How-To Jak zainstalować ostatnią wersje Prestashop ze źródeł na serwerze QNAP nas?

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
10,236
31
2,411
153
39
Nowy Sącz
forum.qnap.net.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
I. Przygotowanie serwera Web w serwerze QNAP
 1. Zaloguj się do serwera QNAP
  1677752027879.png


 2. Otwórz panel sterowania
  icon_control_panel_68.png

 3. Przejdź do serwera Web
  1677752436721.png


 4. Włącz serwer Web i ustaw domyślne porty dla usługi czyli port 80 i port 443 dla połączeń szyfrowanych
  1677752553720.png


  UWAGA! Jeśli port 443 wchodzi w konflikt, należy zmienić główny port logowania do panelu zarządzania QNAP na inny.
  (Jest to rekomendowane działanie nawet z aspektu bezpieczeństwa)
  Port ten należy zmienić w ustawieniach ogólnych serwera NAS.
  1677752722228.png


 5. Jeśli wcześniej nie instalowałeś bazy danych MariaDB 5 lub nie pamiętasz jej hasła, to otwórz App Center.
  icon_app_center_68.png

 6. Zainstaluj i uruchom MariaDB 5
  1677753529482.png


 7. W MariaDB5 utwórz nową bazę danych
  1677753606183.png


 8. Ustal nowe hasło dla użytkownika: root, np. MariaQNAP2023
  1677753700010.png


 9. Baza danych już jest zainstalowana. Teraz wróć do App Center i zainstaluj phpMyAdmin
  1677753787520.png


 10. Uruchom phpMyAdmin
  phpmyadmin_80.png

 11. Zaloguj się używając konta: root i wcześniej ustalonego hasła: MariaQNAP2023
  1677753902793.png


 12. Voila! To oznacza, że serwer Web, baza danych oraz phpMyAdmin do zarządzania bazą działają prawidłowo.
  1677753989733.png


II. Wymagania Prestashop, przygotowanie Web serwera, część II
 1. Prestashop do poprawnego funkcjonowania wymaga modułu php intl. W tym celu otwórz jeszcze raz App Center:
  icon_app_center_68.png

 2. Wyszukaj i zainstaluj PHP Extensions
  1677755148101.png


III. Instalacja Prestashop na skonfigurowanym serwerze Web

 1. Zacznij od tego, aby pobrać najnowszą wersje Prestashop
  1677751950490.png


 2. Zaloguj się do serwer QNAP NAS
  1677752027879.png

 3. Uruchom File station
  icon_file_68.png

 4. Przejdź do udziału sieciowego Web
  1677754239091.png


 5. Utwórz w nim katalog nowy katalog:
  1677754325956.png


 6. Wpisz teraz: prestashop i naciśnij OK
  1677754377654.png


 7. Kliknij na nowo utworzony katalog, aby do niego przejść:
  1677754447826.png


 8. Wgraj pobrany plik .zip z prestashop, w tym celu naciśnij strzałkę upload, wybierz plik zip i wgraj:
  1677754541963.png


 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku .zip i rozpakuj go w tym miejscu:
  1677754602370.png


 10. Teraz otwórz nową zakładkę w przeglądarce i wpisz adres http://adres_IP_serwera_NAS/prestashop w miejscu adres podając adres IP swojego serwera QNAP, np.:
  http://192.168.1.100/prestashop
  1677754802285.png


 11. Teraz naciśnij przycisk "No thanks" lub "Yes please!", aby przejść dalej.
  Powinieneś zobaczyć proces instalatora:
  1677754876981.png


 12. Po tym ekranie zobaczysz instalator:
  1677754913881.png


 13. Przejdź dalej, zaakceptuj umowę licencyjną i przejdź dalej.
  Jeśli wyświetli się zgodność systemu to powinna wyglądać tak:
  1677755203883.png

  W tym kroku również przejdź dalej.

 14. Teraz skonfiguruj swój sklep podając nazwę i pierwsze dane do logowania:
  1677755289714.png


 15. Zostaniesz zapytany o pierwszą konfigurację sklepu, wybierz co uważasz za słuszne. Ja dałem Dalej.
  1677755348384.png


 16. I teraz najważniejszy krok. Instalator zapyta się o podanie danych do bazy danych.
  1677755818639.png


 17. Wobec tego wróć do aplikacji phpMyAdmin i zaloguj się używając hasła ustalonego w rozdziale I, punkcie 8, np. root i hasła: MariaQNAP2023
  1677753902793.png


 18. Teraz kliknij zakładkę Bazy danych, wpisz pod "Utwórz bazę danych" nazwę: prestashop i wybierz metodę porównywania napisów: utf8mb4_polish_ci, następnie kliknij przycisk Utwórz.
  1677755720943.png


 19. Wróć do instalatora i skonfiguruj kolejno:
  Adres: 127.0.0.1
  Nazwa bazy danych: prestashop
  Użytkownik: root
  Hasło: MariaQNAP2023

  Możesz kliknąć przycisk "Przetestuj połączenie z bazą danych!"

  1677755950427.png

  Naciśnij dalej (Następny)

 20. Zobaczysz pasek instalacji:
  1677755984107.png


 21. I to tyle, Twój sklep Presta już działa.
  1677756042651.png


  Voila!
 
 • Like
Reactions: Lebcio

Users search this thread by keywords

 1. Prestashop
 2. phpmyadmin
 3. jak zainstalować najnowszą
 4. serwer www