zmienił się :
Code:
services:
  speedtest-tracker:
    container_name: speedtest-tracker
    cpus: 1
    mem_limit: 512m
    ports:
      - '8766:443'
    environment:
      - PUID=1000 # "id -u"
      - PGID=1000 # "id -g"
      - 'APP_KEY=base64:Xsyi+xWevB/1D6R9pDT/rxa2l4mRVaY4Q5snM38agTA=' # https://speedtest-tracker.dev/ -> popatrz na dół strony, click to copy
      - 'DB_CONNECTION=sqlite' # https://docs.speedtest-tracker.dev/getting-started/database-drivers
      - 'APP_TIMEZONE=Europe/Warsaw' # https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
      - 'DISPLAY_TIMEZONE=Europe/Warsaw' # https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
      - 'CHART_DATETIME_FORMAT=Y-m-d H:i' # https://www.php.net/manual/en/datetime.format.php
      - 'DATETIME_FORMAT=Y-m-d H:i' # https://www.php.net/manual/en/datetime.format.php
      - 'SPEEDTEST_SCHEDULE=0 * * * *' # https://crontab.cronhub.io/
    volumes:
      - 'speedtest-tracker_config:/config'
    image: lscr.io/linuxserver/speedtest-tracker:latest
    pull_policy: always
    restart: unless-stopped
volumes:
  speedtest-tracker_config:
    external: false
 

Users search this thread by keywords

 1. speedtest-tracker