Download Przyrostowy backup na dysk dedykowany - bezpieczniejsze niż RAID

Dyskusja w 'Archiwizacja i przywracanie' rozpoczęta przez użytkownika Silas Mariusz, 4 Maj 2015.

Ładowanie...
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 369
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  04:33
  Oceny:
  +1 421 / 30 / -6
  Followers:
  23
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  Jak to działa:
  Serwer TS-451 skonfigurowany z 4 dyskami w trybie pojedynczym. Dysk numer 4 jest zarezerwowany tylko do kopii zapasowej kluczowych danych z dysków 1-3. Kopia jest wyzwalana raz dziennie... Każde dyski są skonfigurowane pojedynczo.

  Zalety takiego rozwiązania?
  Jeśli myślisz, że RAID to backup i załatwia sprawę to jesteś w błędzie.
  Pomyśl... Kupiłeś 4 dyski i zrobiłeś z nich RAID. W pracy każdy dysk był utilizowany tak samo przez ostatnie 2 lata. Który z nich zużył się najbardziej? Wszystkie!

  Kiedy jeden z dysków będzie na wykończeniu, bierz pod uwagę, że i zaraz kolejne dyski scenariusz śmierci czeka.

  W przypadku konfiguracji pojedynczych dysków zamiast równoległej pracy wszystkich w RAID'zie, tylko dysk numer 1 będzie najczęściej używany. Wszystkie codzienne usługi tj. Torrent, Stacja monitoringu i etc... zostaną skierowane na ten dysk. Pozostałe dyski na, których znajdują się multimedia oraz prywatne dane, będą rzadziej wykorzystywane a tym samym zwiększy się ich żywotność.
  Mało tego, na dysk numer 4 zostały zaplanowane dzienne kopie co zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo krytycznych danych!

  O zastosowaniu RAID i czym on naprawde jest już pisaliśmy na forum wiele razy...

  Rozwiązanie:
  1. Pobierz makebackup
  Kod (Bash):
  1. cd /share/Public
  2. wget http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/makebackup/makebackup.tar.gz
  3. tar zxvf makebackup.tar.gz && rm makebackup.tar.gz
  4. cd .makebackup
  2. Edytuj w udziale sieciowym Public/.makebackup pliki backup.conf oraz backup.lst w którym określ katalogi źródłowe, które chcesz archiwizować:

  3. Uruchom mkbackup.sh
  Kod (Bash):
  1. ./mkbackup.sh
  4. Jeśli wszystko działa w porządku, dodaj skrypt do crontab'a, np. za pomocą CronWeb:
  Kod (Text):
  1. 15      5       *       *       *       sh /share/Public/mkbackup/makebackup.sh
  Source code:
  Kod (Bash):
  1. #!/bin/bash
  2. : ${NAME=backup}
  3. ##
  4. ##   Left-To-Right Backup for QNAP
  5. ##
  6. ##   Copyright © 2014, Silas Mariusz <silas@qnap.com.antispam>
  7. ##
  8. ##                     QNAP Club Polska
  9. ##
  10. ##
  11. ##   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  12. ##   it under the terms of the GNU General Public License as published by
  13. ##   the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  14. ##   any later version.
  15. ##
  16. ##   This program is distributed in the hope that it will be useful,
  17. ##   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  18. ##   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  19. ##   GNU General Public License for more details.
  20. ##
  21. ##   You should have received a copy of the GNU General Public License
  22. ##   along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
  23. ##   Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  24. ##
  25. ##   The latest version of this software can be obtained here:
  26. ##
  27. ##   https://forum.qnap.net.pl/
  28. ##
  29. ##
  30. ##   FILE: backup.sh
  31. ##
  32. ##   RELEASE: 0.4 (beta)
  33. ##   DATE: 2015-05-03
  34. ##
  35.  
  36.  
  37. ##   GENERAL VARIABLES
  38. [[ ! -d "/var/run" ]] && exit 1
  39. LOCK="/var/run/${NAME}.lock"
  40. LOCK_DIR="/var/run/${NAME}"
  41. RETVAL=0 ; _RETVAL=
  42.  
  43. ##   Set environment paths ...
  44. _PATHS=\
  45. /bin:\
  46. /sbin:\
  47. /usr/bin:\
  48. /usr/sbin:\
  49. /usr/local/bin:\
  50. /usr/local/sbin:\
  51. /opt/bin:\
  52. /opt/sbin:\
  53. /opt/local/bin:\
  54. /opt/local/sbin:\
  55. :
  56.  
  57. _LD_PATHS=\
  58. /opt/local/lib:\
  59. /opt/lib:\
  60. :
  61.  
  62. export PATH=$_PATHS:$PATH:$_PATHS
  63. #export LD_LIBRARY_PATH=$_LD_PATHS:$LD_LIBRARY_PATH:$_LD_PATHS
  64.  
  65. ##   Ansi colors
  66. ##   -----------------------------------------------------------------
  67. ##   Normal Colors        Bold Colors             # Color
  68. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  69. black='\e[0;30m'    ; bblack='\e[1;30m'     ; # Black
  70. red='\e[0;31m'      ; bred='\e[1;31m'   ; # Red
  71. green='\e[0;32m'    ; bgreen='\e[1;32m'     ; # Green
  72. yellow='\e[0;33m'   ; byellow='\e[1;33m'    ; # Yellow
  73. blue='\e[0;34m'     ; bblue='\e[1;34m'  ; # Blue
  74. purple='\e[0;35m'   ; bpurple='\e[1;35m'    ; # Purple
  75. cyan='\e[0;36m'     ; bcyan='\e[1;36m'  ; # Cyan
  76. white='\e[0;37m'    ; bwhite='\e[1;37m'     ; # White
  77. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  78. ##   Background
  79. on_black='\e[40m'   ;           # On Black
  80. on_red='\e[41m'     ;           # On Red
  81. on_green='\e[42m'   ;           # On Green
  82. on_yellow='\e[43m'  ;           # On Yellow
  83. on_blue='\e[44m'    ;           # On Blue
  84. on_purple='\e[45m'  ;           # On Purple
  85. on_cyan='\e[46m'    ;           # On Cyan
  86. on_white='\e[47m'   ;           # On White
  87. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  88. ##   Colors Presets
  89. alert="${bwhite}${on_red}"  ; i_alert="${bred}${on_white}"  #alert
  90. note="${bwhite}${on_blue}"  ; i_note="${bblue}${on_white}"  #note
  91. info="$note"            ; i_info="$i_note"      #info
  92. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  93. ##   Reset colour/restore default
  94. nc="\e[m"
  95. ##   ---------------------------------------------#--------[ DONE ]---
  96.  
  97. ##   Environment
  98. fd=0                    # stdin
  99. export HOME=/root
  100. export TERM=xterm
  101. export USER=admin
  102. export PWD=/root
  103. export EDITOR=/bin/vi
  104. export LOGNAME=admin
  105.  
  106.  
  107. : ${AWK=awk}
  108.  
  109. ##   interactive shell? then keep user attention on the err msg
  110. ##   -----------------------------------------------------------------
  111. if [ -t "$fd" ] || [ -p /dev/stdin ]; then
  112.     echo -n "]0; logman-[QNAP] "
  113. fi
  114.  
  115. ##   Signals
  116. SIGNAL_HUP=1        ; SIGNAL_INT=2      ; SIGNAL_QUIT=3     ;   SIGNAL_ILL=4
  117. SIGNAL_TRAP=5       ; SIGNAL_ABRT=6     ; SIGNAL_BUS=7      ;   SIGNAL_FPE=8
  118. SIGNAL_KILL=9       ; SIGNAL_USR1=10    ; SIGNAL_SEGV=11    ;   SIGNAL_USR2=12
  119. SIGNAL_PIPE=13      ; SIGNAL_ALRM=14    ; SIGNAL_TERM=15    ;   SIGNAL_STKFLT=16
  120. SIGNAL_CHLD=17      ; SIGNAL_CONT=18    ; SIGNAL_STOP=19    ;   SIGNAL_TSTP=20
  121. SIGNAL_TTIN=21      ; SIGNAL_TTOU=22    ; SIGNAL_URG=23     ;   SIGNAL_XCPU=24
  122. SIGNAL_XFSZ=25      ; SIGNAL_VTALRM=26  ; SIGNAL_PROF=27    ;   SIGNAL_WINCH=28
  123. SIGNAL_IO=29        ; SIGNAL_PWR=30     ; SIGNAL_SYS=31     ;   #End
  124.  
  125. # uint signal (uint <pid>, int <signal number>|string <signal name>)
  126. function signal {
  127.     local -i PID=$1 SIGNAL=$2  ## Automatically expands if $1 is a variable.
  128.     kill -s "$SIGNAL" "$PID" 2>&"$NULL"
  129. }
  130.  
  131. # debug exec - (if _DEBUG is non zero)
  132. function DEBUG()
  133. {
  134.     [[ "$_DEBUG" == "0" ]] || $@
  135. }
  136.  
  137. function _exit()
  138. {
  139.     echo -e "$*"
  140.     echo
  141.  
  142.     # interactive shell? then keep user attention on the err msg
  143.     if [[ -t "$fd" ]] || [[ -p /dev/stdin ]]; then
  144.         echo -n "]0; ! ERROR          - - - - -  " ; sleep 1
  145.         echo -n "]0; - - - - -           ERROR ! " ; sleep 1
  146.         echo -n "]0;  - - - - -           ERROR! " ; sleep 1
  147.         echo -n "]0; - - - - -           ERROR ! " ; sleep 1
  148.         echo -n "]0; !ERROR          - - - - -   " ; sleep 1
  149.     fi
  150.  
  151.     exit 1
  152. }
  153.  
  154. #alias strip_esc='sed -r "s/\x1B\[([0-9]{1,2}(;[0-9]{1,2})?)?[m|K|A|B|C]//g"'
  155. alias strip_esc='sed -r "s/\x1B[\[|\(]([0-9]{1,2}(;[0-9]{1,2})?)?[m|K|A|B|C|E|J|S|Z|H]//g"'
  156. shopt -s expand_aliases
  157.  
  158. # Message to terminal and system log
  159. # ###########################################################################
  160. _log() {
  161.     local msg_type="info"
  162.     local write_msg="/sbin/log_tool -t0 -u$NAME -p127.0.0.1 -mlocalhost -a"
  163.     local message="$NAME: ${*:-"Unspecified Notice"}"
  164.     [ "$_QUIET" != "1" ] && echo -e "(${green}$msg_type${nc}) $message"
  165.     # save to system Event Log only when in DEBUG mode
  166.     [[ "$_DEBUG" == "1" ]] && $write_msg "($msg_type) $(echo $message | strip_esc)"
  167. }
  168.  
  169. # Warning message to terminal and system log
  170. # ###########################################################################
  171. _warn() {
  172.     local msg_type="warn"
  173.     local write_warn="/sbin/log_tool -t1 -u$NAME -p127.0.0.1 -mlocalhost -a"
  174.     local message="$NAME: ${*:-"Unknown Warning"}" && $write_warn "($msg_type) $(echo $message | strip_esc)"
  175.     echo -e "(${red}$msg_type${nc}) $message"
  176. }
  177.  
  178. # Write error log message and exit
  179. # ###########################################################################
  180. _err(){
  181.     local msg_type="err!"
  182.     local write_err="/sbin/log_tool -t2 -u$NAME -p127.0.0.1 -mlocalhost -a"
  183.     local message="$NAME: ${*:-"Unknown Error"}" && $write_err "($msg_type) $(echo $message | strip_esc)"
  184.     _exit "(${alert}$msg_type${nc}) $message \n"
  185. }
  186.  
  187. available() {
  188.     type -t "$1" >/dev/null && return 0
  189.     return 1
  190. }
  191.  
  192. need() {
  193.     available "$1" && return 0
  194.     _err needed command was not found: $1
  195.     exit 1
  196. }
  197.  
  198. alias finddev='getcfg "PhysicalDisk_$DISKNO" pd_sys_name -f /etc/enclosure_0.conf -d error | cut -d \/ -f 3'
  199. # Let external disk go sleep...
  200. drive_readd() {
  201.     _device=$($finddev)
  202.  
  203.     if [[ "$_device" == "error" ]] || [[ ! -x "/dev/$_device" ]]; then
  204.         echo "Hardware rescaning... (About 2 minutes)"
  205.         scsihosts=$(ls -1 "/sys/class/scsi_host/" | grep host | tr -d "@" | tac)
  206.         for i in $scsihosts ; do
  207.             _sd_dev=$(ls -1 /sys/block/ | grep sd | tr -d "/") ; echo Found: $_sd_dev
  208.             echo "0 0 0" >"/sys/class/scsi_host/$i/scan" 2>/dev/null
  209.             _device=$($finddev)
  210.             [[ "$_device" != "error" ]] && [[ -e "/dev/$_device" ]] && break
  211.         done
  212.  
  213.         sleep 10
  214.         sync
  215.  
  216.         _device=$($finddev)
  217.         [[ "$_device" == "error" ]] && _err "Physical disk $DISKNO not found in /etc/enclosure_0.conf"
  218.     else
  219.         _log "HDD $DISKNO: Device: /dev/${green}$_device${nc} Target: ${yellow}$RIGHT${nc}/$POOL"
  220.     fi
  221. }
  222.  
  223. # Let external disk go sleep...
  224. drive_remove() {
  225.     _device=$($finddev)
  226.     [[ "$_device" == "error" ]] && return 1
  227.     sync
  228.     sleep 5
  229.     hdparm -S 1 /dev/$_device
  230.     hdparm -y /dev/$_device
  231.  
  232.     umount /dev/$_device
  233.     echo offline > /sys/block/$_device/device/state
  234.     echo 1 > /sys/block/$_device/device/delete
  235.     return 0
  236. }
  237.  
  238. need ipkg
  239. ipkg update                  2>&1 >/dev/null
  240. ipkg install findutils       2>&1 >/dev/null
  241. ipkg install rsync           2>&1 >/dev/null
  242. ipkg install binutils        2>&1 >/dev/null
  243. ipkg install util-linux-ng   2>&1 >/dev/null
  244.  
  245. need rsync
  246. need ionice
  247. need find
  248.  
  249. DATE=`date +%Y-%m-%d` ;     TIME=`date +%H:%M:%S` ;     NOW=`date +%Y%m%d_%H%M%S`
  250.  
  251. # ###########################################################################
  252. # Basics
  253. # ###########################################################################
  254.  
  255. # find my name and real current directory
  256. # ###########################################################################
  257. PROGNAME=`type $0 | awk '{print $3}'`  # search for executable on path
  258.  
  259. PROGDIR=`dirname $PROGNAME`            # extract directory of program
  260. PROGNAME=`basename $PROGNAME`          # base name of program
  261.  
  262. [ "$PROGDIR" == "." ] && PROGDIR=`cd $PROGDIR && pwd || echo $PROGDIR`
  263.  
  264. Int_dPWD=`cd $PROGDIR && pwd || echo $PROGDIR`
  265. if [ "${Int_dPWD}" = "/etc/init.d" ] || [ "${Int_dPWD}" = "/etc/rcS.d" ] || [ "${Int_dPWD}" = "/etc/rcK.d" ]; then
  266.     [ -L "${PROGDIR}/${PROGNAME}" ] && {
  267.         _SLINK=$(readlink ${PROGDIR}/${PROGNAME})
  268.         PROGDIR=`dirname ${_SLINK}`
  269.         PROGNAME=`basename ${_SLINK}`
  270. }
  271. fi
  272.  
  273. # Fully qualify directory path (remove relative components and symlinks)
  274. # WARNING: The "bash" "pwd" builtin does not resolve symbolic links
  275. # "sh" (as a link to "bash") also does not,   but "csh" does handle it.
  276. # Symbolic link removal however is not critical.
  277. ORIGDIR=`pwd`                                 # original directory (builtin)
  278. PROGDIR=`cd $PROGDIR && pwd || echo $PROGDIR` # program directory
  279.  
  280. # Results...
  281. #    $ORIGDIR    -- where the users was when called
  282. #    $PROGDIR    -- script directory location (and now current directory)
  283. #    $PROGNAME   -- This scripts executable name
  284.  
  285.  
  286. # alternatively use this...
  287.  
  288. # Get the fully qualified path to the script
  289. # ###########################################################################
  290. case $0 in
  291.     /*)
  292.         SCRIPT="$0"
  293.         ;;
  294.     *)
  295.         PWD=`pwd`
  296.         SCRIPT="$PWD/$0"
  297.         ;;
  298. esac
  299.  
  300. # Change spaces to ":" so the tokens can be parsed.
  301. SCRIPT=`echo $SCRIPT | sed -e 's; ;:;g'`
  302. # Get the real path to this script, resolving any symbolic links
  303. TOKENS=`echo $SCRIPT | sed -e 's;/; ;g'`
  304. REALPATH=
  305. for C in $TOKENS; do
  306.     REALPATH="$REALPATH/$C"
  307.     while [ -h "$REALPATH" ] ; do
  308.         LS="`ls -ld "$REALPATH"`"
  309.         LINK="`expr "$LS" : '.*-> \(.*\)$'`"
  310.         if expr "$LINK" : '/.*' > /dev/null; then
  311.             REALPATH="$LINK"
  312.         else
  313.             REALPATH="`dirname "$REALPATH"`""/$LINK"
  314.         fi
  315.     done
  316. done
  317. # Change ":" chars back to spaces.
  318. REALPATH=`echo $REALPATH | sed -e 's;:; ;g'`
  319. REALPATH="`dirname "$REALPATH"`"
  320. [ "`basename $REALPATH`" == "." ] && \
  321.     REALPATH="`echo $REALPATH | awk '{$0=substr($0,1,length($0)-2); print $0}'`"
  322.  
  323. # Change the current directory to the location of the script
  324. PROGDIR="`cd $REALPATH && pwd || echo $PROGDIR`"
  325. cd "$PROGDIR"
  326.  
  327.  
  328. ##   LOG PATH
  329. MKBAKCONF="/share/Public/.makebackup"
  330. [[ -d "$MKBAKCONF" ]] || mkdir "$MKBAKCONF"
  331.  
  332. LOGDIR="$MKBAKCONF"
  333. LOGFILE="$LOGDIR/rsync_`date +%Y-%m-%d`.log"
  334.  
  335. SOURCES="$MKBAKCONF/backup.lst"
  336. if [ ! -f "$SOURCES" ]; then
  337.     echo -e "/share/Public/directory1\n/share/Multimedia/Family\n/etc\n..." > $SOURCES.example
  338.     _log "Create list file with source directories to backup: ${white}$SOURCES${nc}"
  339.     _err "Backup list not found $SOURCES"
  340.     exit 1
  341. fi
  342. LEFT=()
  343. s=0
  344. while read line; do
  345.     #LEFT[s]="$(echo -e "$line" | sed 's/ /\\ /g')"
  346.     LEFT[s]="$(echo -e "$line")"
  347.     s=$(expr $s + 1)
  348. done < "$SOURCES"
  349. echo -e "${bwhite}Source list${nc}: \n${LEFT[@]} \n"
  350.  
  351. CONFIG="$MKBAKCONF/backup.conf"
  352. [ -f "$CONFIG" ] || _err "Config file not found $CONFIG"
  353. RIGHT=$(getcfg Backup RIGHT -f "$CONFIG" -d error)
  354. echo -e "${bwhite}Remote path${nc}: \n$RIGHT     \n"
  355.  
  356. DISKNO=$(getcfg Backup DISKNO -f "$CONFIG" -d error)
  357. SPINDRIVE=$(getcfg Backup SPINDRIVE -f "$CONFIG" -d 0)
  358.  
  359. IGNORE="$MKBAKCONF/ignore.lst"
  360. [[ -f "$IGNORE" ]] || _err "Ignore list file not found $IGNORE"
  361.  
  362. [[ -d "$RIGHT" ]] || mkdir "$RIGHT"
  363. [[ -d "$RIGHT" ]] || _err "Destination directory path is wrong..."
  364.  
  365.  
  366.  
  367. # ###########################################################################
  368. # Global Variables
  369. # ###########################################################################
  370. # Time Measure Command
  371. STA_NOWTIME="date +%s"
  372.  
  373. ## func: Elapsed Time (calculate diff)
  374. ## ###########################################################################
  375. elapsedTime() {
  376.     local _startTime="$1"
  377.     local _endTime="$2"
  378.     echo "$(($_endTime - $_startTime))"
  379. }
  380.  
  381. #-----------------------------------------------------------------------
  382. # Private Signal Traps Functions {{{2
  383. #
  384. # DANGER: SIGKILL cannot be trapped. So, try not to `kill -9 PID` or
  385. #         there will be *NO CLEAN UP*. You'll have to manually remove
  386. #         any locks in place.
  387. #-----------------------------------------------------------------------
  388. function __make_locks {
  389.         if [ ! -e "${LOCK}" ] ; then
  390.                 touch "${LOCK}"
  391.         else
  392.                 _err application already started... Lock found ${LOCK}
  393.         fi
  394. }
  395.  
  396. function __clean_locks {
  397.         [ -f "$LOCK" ] && rm "$LOCK"
  398. }
  399. function __sig_exit {
  400.         __clean_locks
  401. }
  402.  
  403. function __sig_int {
  404.         echo -e "\n${warn} WARNING: ${nc} ${bred}SIGINT ${nc}${red}caught${nc}"
  405.         __clean_locks
  406.         exit 1002
  407. }
  408.  
  409. function __sig_quit {
  410.         echo -e "\n${bpurple} SIGQUIT ${nc}${purple}caught${nc}"
  411.         __clean_locks
  412.         exit 1003
  413. }
  414.  
  415. function __sig_term {
  416.         echo -e "\n${warn} WARNING: ${nc} ${bred}SIGTERM ${nc}${red}caught${nc}"
  417.         __clean_locks
  418.         exit 1015
  419. }
  420.  
  421. # Set TRAPs
  422. trap __sig_exit EXIT    # SIGEXIT
  423. #trap __sig_int INT      # SIGINT
  424. trap __sig_quit QUIT    # SIGQUIT
  425. trap __sig_term TERM    # SIGTERM
  426.  
  427. # Create lock file to prevent double run
  428. __make_locks
  429.  
  430. # Readd/remount disk drive
  431. [[ "$SPINDRIVE" == "1" ]] && drive_readd
  432.  
  433. # start time
  434. _startMeasureTime=$($STA_NOWTIME)
  435.  
  436. cd "$RIGHT" && \
  437. $PROGDIR/sayebackup.sh  \
  438.     --inc           \
  439.     --relative      \
  440.     -C "$RIGHT/"        \
  441.     -E "$IGNORE"        \
  442.     -o bak          \
  443.     "${LEFT[@]}"        \
  444.     | tee -a "$LOGFILE"
  445.  
  446. _RETVAL=${PIPESTATUS[0]}
  447. if [ $_RETVAL -eq 0 ]; then
  448.     _log "Sync done: -> $RIGHT"
  449. else
  450.     [ "$_QUIET" != "1" ] && _warn "error occured while rsync: -> $RIGHT"
  451.     RETVAL=1
  452. fi
  453.  
  454. # end time
  455. _endMeasureTime=$($STA_NOWTIME)
  456. _diffMeasure=$(elapsedTime $_startMeasureTime $_endMeasureTime)
  457. _log "Backup job done in $_diffMeasure seconds."
  458.  
  459. __clean_locks
  460.  
  461. # Force remove drive from OS/spin down
  462. if [ "$SPINDRIVE" == "1" ]; then
  463.     drive_remove
  464.     _RETVAL=$?
  465.     if [ $_RETVAL -eq 0 ]; then
  466.         _log "Disk disabled"
  467.     else
  468.         _warn "Failed while trying to disable disk drive"
  469.     fi
  470. fi
  471.  
  472. [ $RETVAL -ne 0 ] && _err "Errors occured."
  473. exit $RETVAL
  474.  
  475. # Parent process has died so we also better die.
  476. exit 0

  Rezultat
  Musze się pochwalić po jednym dniu działania skryptu.
  upload_2015-5-4_19-24-58.

  Docelowo ma wyłączać fizycznie dysk po wykonaniu kopii i ponownie go przywrócić... Ale... jeszcze nie jest to do końca zaimplementowane. Ale skrypt śmiało możecie używać jeśli cenicie sobie bezpieczeństwo danych.

  Brakuje regułki przywracającej wolumin:
  Kod (Bash):
  1. [~] # df
  2. Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
  3. none                    200.0M    148.0M     52.0M  74% /
  4. devtmpfs                  1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev
  5. tmpfs                    64.0M      3.6M     60.4M   6% /tmp
  6. tmpfs                     1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev/shm
  7. /dev/md9                509.5M    108.2M    401.3M  21% /mnt/HDA_ROOT
  8. /dev/mapper/cachedev1     6.8T     28.2G      6.7T   0% /share/CACHEDEV1_DATA
  9. /dev/md13               371.0M    282.3M     88.7M  76% /mnt/ext
  10. /dev/mapper/cachedev2   909.0G     76.0M    908.5G   0% /share/CACHEDEV2_DATA
  11. [~] # umount /dev/mapper/cachedev2
  12. [~] # dmsetup remove cachedev2
  13. [~] # vgchange -an vg2
  14.   0 logical volume(s) in volume group "vg2" now active
  15. [~] # lvs
  16.   LV    VG   Attr     LSize   Pool Origin Data%  Move Log Copy%  Convert
  17.   lv1   vg1  Vwi-aot-   6.80t tp1         100.00
  18.   lv544 vg1  -wi-----  20.00g
  19.   tp1   vg1  twi-a-t-   7.22t              94.13
  20.   lv2   vg2  -wi----- 912.80g
  21.   lv545 vg2  -wi-----   9.22g
  22. [~] # mdadm -S /dev/md2
  23. mdadm: stopped /dev/md2
  24. [~] #
  25. [~] # echo 1 > /sys/block/sde/device/delete
  Kod (Bash):
  1. [~] # echo "0 0 0" > /sys/class/scsi_host/host3/scan
  2. [~] #
  3. [~] # storage_util --sys_startup_p2
  4. sys_startup_p2:got called count = 3
  5. Perform NAS model checking...
  6. NAS model match, skip model migration.
  7.  
  8. [~] # df
  9. Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
  10. none                    200.0M    148.1M     51.9M  74% /
  11. devtmpfs                  1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev
  12. tmpfs                    64.0M      3.6M     60.4M   6% /tmp
  13. tmpfs                     1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev/shm
  14. /dev/md9                509.5M    108.2M    401.3M  21% /mnt/HDA_ROOT
  15. /dev/mapper/cachedev1     6.8T     28.2G      6.7T   0% /share/CACHEDEV1_DATA
  16. /dev/md13               371.0M    282.3M     88.7M  76% /mnt/ext
  17. /dev/mapper/cachedev2   909.0G     76.0M    908.5G   0% /share/CACHEDEV2_DATA
   
  • Piwo Piwo x 2
  • Lubię to! Lubię to! x 1
 2. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 369
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  04:33
  Oceny:
  +1 421 / 30 / -6
  Followers:
  23
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  TODO:
   

Poleć tę stronę

 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Odrzuć powiadomienie.