reverse-proxy

  1. 3Qn

    Help [ROZWIĄZANY] Dostęp do zasobów między kontenerami.

    W skrócie git.domena.pl widoczna jest z internetu z sieci `VLAN=1` z sieci `VLAN=20` pingi przechodzą `nslookup` prawidłowo rozwiązuje adres jednak `nmap` wskazuje porty które nie są otwarte na routerze (53) natomiast zamknięte są (22,443) przekierowane do serwera reverse-proxy i tak `semaphore`...
  2. 3Qn

    How-To Container-Station Konfiguracja Treafik (reverse-proxy) + OVH (SSL)

    Instalacja Traefik pozwala nam na automatyczną rejestrację sub-domeny dla usługi uruchomionej w środowisku kontenerów w tym przypadku będzie to (Container-Station) oraz dzierżawę certyfikatów . Na routerze forwardujemy jedynie dwa porty http:80 oraz https:443 nie muśmy pilnować/zapewniać aby...