Skrośne

Kompilatory zdolne do generowania kodu wykonywalnego dla platformy procesora innej niż ta, na której wykonuje się kompilator skrośny. Jest on niezbędny do kompilowania kodu na platformę, do której nie ma bezpośredniego dostępu lub dostęp jest znacznie utrudniony. Ma to miejsce szczególnie w przypadku programowania dla systemów wbudowanych (np. program komputerowy dla docelowej architektury ARM kompilowany na architekturze x86).
Cross Toolchain [ARM] Silas Mariusz
Cross Compiler for QNAP NAS ARM platform devices
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9
Updated
Cross Toolchain [x86] Silas Mariusz
Cross Toolchain [x86] u7-20111011
Cross Compiler for QNAP NAS Intel-based platform devices
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Updated