How-To Mapowanie udziałów sieciowych w Windows Vista i nowszym

Silas Mariusz

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
9,928
30
2,491
153
38
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
Zapewne wielu z Was spotkało się z problemem mapowania katalogow pod Vista i XP SP3, komunikatami błednej autoryzacji itp.

Jest na to kilka sposobów zapewniających 100% podłączenie udziałów sieciowych do systemu.

1] W serwerze NAS utworzyć użytkownika o takiej samej nazwie co użytkownik systemu Windows, który będzie podłączony do zasobów sieciowych używając identycznego hasła dla konta. Dla użytkowników usługi Windows 8 Live, należy stworzyć użytkownika o nazwie adresu email konta Live.
Znane problemy: Użytkownik ten pomimo praw administratora nie będzie mógł usuwać plików które należą do innego administratora lub administratora głównego.

2] Kolejna metoda umożliwia podłączenie zasobu sieciowego przy użyciu dowolnej nazwy użytkownika.
Otworz notatnik i przeklej poniższy kod.
Code:
net use z: \\10.100.200.10\Qdownload tutajHaslo /PERSISTENT:YES /user:admin
Odpowiednio zmodyfikuj jego zawartość! Adres IP '10.100.200.10' zamień na własny serwera lub jego domenę, 'Qdownload' na docelowy udział sieciowy, 'tutajHaslo' na hasło użytkownika oraz 'admin' na nazwę użytkownika mapowanego udziału. Plik zapisz i nazwij dla przykładu MapDrives.bat
Plik skopiuj i wklej jako skrót do Start > Autostart.

3] Skuteczny skrypt VB mapujący dyski sieciowe.
Otwórz notatnik i wklej poniższy kod.
Code:
Option Explicit
Dim objNetwork
Dim strServer, strUser, strPwd
Dim strRemotePath()
Dim strDriveLetter()

Const iMapTotal = 5   ' Ile udzialow do mapowania
Redim strRemotePath(iMapTotal)
Redim strDriveLetter(iMapTotal)

Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")

' Set Server, Username and Password
strServer = "NAS"   ' Wprowadz nazwe swojego NASa w sieci
strUser = "admin" ' Wprowadz login na ktory ma sie zalogowac
strPwd = "haslo1234"   ' Wprowadz haslo dla uzytkownika podanego wyzej

' Define Drive Letters and Remote Path
strDriveLetter(0) = "Z:"
strDriveLetter(1) = "Y:"
strDriveLetter(2) = "X:"
strDriveLetter(3) = "W:"
strDriveLetter(4) = "V:"
strRemotePath(0) = "\\" & strServer & "\Public"
strRemotePath(1) = "\\" & strServer & "\Qmultimedia"
strRemotePath(2) = "\\" & strServer & "\Qdownload"
strRemotePath(3) = "\\" & strServer & "\Qusb"
strRemotePath(4) = "\\" & strServer & "\Qweb"

' Sprawdz czy jest polaczenie z siecia, jesli nie ma, zapetl probe zamapowania udzialow.
' (Ten skrypt pozwoli poczekac az zostanie nawiazane polaczenie z siecia przewodowa lub bezprzewodowa i az uruchomi sie usluga Windows Firewall)
Dim objPing, objRetStatus
Dim Ping

Ping = False
Do while Ping = False
  set objPing = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").ExecQuery _
     ("select * from Win32_PingStatus where address = '" & strServer & "'")

  For Each objRetStatus in objPing
    If IsNull(objRetStatus.StatusCode) or objRetStatus.StatusCode <> 0 Then
      Ping = False
    Else
      Ping = True
    End if
  Next
Loop

' Mapuj dyski
Dim iCnt
For icnt = 0 to iMapTotal -1
  objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter(iCnt), strRemotePath(iCnt),,strUser,strPwd
Next

Wscript.Quit
Odpowiednio zmodyfikuj zawartość według opisów obok, zapisz plik jako MapDrives.vbs a następnie zrób do niego skrót w Start Menu > Autostart.
 
Last edited:
 • Like
Reactions: fan11
jaroslawk

jaroslawk

Staff
Contributor
Oct 1, 2008
289
24
18
Konin
QNAP
TS-509 Pro
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
WRaq

WRaq

Passing Basics
Beginner
Jan 21, 2009
26
1
1
Zielona Góra
QNAP
TS-509 Pro
Ethernet
10 Mbps
You must log in or register to view this reply.
 
P

petese

Nowy użytkownik
Noobie
Nov 14, 2009
2
0
1
QNAP
TS-x70 Pro
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
P

petese

Nowy użytkownik
Noobie
Nov 14, 2009
2
0
1
QNAP
TS-x70 Pro
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
Silas Mariusz

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
9,928
30
2,491
153
38
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
Q

qlwik

Nowy użytkownik
Noobie
Apr 27, 2010
1
0
1
You must log in or register to view this reply.
 
Last edited by a moderator:
Silas Mariusz

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
9,928
30
2,491
153
38
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
pigers

pigers

Maruda
Help us, GOD!
Jul 26, 2013
15,099
57
3,186
230
www.buymeacoffee.com
QNAP
null
Ethernet
100 GbE
 • ·
 • 100 GbE
 • ·
 • Ten którego QNAP jeszcze nie ma ! Najnowszy na Debianie !
You must log in or register to view this reply.
 
 • Like
Reactions: Silas Mariusz
Silas Mariusz

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
9,928
30
2,491
153
38
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
Sycamor

Sycamor

Systems Admin...
Q's Expert
Jun 29, 2009
290
57
28
58
Zielona Wyspa
www.500px.com
QNAP
TVS-hx74
Ethernet
2.5 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
fan11

fan11

System Engineer
Q Specialist
Aug 4, 2014
124
35
78
45
QNAP
TS-x73
Ethernet
10 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
Silas Mariusz

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
9,928
30
2,491
153
38
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
 • Like
Reactions: fan11

Users search this thread by keywords

 1. Option Explicit