Natywne

Kompilatory działające bezpośrednio na platformie zgodnej z docelową architekturą kodu maszynowego. (Dla przykładu: zestaw narzędzi pozwalający kompilować kod źródłowy na platformę ARM działający bezpośrednio na niej samej bez potrzeby stosowania do tego procesu dodatkowej maszyny.)