How-To Mapowanie udziałów sieciowych w Windows Vista i nowszym

Dyskusja w 'Udostępnianie plików, folderów i drukarek' rozpoczęta przez użytkownika Silas Mariusz, 15 Lipiec 2008.

Ładowanie...
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 691
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +1 484 / 30 / -6
  Followers:
  25
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  Zapewne wielu z Was spotkało się z problemem mapowania katalogow pod Vista i XP SP3, komunikatami błednej autoryzacji itp.

  Jest na to kilka sposobów zapewniających 100% podłączenie udziałów sieciowych do systemu.

  1] W serwerze NAS utworzyć użytkownika o takiej samej nazwie co użytkownik systemu Windows, który będzie podłączony do zasobów sieciowych używając identycznego hasła dla konta. Dla użytkowników usługi Windows 8 Live, należy stworzyć użytkownika o nazwie adresu email konta Live.
  Znane problemy: Użytkownik ten pomimo praw administratora nie będzie mógł usuwać plików które należą do innego administratora lub administratora głównego.

  2] Kolejna metoda umożliwia podłączenie zasobu sieciowego przy użyciu dowolnej nazwy użytkownika.
  Otworz notatnik i przeklej poniższy kod.
  Kod (Winbatch):
  1. net use z: \\10.100.200.10\Qdownload tutajHaslo /PERSISTENT:YES /user:admin
  Odpowiednio zmodyfikuj jego zawartość! Adres IP '10.100.200.10' zamień na własny serwera lub jego domenę, 'Qdownload' na docelowy udział sieciowy, 'tutajHaslo' na hasło użytkownika oraz 'admin' na nazwę użytkownika mapowanego udziału. Plik zapisz i nazwij dla przykładu MapDrives.bat
  Plik skopiuj i wklej jako skrót do Start > Autostart.

  3] Skuteczny skrypt VB mapujący dyski sieciowe.
  Otwórz notatnik i wklej poniższy kod.
  Kod (Visual Basic):
  1. Option Explicit
  2. Dim objNetwork
  3. Dim strServer, strUser, strPwd
  4. Dim strRemotePath()
  5. Dim strDriveLetter()
  6.  
  7. Const iMapTotal = 5      ' Ile udzialow do mapowania
  8. Redim strRemotePath(iMapTotal)
  9. Redim strDriveLetter(iMapTotal)
  10.  
  11. Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  12.  
  13. ' Set Server, Username and Password
  14. strServer = "NAS"      ' Wprowadz nazwe swojego NASa w sieci
  15. strUser = "admin"  ' Wprowadz login na ktory ma sie zalogowac
  16. strPwd = "haslo1234"     ' Wprowadz haslo dla uzytkownika podanego wyzej
  17.  
  18. ' Define Drive Letters and Remote Path
  19. strDriveLetter(0) = "Z:"
  20. strDriveLetter(1) = "Y:"
  21. strDriveLetter(2) = "X:"
  22. strDriveLetter(3) = "W:"
  23. strDriveLetter(4) = "V:"
  24. strRemotePath(0) = "\\" & strServer & "\Public"
  25. strRemotePath(1) = "\\" & strServer & "\Qmultimedia"
  26. strRemotePath(2) = "\\" & strServer & "\Qdownload"
  27. strRemotePath(3) = "\\" & strServer & "\Qusb"
  28. strRemotePath(4) = "\\" & strServer & "\Qweb"
  29.  
  30. ' Sprawdz czy jest polaczenie z siecia, jesli nie ma, zapetl probe zamapowania udzialow.
  31. ' (Ten skrypt pozwoli poczekac az zostanie nawiazane polaczenie z siecia przewodowa lub bezprzewodowa i az uruchomi sie usluga Windows Firewall)
  32. Dim objPing, objRetStatus
  33. Dim Ping
  34.  
  35. Ping = False
  36. Do while Ping = False
  37.     set objPing = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").ExecQuery _
  38.           ("select * from Win32_PingStatus where address = '" & strServer & "'")
  39.  
  40.     For Each objRetStatus in objPing
  41.         If IsNull(objRetStatus.StatusCode) or objRetStatus.StatusCode <> 0 Then
  42.             Ping = False
  43.         Else
  44.             Ping = True
  45.         End if
  46.     Next
  47. Loop
  48.  
  49. ' Mapuj dyski
  50. Dim iCnt
  51. For icnt = 0 to iMapTotal -1
  52.     objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter(iCnt), strRemotePath(iCnt),,strUser,strPwd
  53. Next
  54.  
  55. Wscript.Quit
  Odpowiednio zmodyfikuj zawartość według opisów obok, zapisz plik jako MapDrives.vbs a następnie zrób do niego skrót w Start Menu > Autostart.

  4] Skrypt VB mapujący dyski sieciowe. (Na serwerze NAS należy utworzyć konta użytkowników o tej samej nazwie i haśle co w systemie Windows).
  Otwórz notatnik i wklej poniższy kod.
  Kod (Visual Basic):
  1. ' DriveMaps.vbs
  2. ' Map network drives
  3.  
  4. ' Usage
  5. '    cscript DriveMap.vbs //NoLogo
  6. '
  7. ' This script will remove any existing drive map to the same drive letter
  8. ' including persistent or remembered connections (Q303209)
  9.  
  10. Option Explicit
  11.  
  12. call DriveMap ("U:","\\MyServer\Multimedia")
  13. call DriveMap ("S:","\\MyServer\Download")
  14. call DriveMap ("W:","\\MyServer\Public")
  15.  
  16. Sub DriveMap (drive,share)
  17.  
  18. Dim objNetwork, objDrives, objReg, i
  19. Dim strLocalName, strRemoteName, strShareConnected
  20. Dim bolFoundExisting, bolFoundRemembered
  21. Const HKCU = &H80000001
  22.  
  23. strLocalName = drive
  24. strRemoteName = share
  25. bolFoundExisting = False
  26.  
  27. ' Check parameters make sense
  28. If Right(strLocalName, 1) <> ":" OR Left(strRemoteName, 2) <> "\\" Then
  29.  wscript.echo "Syntax error - specify the drive letter and UNC path to share"
  30.   WScript.Quit(1)
  31. End If
  32.  
  33. wscript.echo " - Mapping: " + strLocalName + " to " + strRemoteName
  34.  
  35. Set objNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
  36.  
  37. ' Loop through the network drive connections and disconnect any that match strLocalName
  38. Set objDrives = objNetwork.EnumNetworkDrives
  39. If objDrives.Count > 0 Then
  40.   For i = 0 To objDrives.Count-1 Step 2
  41.     If objDrives.Item(i) = strLocalName Then
  42.       strShareConnected = objDrives.Item(i+1)
  43.       objNetwork.RemoveNetworkDrive strLocalName, True, True
  44.       i=objDrives.Count-1
  45.       bolFoundExisting = True
  46.     End If
  47.   Next
  48. End If
  49.  
  50. ' If there's a remembered location (persistent mapping) delete the associated HKCU registry key
  51. If bolFoundExisting <> True Then
  52.   Set objReg = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\default:StdRegProv")
  53.   objReg.GetStringValue HKCU, "Network\" & Left(strLocalName, 1), "RemotePath", strShareConnected
  54.   If strShareConnected <> "" Then
  55.     objReg.DeleteKey HKCU, "Network\" & Left(strLocalName, 1)
  56.     Set objReg = Nothing
  57.     bolFoundRemembered = True
  58.   End If
  59. End If
  60.  
  61. 'Now actually do the drive map (not persistent)
  62. Err.Clear
  63. On Error Resume Next
  64. objNetwork.MapNetworkDrive strLocalName, strRemoteName, False
  65.  
  66. 'Error traps
  67. If Err <> 0 Then
  68.   Select Case Err.Number
  69.     Case -2147023694
  70.       'Persistent connection so try a second time
  71.      On Error Goto 0
  72.       objNetwork.RemoveNetworkDrive strLocalName, True, True
  73.       objNetwork.MapNetworkDrive strLocalName, strRemoteName, False
  74.       WScript.Echo "Second attempt to map drive " & strLocalName & " to " & strRemoteName
  75.     Case Else
  76.       On Error GoTo 0
  77.       WScript.Echo " - ERROR: Failed to map drive " & strLocalName & " to " & strRemoteName
  78.   End Select
  79.   Err.Clear
  80. End If
  81.  
  82. Set objNetwork = Nothing
  83.  
  84. End Sub
  85.  
  86. ' Simon Sheppard, SS64.com, Oct 2006
  87. ' Credit (for the difficult parts) to
  88. ' Kenneth MacDonald, Edinburgh University Computing Services.
  89.  
  90. ' You are free to use or modify this script: Creative Commons Attribution 2.5 License.
  Odpowiednio zmodyfikuj zawartość, zapisz plik jako DriveMaps.vbs a następnie zrób do niego skrót w Start Menu > Autostart.
   
  Last edited: 18 Luty 2014
  • Lubię to! Lubię to! x 1
 2. lorsol
  Offline

  lorsol Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  21 Wrzesień 2008
  Wiadomości:
  7
  Miejscowość:
  3miasto
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  hej !


  skrypcik dziala .. w sumie :) po restarcie komputera (VISTA) - skrypt umieszony w autostarcie - startuje - i zglasza ze nie moze zmapowac dyskow....; odpalony zaraz potem recznie z menu autostart mapuje juz idelanie i wszystko dziala; jakby nie zaskakiwal fragment o LOOPowaniu az do momentu wykrycia sieci jesli dobrze mysle... czemu ?:) z gory dzieki za sugestie !


  l.
   
 3. jaroslawk
  Offline

  jaroslawk Staff Contributor

  Dołączył:
  1 Październik 2008
  Wiadomości:
  275
  Miejscowość:
  Konin
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +25 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-509 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-509 Pro 1 GbE
  Używam obydwu tych systemów i nie zwróciłem uwagi, aby był problem z mapowaniem.
  Zawsze można przy mapowaniu wybrać opcję „Podłącz używając innej nazwy użytkownika”.

  Można ustawić TS-509 jako serwer czasu ??
   
 4. lorsol
  Offline

  lorsol Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  21 Wrzesień 2008
  Wiadomości:
  7
  Miejscowość:
  3miasto
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  dzisiaj porestartowalem troche - i na 5 restartow raz nie mapuje... nie wiem o co idzie, bo poznije nozwu jest dobrze razy kilka; no nic, problemem nie jest odpalanie skryptu recznie razie czego; pzdr, lorsol;
   
 5. WRaq
  Offline

  WRaq Passing Basics Beginner

  Dołączył:
  21 Styczeń 2009
  Wiadomości:
  26
  Miejscowość:
  Zielona Góra
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +1 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-509 Pro
  Ethernet:
  10 Mbps
  TS-509 Pro 10 Mbps
  Mapowanie czasami sie wywala w autostracie (przynajmniej u mnie w firmie) z powodu blokady dostępu do sieci przez różnego rodzaju antywirusy i firewalle, które dopiero po odpaleniu samych siebie udostepniają połączenie sieciowe.
  Moje rozwiązanie jest banalnie proste, stosowane na serwerach, komputerach automatycznie uruchamiających się i samologujących się po powrocie napięcia lub restarcie lub aktualizacji lub ....
  plik start.bat
  Kod (Winbatch):
  1. chkdsk /F c:
  2. net use u: \\qnap-users\backup /user:backup|haslo_dostepu /PRESISTENT:NO
  3. start "c:\program files\program\uruchom_sie.exe /parametry"
  Bardzo mi sie podoba skrypt w Visual Basic.
  Mam pytanie czy da się go przerobić tak, by po uruchomieniu go wylogowywał aktualnie zalogowanego użytkownika (w bieżącej sesji) i pytał się o nowego użytkownia i nowe hasło oraz mapował pod te same litelki nowe zasoby z nowymi uprawnieniami ???????????????????????
   
 6. petese
  Offline

  petese Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  14 Listopad 2009
  Wiadomości:
  2
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-x70 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x70 Pro 1 GbE
  Mnie też przydałby sie dokładnie taki skrypt *.vbs ale chciałbym żeby pytał o nazwę uzytkownika i hasło, opcjonalnie o nazwe serwera.

  Pozdrawiam.
   
 7. slasz
  Offline

  slasz Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  24 Sierpień 2008
  Wiadomości:
  26
  Miejscowość:
  Ełk
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Witam. Już mi ręce opadają. Na swoim laptopie mam ubuntu i pod NFS hula. Ale syn ma Vistę i przestało montować udziały. Mimo, że użytkownik na komputerze nazywa się tak samo i ma takie samo hasło jak na QNAP-ie. Przy czym udział "Public" mapuje bez problemu. Natomiast każdy inny udział - wyświetla okno z żądaniem nazwy i hasła, a potem wywala:
  "określony folder sieciowy jest aktualnie mapowany przy użyciu innej nazwy użytkownika i hasła.
  Aby połączyć się przy użyciu innej nazwy użytkownika i hasła, trzeba najpierw odłączyć wszystkie istniejące mapowania na ten udział sieciowy."
  Może koledzy mają pomysł? Pozdrawiam, Sławek.
  P.S. Swoją drogą, na ubuntu pod NFS jest ok, ale jak chcę spróbować po sambie to też nie montuje. Może to wskazuje na jakiś problem w konfiguracji QNAP-a? Sprawdzałem wszystko kilka razy i wydaje się być OK, ale może macie jakieś pomysły?
   
 8. petese
  Offline

  petese Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  14 Listopad 2009
  Wiadomości:
  2
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-x70 Pro
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x70 Pro 1 GbE
  Hmm.
  Odmapuj wszystkie dyski zamapuj jeszcze raz, to raczej wyglada na błedzior windowsa niż qnapa.
   
 9. slasz
  Offline

  slasz Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  24 Sierpień 2008
  Wiadomości:
  26
  Miejscowość:
  Ełk
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Niestety bez efektu. Musi być coś w konfiguracji samby na qnap-ie.
   
 10. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 691
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +1 484 / 30 / -6
  Followers:
  25
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  Odmontuj udzial bez hasla. Zresetuj kompa i zamontuj udzialy zaczynajac od tych wymagajacych hasel.
  Lub
  Odmontuj wszystkie udzialy i zastosuj skrypt z punktu 3.
   
 11. qlwik
  Offline

  qlwik Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  27 Kwiecień 2010
  Wiadomości:
  1
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Miałem podobny problem, rozwiązaniem jest ustawienie opcji persistent na no
  czyli np
  Kod (Winbatch):
  1. net use h: \\192.168.0.1\wspolne /user:marian 123 /persistent:no
  i wrzucenie tego do autostartu. Podanie ip zamiast nazwy serwera jest z tego co zauważyłem konieczne.
   
  Last edited by a moderator: 7 Lipiec 2013
 12. slasz
  Offline

  slasz Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  24 Sierpień 2008
  Wiadomości:
  26
  Miejscowość:
  Ełk
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Wracam do tematu. Panowie, pisałem, że problem w dostępie po Sambie występuje przy próbie połączenia z różnych maszyn. Zarówno takich z windowsem vistą jak i z linuxem. Ostatnio sprawdziłem, że również przy próbie połączenia z komputera z XP jest to samo. Bardzo proszę zatem, abyście nie pisali o sposobie skonfigurowania czegoś pod Vistą, bo to wyraźnie nie ten problem.
  Ostatnio postawiłem system na QNAP-ie od nowa, wgrywając na końcu wcześniej wykonany na starym systemie backup. Oczywiście firmware najnowszy. No i ciągle to samo - brak dostępu po sambie. W firmie mam identycznego QNAP-a i nie ma takiego problemu.
  Czy przychodzi Wam do głowy jakieś ustawienie QNAP-a które mogłem pominąć? Czy może coś się posypało w smb.conf? Co istotne - dostęp do folderu Public jest bez problemu.
  Pozdrawiam, Sławek.
   
 13. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 691
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +1 484 / 30 / -6
  Followers:
  25
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  Odp na powyzsze, co sam zreszta pisales:
  Niestety nie pisales... Akurat przyznaje, ze problem ktory opisujesz zwykle objawal sie tym, ze byly zle odmontowane udzialy w Windowsie. Nadal uwazam, ze wina lezy po stronie WIndows'a.
   
 14. slasz
  Offline

  slasz Nowy użytkownik Noobie

  Dołączył:
  24 Sierpień 2008
  Wiadomości:
  26
  Miejscowość:
  Ełk
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Ok, a jeśli chcę się połączyć po sambie z linuxa, i efekt jest ten sam? To znaczy nie pozwala na połączenie, żąda hasła i po jego prawidłowym wpisaniu jest nadal odmowa dostępu? Przy czym do "Public" dostęp jest bez problemu, zresztą tak jak i pod Vistą.
   
 15. pigers
  Offline

  pigers GOD's left hand - careful - he don't care anymore. Administrator

  Dołączył:
  26 Lipiec 2013
  Wiadomości:
  7 264
  Miejscowość:
  Nysa
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +1 145 / 31 / -13
  Followers:
  3
  QNAP:
  TS-x53
  Synology:
  huh ? I do not collect crap
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x53 1 GbE
  ja to zwykle robię tak:

  Kod (Winbatch):
  1. @echo off
  2. @ping QNAP -n 20
  3. @net use  z:  /d /y
  4. @net use z: \\QNAP\SHARE /user:QNAP_USER QNAP_PASSWORD
  Czasami trzeba rozbudować go linijkę czyszczącą cache DNS.
  Wstawić przed pingiem.
  Kod (Winbatch):
  1. @ipconfig /flushdns
   
  • Lubię to! Lubię to! x 1
 16. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 691
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +1 484 / 30 / -6
  Followers:
  25
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  Spróbuj ten skrypt z opcji 3. Jest niezawodny!
   
 17. Sycamor
  Offline

  Sycamor System Engineer Q Specialist

  Dołączył:
  29 Czerwiec 2009
  Wiadomości:
  199
  Miejscowość:
  niedaleko Dublina
  Local Time:
  23:02
  Oceny:
  +12 / 3 / -0
  Followers:
  1
  QNAP:
  TS-x51
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x51 1 GbE
  Witam,

  ja mam taki mały skrypt wrzucany do katalogu autostart w Windowsie, o ile mi wiadomo działa i w XP i W7 :

  Kod (Text):
  1. echo Usuwam poprzednio zamontowane dyski sieciowe x, y.
  2. net use x:  /DELETE
  3. net use y:  /DELETE
  4. echo Mapuje nowe dyski sieciowe x, y.
  5. net use x:  \\192.168.1.13\backup\C\Backup
  6. net use y:  \\192.168.1.13\wspolny\C\Wspolny
  To jest mój pierwszy post z wrzucaniem kodu, więc w razie co może trzeba coś będzie poprawić ..

  Katalogi i IP przykładowe, należy poprawić na "swoje" :).

  Plik skopiować i zapisać jako login.cmd , wrzucamy do autostartu.

  Pozdrawiam,

  S.
   
 18. rithien
  Offline

  rithien SysBob Noobie

  Dołączył:
  26 Grudzień 2010
  Wiadomości:
  158
  Miejscowość:
  Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +70 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  null
  Ethernet:
  1 GbE
  null 1 GbE
  Taki skrypt montujący udziały sieciowe ma jeszcze jeden dodatkowy plus.
  Można montować swoje udziały "on demand" co w dobie ransomware może uchronić nasze dane przed utratą.
   
 19. fan11
  Offline

  fan11 System Engineer Q Specialist

  Dołączył:
  4 Sierpień 2014
  Wiadomości:
  115
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +39 / 1 / -0
  Followers:
  0
  QNAP:
  TS-x51
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x51 1 GbE
  Mam nadzieję, że nie dostanę orderu złotej łopaty ale czy ktoś może powiedzieć jak zmodyfikować ten skrypt tak żeby działał pod Win10? Działał na Win7, a na 10tce wywala błąd
  mapdrives.JPG
  oczywiście dane są poprawne - skrypt działał przed migracją.
  Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc.

  P.S. tak jest na każdej znanej mi 10tce, nie jest to kwestia konkretnego systemu :/
   
 20. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 691
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  00:02
  Oceny:
  +1 484 / 30 / -6
  Followers:
  25
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  Myslę, że masz problem błędnie podanych lokalizacji. Ten skrypt działa pod Win 10.
  FYI tak wygląda mój:
  Kod (Winbatch):
  1. Option Explicit
  2. Dim objNetwork
  3. Dim strServer, strUser, strPwd
  4. Dim strRemotePath()
  5. Dim strDriveLetter()
  6.  
  7. Const iMapTotal = 12
  8. Redim strRemotePath(iMapTotal)
  9. Redim strDriveLetter(iMapTotal)
  10.  
  11. Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  12.  
  13. strServer = "192.168.1.10"
  14. strUser = "admin"
  15. strPwd = "12345678"
  16.  
  17. strDriveLetter(0) = "Z:"
  18. strDriveLetter(1) = "Y:"
  19. strDriveLetter(2) = "U:"
  20. strDriveLetter(3) = "R:"
  21. strDriveLetter(4) = "Q:"
  22. strDriveLetter(5) = "X:"
  23. strDriveLetter(6) = "S:"
  24. strDriveLetter(7) = "V:"
  25. strDriveLetter(8) = "W:"
  26. strDriveLetter(9) = "T:"
  27. strDriveLetter(10) = "P:"
  28. strDriveLetter(11) = "M:"
  29. strRemotePath(0) = "\\" & strServer & "\Pool"
  30. strRemotePath(1) = "\\" & strServer & "\Download"
  31. strRemotePath(2) = "\\" & strServer & "\Private"
  32. strRemotePath(3) = "\\" & strServer & "\Backup"
  33. strRemotePath(4) = "\\" & strServer & "\QNAP"
  34. strRemotePath(5) = "\\" & strServer & "\Development"
  35. strRemotePath(6) = "\\" & strServer & "\StockPhotos"
  36. strRemotePath(7) = "\\" & strServer & "\vm"
  37. strRemotePath(8) = "\\" & strServer & "\Web"
  38. strRemotePath(9) = "\\" & strServer & "\tftproot"
  39. strRemotePath(10) = "\\" & strServer & "\Public"
  40. strRemotePath(11) = "\\" & strServer & "\Multimedia"
  41.  
  42. Dim objPing, objRetStatus
  43. Dim Ping
  44.  
  45. Ping = False
  46. Do while Ping = False
  47.     set objPing = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").ExecQuery _
  48.         ("select * from Win32_PingStatus where address = '" & strServer & "'")
  49.  
  50.     For Each objRetStatus in objPing
  51.         If IsNull(objRetStatus.StatusCode) or objRetStatus.StatusCode <> 0 Then
  52.             Ping = False
  53.         Else
  54.             Ping = True
  55.         End if
  56.     Next
  57. Loop
  58.  
  59. Dim iCnt
  60. For icnt = 0 to iMapTotal -1
  61.     objNetwork.MapNetworkDrive strDriveLetter(iCnt), strRemotePath(iCnt),,strUser,strPwd
  62. Next
  63.  
  64. Wscript.Quit
   
  • Piwo Piwo x 1

Użytkownicy znaleźli te stronę szukając słów:

 1. NAZYWANIE UDZIALÓW SIECIOWYCH

  ,
 2. mapowanie drukarek xp

  ,
 3. ubuntu windows telnet nie zostało wykonane mapowanie

  ,
 4. jak odłączyć mapowanie udział windows,
 5. określony folder sieciowy jest aktualnie mapowany przy użyciu innej nazwy użytkownika,
 6. windows nie może ondlaeść dysku sieciowego,
 7. udzial sieciowy z haslem jak zrobic