FAQ Jak włączyć SSH w routerach QHora-301W i innych?

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
10,195
31
2,294
153
39
Nowy Sącz
forum.qnap.net.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
qhora-ssh.jpg


W routerach QHora-301W domyślnie FAQ SSH jest wyłączone.

Jak włączyć FAQ SSH?
Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS (ok. 12 sekund) aż usłyszysz dwa razy sygnał dźwiękowy beep. Będzie to oznaczało, że FAQ SSH zostało włączone.

Teraz za pomocą programu PuTTY zaloguj się do routera.

Do logowania użyj:
Login: admin
Hasło: adres MAC routera bez znaków : oraz -

Uwaga! Jeśli w QHora-301W jest zainstalowany stary firmware zaloguj się używając:
Login: QHora301w
Hasło: qqqnap
 

Users search this thread by keywords

  1. putty
  2. qhora 301w
  3. Ssh
  4. Qhora
  5. qhora-301w