Help Container Station i mount

mirmil

Nowy użytkownik
Noobie
Jan 27, 2017
13
0
1
44
QNAP
TS-x51
Ethernet
1 GbE
Czesc

Jaka ma byc skladnia dla mount, gdy chcemy cos podmontowac z poziomu Qnapa do np. ubuntu siedzacego w container station?

np.

Code:
mount -t cifs //IP/var/Mount/VIDEO /home/mirmil/_Download_ -o username=name,password=pass
zwraca zawsze, w sumie niezaleznie co bym nie zrobil z uprawnieniami
Code:
/home/mirmil/_Download_: permission denied.

i podobnie z fstab sie dzieje
Code:
//IP_komputera/nazwa_zasobu /media/pc01 cifs users,rw,username=patryk,password=hasło,uid=1001,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0

po mount-a
rowniez permission denied

Z gory dziekuje za pomysly i pomoc.

pozdr
mirmil

Wersja oprogramowania Firmware: 4.3.6.0805
Model serwera: QNAP TS-251A
 
upewnij się że masz łączność do QNAPa ...

z /etc/fstab :
//192.168.88.248/DATA2/Marek /PC/Marek cifs rw,iocharset=utf8,credentials=/home/marek/.smbcredentials,uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0

gdzie 192 .. to adres Q
uid i gid to id user/groupy w contenerze

a plik

cat /home/marek/.smbcredentials
Code:
username=admin
password=xxxx

jak krzyczy że błąd to dopisz domain do pliku z kredkami

sudo cat /home/vdebian/.config/smbcredentials
Code:
domain=ts251a
user=debian
password=xxxx
 
ja rozumiem, ze to musi dzialac, bo w sumie nie pierwszy raz to robie, ale po container station nie dziala;(

nawet wlaczylem pinga, aby sprawdzic czy osiagam adres qnapa (bo ubuntu w container station faktycznie jest na virtualnym przelaczniku) ale wszystko odbija sie poprawnie...

po df -h

Code:
overlay        3.6T 1.8T 1.9T 49% /                                                                                                
tmpfs         64M  0 64M 0% /dev                                                                                              
tmpfs         1.9G  0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup                                                                                         
/dev/mapper/cachedev2 3.6T 1.8T 1.9T 49% /etc/hosts                                                                                           
shm          64M  0 64M 0% /dev/shm                                                                                            
tmpfs         1.9G  0 1.9G 0% /proc/scsi                                                                                           
tmpfs         1.9G  0 1.9G 0% /sys/firmware

fdisk -l nie zwraca nic...

mount

Code:
overlay on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV2_DATA/Software/container-station-data/lib/docker/overlay/06a6397c18d3edc326af305676e42c508e271f4a4915f51df7d9f85399570beb/root,upperdir=/share/CACHEDEV2_DATA/Software/contain
er-station-data/lib/docker/overlay/66036ba02209a1374d7a2def516cc91a5449bf3dc50e28b4cf31b2566b3279e6/upper,workdir=/share/CACHEDEV2_DATA/Software/container-station-data/lib/docker/overlay/66036ba02209a1374d7a2def516cc91a5449bf3dc50e28b4cf3
1b2566b3279e6/work)                                                                                                             
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                                                          
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)                                                                                          
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666)                                                                            
sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                                                          
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)                                                                                
none on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)                                                                              
cpu on /sys/fs/cgroup/cpu type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu)                                                                                 
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)                                                                             
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuacct type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct)                                                                            
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)                                                                              
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)                                                                            
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)                                                                            
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd)                                                                         
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                                                     
/dev/mapper/cachedev2 on /etc/resolv.conf type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)                                                   
/dev/mapper/cachedev2 on /etc/hostname type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)                                                    
/dev/mapper/cachedev2 on /etc/hosts type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)                                                      
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k)                                                                                   
devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666)                                                                          
proc on /proc/asound type proc (ro,relatime)                                                                                                 
proc on /proc/bus type proc (ro,relatime)                                                                                                  
proc on /proc/fs type proc (ro,relatime)                                                                                                   
proc on /proc/irq type proc (ro,relatime)                                                                                                  
proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)                                                                                                  
proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)                                                                                             
tmpfs on /proc/kcore type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)                                                                                       
tmpfs on /proc/timer_list type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)                                                                                    
tmpfs on /proc/scsi type tmpfs (ro,relatime)                                                                                                 
tmpfs on /sys/firmware type tmpfs (ro,relatime)

natomiast do innej instancji ubuntu gdzie nie zapomnialem o mozliwosci przed uruchomieniem w container station, uruchomic dzielenia folderow po mount mamy

Code:
overlay on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV2_DATA/Software/container-station-data/lib/docker/overlay/adb000a3b3a2ffb98596bd2494b7c1b3ec19087ab3389d38caeccc791e6ad9ee/root,upperdir=/share/CACHEDEV2_DATA/Software/contain
er-station-data/lib/docker/overlay/7117ec3d9e7e9093eb41871b359a64c2a51b37e43f4a3559a84c551421f3ffe3/upper,workdir=/share/CACHEDEV2_DATA/Software/container-station-data/lib/docker/overlay/7117ec3d9e7e9093eb41871b359a64c2a51b37e43f4a3559a84
c551421f3ffe3/work)                                                                                                             
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                                                          
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)                                                                                          
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666)                                                                            
sysfs on /sys type sysfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                                                          
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755)                                                                                
none on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)                                                                              
cpu on /sys/fs/cgroup/cpu type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu)                                                                                 
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)                                                                             
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuacct type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct)                                                                            
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)                                                                              
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)                                                                            
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)                                                                            
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd)                                                                         
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)                                                                                     
/dev/mapper/cachedev2 on /mnt type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)                                                         
/dev/mapper/cachedev2 on /etc/resolv.conf type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)                                                   
/dev/mapper/cachedev2 on /etc/hostname type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)                                                    
/dev/mapper/cachedev2 on /etc/hosts type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)                                                      
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k)                                                                                   
devpts on /dev/console type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666)                                                                          
proc on /proc/asound type proc (ro,relatime)                                                                                                 
proc on /proc/bus type proc (ro,relatime)                                                                                                  
proc on /proc/fs type proc (ro,relatime)                                                                                                   
proc on /proc/irq type proc (ro,relatime)                                                                                                  
proc on /proc/sys type proc (ro,relatime)                                                                                                  
proc on /proc/sysrq-trigger type proc (ro,relatime)                                                                                             
tmpfs on /proc/kcore type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)                                                                                       
tmpfs on /proc/timer_list type tmpfs (rw,nosuid,size=65536k,mode=755)                                                                                    
tmpfs on /proc/scsi type tmpfs (ro,relatime)                                                                                                 
tmpfs on /sys/firmware type tmpfs (ro,relatime)

i to co podmontowalem pod /mnt, spokojnie sobie dziala

Code:
/dev/mapper/cachedev2 on /mnt type ext4 (rw,relatime,(null),noacl,stripe=128,data=ordered,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user)

w fstab nic nie ma...

przeciez musi byc jakis sposob aby podmontowac zasob...