uTorrent download complete 1.0

Wysyła emaila po zakończeniu pobierania

Tags:
 1. pigers
  Do serwera WWW załaduj skrypt PHP , zmieniajac odpowiedno adres email:
  cat finished.php
  Code (PHP):
  1. <?php
  2. $msg = $_GET['title'];
  3. $headers = 'From: SkadLeciEmail@domena.com' . "\r\n";
  4. mail('TwojAdresEmail@domena.com', 'uTorrent Finished Downloading',$msg, $headers);
  5. echo $msg . '<br/>';
  6. echo '<br/>';
  7. echo "Email Sent Successfully";
  8. ?>
  w Windows dodaj skrypt, zmieniajac adres serwera:
  SendMailuTorrent.cmd
  Code (Text):
  1. @set torrent=%~1
  2. @echo %torrent%
  3. @set torrent=%torrent: =-%
  4. @set torrent=%torrent:[=-%
  5. @set torrent=%torrent:]=-%
  6. @echo %torrent%
  7. cmd /C curl http://TWOJSERERWER/finished.php?title="%torrent%"
  8. @echo %1 >> "C:\Program Files\uTorrent\SendMail.log"
  Ustaw w uTorrnecie:

  upload_2016-7-31_20-39-43.

  Enjoy !