Download Przyrostowy backup na dysk dedykowany - bezpieczniejsze niż RAID

Discussion in 'Archiwizacja i przywracanie' started by Silas Mariusz, May 4, 2015.

Loading...
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,829
  Local Time:
  11:04 PM
  Ratings:
  +1,844 / 39 / -9
  Followers:
  38
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Jak to działa:
  Serwer TS-451 skonfigurowany z 4 dyskami w trybie pojedynczym. Dysk numer 4 jest zarezerwowany tylko do kopii zapasowej kluczowych danych z dysków 1-3. Kopia jest wyzwalana raz dziennie... Każde dyski są skonfigurowane pojedynczo.

  Zalety takiego rozwiązania?
  Jeśli myślisz, że RAID to backup i załatwia sprawę to jesteś w błędzie.
  Pomyśl... Kupiłeś 4 dyski i zrobiłeś z nich RAID. W pracy każdy dysk był utilizowany tak samo przez ostatnie 2 lata. Który z nich zużył się najbardziej? Wszystkie!

  Kiedy jeden z dysków będzie na wykończeniu, bierz pod uwagę, że i zaraz kolejne dyski scenariusz śmierci czeka.

  W przypadku konfiguracji pojedynczych dysków zamiast równoległej pracy wszystkich w RAID'zie, tylko dysk numer 1 będzie najczęściej używany. Wszystkie codzienne usługi tj. Torrent, Stacja monitoringu i etc... zostaną skierowane na ten dysk. Pozostałe dyski na, których znajdują się multimedia oraz prywatne dane, będą rzadziej wykorzystywane a tym samym zwiększy się ich żywotność.
  Mało tego, na dysk numer 4 zostały zaplanowane dzienne kopie co zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo krytycznych danych!

  O zastosowaniu RAID i czym on naprawde jest już pisaliśmy na forum wiele razy...

  Rozwiązanie:
  1. Pobierz makebackup
  Code (Bash):
  1. cd /share/Public
  2. wget http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/makebackup/makebackup.tar.gz
  3. tar zxvf makebackup.tar.gz && rm makebackup.tar.gz
  4. cd .makebackup
  2. Edytuj w udziale sieciowym Public/.makebackup pliki backup.conf oraz backup.lst w którym określ katalogi źródłowe, które chcesz archiwizować:

  3. Uruchom mkbackup.sh
  Code (Bash):
  1. ./mkbackup.sh
  4. Jeśli wszystko działa w porządku, dodaj skrypt do crontab'a, np. za pomocą CronWeb:
  Code (Text):
  1. 15      5       *       *       *       sh /share/Public/mkbackup/makebackup.sh
  Source code:
  Code (Bash):
  1. #!/bin/bash
  2. : ${NAME=backup}
  3. ##
  4. ##   Left-To-Right Backup for QNAP
  5. ##
  6. ##   Copyright © 2014, Silas Mariusz <silas@qnap.com.antispam>
  7. ##
  8. ##                     QNAP Club Polska
  9. ##
  10. ##
  11. ##   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  12. ##   it under the terms of the GNU General Public License as published by
  13. ##   the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
  14. ##   any later version.
  15. ##
  16. ##   This program is distributed in the hope that it will be useful,
  17. ##   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  18. ##   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  19. ##   GNU General Public License for more details.
  20. ##
  21. ##   You should have received a copy of the GNU General Public License
  22. ##   along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
  23. ##   Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
  24. ##
  25. ##   The latest version of this software can be obtained here:
  26. ##
  27. ##   https://forum.qnap.net.pl/
  28. ##
  29. ##
  30. ##   FILE: backup.sh
  31. ##
  32. ##   RELEASE: 0.4 (beta)
  33. ##   DATE: 2015-05-03
  34. ##
  35.  
  36.  
  37. ##   GENERAL VARIABLES
  38. [[ ! -d "/var/run" ]] && exit 1
  39. LOCK="/var/run/${NAME}.lock"
  40. LOCK_DIR="/var/run/${NAME}"
  41. RETVAL=0 ; _RETVAL=
  42.  
  43. ##   Set environment paths ...
  44. _PATHS=\
  45. /bin:\
  46. /sbin:\
  47. /usr/bin:\
  48. /usr/sbin:\
  49. /usr/local/bin:\
  50. /usr/local/sbin:\
  51. /opt/bin:\
  52. /opt/sbin:\
  53. /opt/local/bin:\
  54. /opt/local/sbin:\
  55. :
  56.  
  57. _LD_PATHS=\
  58. /opt/local/lib:\
  59. /opt/lib:\
  60. :
  61.  
  62. export PATH=$_PATHS:$PATH:$_PATHS
  63. #export LD_LIBRARY_PATH=$_LD_PATHS:$LD_LIBRARY_PATH:$_LD_PATHS
  64.  
  65. ##   Ansi colors
  66. ##   -----------------------------------------------------------------
  67. ##   Normal Colors        Bold Colors             # Color
  68. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  69. black='\e[0;30m'    ; bblack='\e[1;30m'     ; # Black
  70. red='\e[0;31m'      ; bred='\e[1;31m'   ; # Red
  71. green='\e[0;32m'    ; bgreen='\e[1;32m'     ; # Green
  72. yellow='\e[0;33m'   ; byellow='\e[1;33m'    ; # Yellow
  73. blue='\e[0;34m'     ; bblue='\e[1;34m'  ; # Blue
  74. purple='\e[0;35m'   ; bpurple='\e[1;35m'    ; # Purple
  75. cyan='\e[0;36m'     ; bcyan='\e[1;36m'  ; # Cyan
  76. white='\e[0;37m'    ; bwhite='\e[1;37m'     ; # White
  77. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  78. ##   Background
  79. on_black='\e[40m'   ;           # On Black
  80. on_red='\e[41m'     ;           # On Red
  81. on_green='\e[42m'   ;           # On Green
  82. on_yellow='\e[43m'  ;           # On Yellow
  83. on_blue='\e[44m'    ;           # On Blue
  84. on_purple='\e[45m'  ;           # On Purple
  85. on_cyan='\e[46m'    ;           # On Cyan
  86. on_white='\e[47m'   ;           # On White
  87. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  88. ##   Colors Presets
  89. alert="${bwhite}${on_red}"  ; i_alert="${bred}${on_white}"  #alert
  90. note="${bwhite}${on_blue}"  ; i_note="${bblue}${on_white}"  #note
  91. info="$note"            ; i_info="$i_note"      #info
  92. ##   ---------------------------------------------#-------------------
  93. ##   Reset colour/restore default
  94. nc="\e[m"
  95. ##   ---------------------------------------------#--------[ DONE ]---
  96.  
  97. ##   Environment
  98. fd=0                    # stdin
  99. export HOME=/root
  100. export TERM=xterm
  101. export USER=admin
  102. export PWD=/root
  103. export EDITOR=/bin/vi
  104. export LOGNAME=admin
  105.  
  106.  
  107. : ${AWK=awk}
  108.  
  109. ##   interactive shell? then keep user attention on the err msg
  110. ##   -----------------------------------------------------------------
  111. if [ -t "$fd" ] || [ -p /dev/stdin ]; then
  112.     echo -n "]0; logman-[QNAP] "
  113. fi
  114.  
  115. ##   Signals
  116. SIGNAL_HUP=1        ; SIGNAL_INT=2      ; SIGNAL_QUIT=3     ;   SIGNAL_ILL=4
  117. SIGNAL_TRAP=5       ; SIGNAL_ABRT=6     ; SIGNAL_BUS=7      ;   SIGNAL_FPE=8
  118. SIGNAL_KILL=9       ; SIGNAL_USR1=10    ; SIGNAL_SEGV=11    ;   SIGNAL_USR2=12
  119. SIGNAL_PIPE=13      ; SIGNAL_ALRM=14    ; SIGNAL_TERM=15    ;   SIGNAL_STKFLT=16
  120. SIGNAL_CHLD=17      ; SIGNAL_CONT=18    ; SIGNAL_STOP=19    ;   SIGNAL_TSTP=20
  121. SIGNAL_TTIN=21      ; SIGNAL_TTOU=22    ; SIGNAL_URG=23     ;   SIGNAL_XCPU=24
  122. SIGNAL_XFSZ=25      ; SIGNAL_VTALRM=26  ; SIGNAL_PROF=27    ;   SIGNAL_WINCH=28
  123. SIGNAL_IO=29        ; SIGNAL_PWR=30     ; SIGNAL_SYS=31     ;   #End
  124.  
  125. # uint signal (uint <pid>, int <signal number>|string <signal name>)
  126. function signal {
  127.     local -i PID=$1 SIGNAL=$2  ## Automatically expands if $1 is a variable.
  128.     kill -s "$SIGNAL" "$PID" 2>&"$NULL"
  129. }
  130.  
  131. # debug exec - (if _DEBUG is non zero)
  132. function DEBUG()
  133. {
  134.     [[ "$_DEBUG" == "0" ]] || $@
  135. }
  136.  
  137. function _exit()
  138. {
  139.     echo -e "$*"
  140.     echo
  141.  
  142.     # interactive shell? then keep user attention on the err msg
  143.     if [[ -t "$fd" ]] || [[ -p /dev/stdin ]]; then
  144.         echo -n "]0; ! ERROR          - - - - -  " ; sleep 1
  145.         echo -n "]0; - - - - -           ERROR ! " ; sleep 1
  146.         echo -n "]0;  - - - - -           ERROR! " ; sleep 1
  147.         echo -n "]0; - - - - -           ERROR ! " ; sleep 1
  148.         echo -n "]0; !ERROR          - - - - -   " ; sleep 1
  149.     fi
  150.  
  151.     exit 1
  152. }
  153.  
  154. #alias strip_esc='sed -r "s/\x1B\[([0-9]{1,2}(;[0-9]{1,2})?)?[m|K|A|B|C]//g"'
  155. alias strip_esc='sed -r "s/\x1B[\[|\(]([0-9]{1,2}(;[0-9]{1,2})?)?[m|K|A|B|C|E|J|S|Z|H]//g"'
  156. shopt -s expand_aliases
  157.  
  158. # Message to terminal and system log
  159. # ###########################################################################
  160. _log() {
  161.     local msg_type="info"
  162.     local write_msg="/sbin/log_tool -t0 -u$NAME -p127.0.0.1 -mlocalhost -a"
  163.     local message="$NAME: ${*:-"Unspecified Notice"}"
  164.     [ "$_QUIET" != "1" ] && echo -e "(${green}$msg_type${nc}) $message"
  165.     # save to system Event Log only when in DEBUG mode
  166.     [[ "$_DEBUG" == "1" ]] && $write_msg "($msg_type) $(echo $message | strip_esc)"
  167. }
  168.  
  169. # Warning message to terminal and system log
  170. # ###########################################################################
  171. _warn() {
  172.     local msg_type="warn"
  173.     local write_warn="/sbin/log_tool -t1 -u$NAME -p127.0.0.1 -mlocalhost -a"
  174.     local message="$NAME: ${*:-"Unknown Warning"}" && $write_warn "($msg_type) $(echo $message | strip_esc)"
  175.     echo -e "(${red}$msg_type${nc}) $message"
  176. }
  177.  
  178. # Write error log message and exit
  179. # ###########################################################################
  180. _err(){
  181.     local msg_type="err!"
  182.     local write_err="/sbin/log_tool -t2 -u$NAME -p127.0.0.1 -mlocalhost -a"
  183.     local message="$NAME: ${*:-"Unknown Error"}" && $write_err "($msg_type) $(echo $message | strip_esc)"
  184.     _exit "(${alert}$msg_type${nc}) $message \n"
  185. }
  186.  
  187. available() {
  188.     type -t "$1" >/dev/null && return 0
  189.     return 1
  190. }
  191.  
  192. need() {
  193.     available "$1" && return 0
  194.     _err needed command was not found: $1
  195.     exit 1
  196. }
  197.  
  198. alias finddev='getcfg "PhysicalDisk_$DISKNO" pd_sys_name -f /etc/enclosure_0.conf -d error | cut -d \/ -f 3'
  199. # Let external disk go sleep...
  200. drive_readd() {
  201.     _device=$($finddev)
  202.  
  203.     if [[ "$_device" == "error" ]] || [[ ! -x "/dev/$_device" ]]; then
  204.         echo "Hardware rescaning... (About 2 minutes)"
  205.         scsihosts=$(ls -1 "/sys/class/scsi_host/" | grep host | tr -d "@" | tac)
  206.         for i in $scsihosts ; do
  207.             _sd_dev=$(ls -1 /sys/block/ | grep sd | tr -d "/") ; echo Found: $_sd_dev
  208.             echo "0 0 0" >"/sys/class/scsi_host/$i/scan" 2>/dev/null
  209.             _device=$($finddev)
  210.             [[ "$_device" != "error" ]] && [[ -e "/dev/$_device" ]] && break
  211.         done
  212.  
  213.         sleep 10
  214.         sync
  215.  
  216.         _device=$($finddev)
  217.         [[ "$_device" == "error" ]] && _err "Physical disk $DISKNO not found in /etc/enclosure_0.conf"
  218.     else
  219.         _log "HDD $DISKNO: Device: /dev/${green}$_device${nc} Target: ${yellow}$RIGHT${nc}/$POOL"
  220.     fi
  221. }
  222.  
  223. # Let external disk go sleep...
  224. drive_remove() {
  225.     _device=$($finddev)
  226.     [[ "$_device" == "error" ]] && return 1
  227.     sync
  228.     sleep 5
  229.     hdparm -S 1 /dev/$_device
  230.     hdparm -y /dev/$_device
  231.  
  232.     umount /dev/$_device
  233.     echo offline > /sys/block/$_device/device/state
  234.     echo 1 > /sys/block/$_device/device/delete
  235.     return 0
  236. }
  237.  
  238. need ipkg
  239. ipkg update                  2>&1 >/dev/null
  240. ipkg install findutils       2>&1 >/dev/null
  241. ipkg install rsync           2>&1 >/dev/null
  242. ipkg install binutils        2>&1 >/dev/null
  243. ipkg install util-linux-ng   2>&1 >/dev/null
  244.  
  245. need rsync
  246. need ionice
  247. need find
  248.  
  249. DATE=`date +%Y-%m-%d` ;     TIME=`date +%H:%M:%S` ;     NOW=`date +%Y%m%d_%H%M%S`
  250.  
  251. # ###########################################################################
  252. # Basics
  253. # ###########################################################################
  254.  
  255. # find my name and real current directory
  256. # ###########################################################################
  257. PROGNAME=`type $0 | awk '{print $3}'`  # search for executable on path
  258.  
  259. PROGDIR=`dirname $PROGNAME`            # extract directory of program
  260. PROGNAME=`basename $PROGNAME`          # base name of program
  261.  
  262. [ "$PROGDIR" == "." ] && PROGDIR=`cd $PROGDIR && pwd || echo $PROGDIR`
  263.  
  264. Int_dPWD=`cd $PROGDIR && pwd || echo $PROGDIR`
  265. if [ "${Int_dPWD}" = "/etc/init.d" ] || [ "${Int_dPWD}" = "/etc/rcS.d" ] || [ "${Int_dPWD}" = "/etc/rcK.d" ]; then
  266.     [ -L "${PROGDIR}/${PROGNAME}" ] && {
  267.         _SLINK=$(readlink ${PROGDIR}/${PROGNAME})
  268.         PROGDIR=`dirname ${_SLINK}`
  269.         PROGNAME=`basename ${_SLINK}`
  270. }
  271. fi
  272.  
  273. # Fully qualify directory path (remove relative components and symlinks)
  274. # WARNING: The "bash" "pwd" builtin does not resolve symbolic links
  275. # "sh" (as a link to "bash") also does not,   but "csh" does handle it.
  276. # Symbolic link removal however is not critical.
  277. ORIGDIR=`pwd`                                 # original directory (builtin)
  278. PROGDIR=`cd $PROGDIR && pwd || echo $PROGDIR` # program directory
  279.  
  280. # Results...
  281. #    $ORIGDIR    -- where the users was when called
  282. #    $PROGDIR    -- script directory location (and now current directory)
  283. #    $PROGNAME   -- This scripts executable name
  284.  
  285.  
  286. # alternatively use this...
  287.  
  288. # Get the fully qualified path to the script
  289. # ###########################################################################
  290. case $0 in
  291.     /*)
  292.         SCRIPT="$0"
  293.         ;;
  294.     *)
  295.         PWD=`pwd`
  296.         SCRIPT="$PWD/$0"
  297.         ;;
  298. esac
  299.  
  300. # Change spaces to ":" so the tokens can be parsed.
  301. SCRIPT=`echo $SCRIPT | sed -e 's; ;:;g'`
  302. # Get the real path to this script, resolving any symbolic links
  303. TOKENS=`echo $SCRIPT | sed -e 's;/; ;g'`
  304. REALPATH=
  305. for C in $TOKENS; do
  306.     REALPATH="$REALPATH/$C"
  307.     while [ -h "$REALPATH" ] ; do
  308.         LS="`ls -ld "$REALPATH"`"
  309.         LINK="`expr "$LS" : '.*-> \(.*\)$'`"
  310.         if expr "$LINK" : '/.*' > /dev/null; then
  311.             REALPATH="$LINK"
  312.         else
  313.             REALPATH="`dirname "$REALPATH"`""/$LINK"
  314.         fi
  315.     done
  316. done
  317. # Change ":" chars back to spaces.
  318. REALPATH=`echo $REALPATH | sed -e 's;:; ;g'`
  319. REALPATH="`dirname "$REALPATH"`"
  320. [ "`basename $REALPATH`" == "." ] && \
  321.     REALPATH="`echo $REALPATH | awk '{$0=substr($0,1,length($0)-2); print $0}'`"
  322.  
  323. # Change the current directory to the location of the script
  324. PROGDIR="`cd $REALPATH && pwd || echo $PROGDIR`"
  325. cd "$PROGDIR"
  326.  
  327.  
  328. ##   LOG PATH
  329. MKBAKCONF="/share/Public/.makebackup"
  330. [[ -d "$MKBAKCONF" ]] || mkdir "$MKBAKCONF"
  331.  
  332. LOGDIR="$MKBAKCONF"
  333. LOGFILE="$LOGDIR/rsync_`date +%Y-%m-%d`.log"
  334.  
  335. SOURCES="$MKBAKCONF/backup.lst"
  336. if [ ! -f "$SOURCES" ]; then
  337.     echo -e "/share/Public/directory1\n/share/Multimedia/Family\n/etc\n..." > $SOURCES.example
  338.     _log "Create list file with source directories to backup: ${white}$SOURCES${nc}"
  339.     _err "Backup list not found $SOURCES"
  340.     exit 1
  341. fi
  342. LEFT=()
  343. s=0
  344. while read line; do
  345.     #LEFT[s]="$(echo -e "$line" | sed 's/ /\\ /g')"
  346.     LEFT[s]="$(echo -e "$line")"
  347.     s=$(expr $s + 1)
  348. done < "$SOURCES"
  349. echo -e "${bwhite}Source list${nc}: \n${LEFT[@]} \n"
  350.  
  351. CONFIG="$MKBAKCONF/backup.conf"
  352. [ -f "$CONFIG" ] || _err "Config file not found $CONFIG"
  353. RIGHT=$(getcfg Backup RIGHT -f "$CONFIG" -d error)
  354. echo -e "${bwhite}Remote path${nc}: \n$RIGHT     \n"
  355.  
  356. DISKNO=$(getcfg Backup DISKNO -f "$CONFIG" -d error)
  357. SPINDRIVE=$(getcfg Backup SPINDRIVE -f "$CONFIG" -d 0)
  358.  
  359. IGNORE="$MKBAKCONF/ignore.lst"
  360. [[ -f "$IGNORE" ]] || _err "Ignore list file not found $IGNORE"
  361.  
  362. [[ -d "$RIGHT" ]] || mkdir "$RIGHT"
  363. [[ -d "$RIGHT" ]] || _err "Destination directory path is wrong..."
  364.  
  365.  
  366.  
  367. # ###########################################################################
  368. # Global Variables
  369. # ###########################################################################
  370. # Time Measure Command
  371. STA_NOWTIME="date +%s"
  372.  
  373. ## func: Elapsed Time (calculate diff)
  374. ## ###########################################################################
  375. elapsedTime() {
  376.     local _startTime="$1"
  377.     local _endTime="$2"
  378.     echo "$(($_endTime - $_startTime))"
  379. }
  380.  
  381. #-----------------------------------------------------------------------
  382. # Private Signal Traps Functions {{{2
  383. #
  384. # DANGER: SIGKILL cannot be trapped. So, try not to `kill -9 PID` or
  385. #         there will be *NO CLEAN UP*. You'll have to manually remove
  386. #         any locks in place.
  387. #-----------------------------------------------------------------------
  388. function __make_locks {
  389.         if [ ! -e "${LOCK}" ] ; then
  390.                 touch "${LOCK}"
  391.         else
  392.                 _err application already started... Lock found ${LOCK}
  393.         fi
  394. }
  395.  
  396. function __clean_locks {
  397.         [ -f "$LOCK" ] && rm "$LOCK"
  398. }
  399. function __sig_exit {
  400.         __clean_locks
  401. }
  402.  
  403. function __sig_int {
  404.         echo -e "\n${warn} WARNING: ${nc} ${bred}SIGINT ${nc}${red}caught${nc}"
  405.         __clean_locks
  406.         exit 1002
  407. }
  408.  
  409. function __sig_quit {
  410.         echo -e "\n${bpurple} SIGQUIT ${nc}${purple}caught${nc}"
  411.         __clean_locks
  412.         exit 1003
  413. }
  414.  
  415. function __sig_term {
  416.         echo -e "\n${warn} WARNING: ${nc} ${bred}SIGTERM ${nc}${red}caught${nc}"
  417.         __clean_locks
  418.         exit 1015
  419. }
  420.  
  421. # Set TRAPs
  422. trap __sig_exit EXIT    # SIGEXIT
  423. #trap __sig_int INT      # SIGINT
  424. trap __sig_quit QUIT    # SIGQUIT
  425. trap __sig_term TERM    # SIGTERM
  426.  
  427. # Create lock file to prevent double run
  428. __make_locks
  429.  
  430. # Readd/remount disk drive
  431. [[ "$SPINDRIVE" == "1" ]] && drive_readd
  432.  
  433. # start time
  434. _startMeasureTime=$($STA_NOWTIME)
  435.  
  436. cd "$RIGHT" && \
  437. $PROGDIR/sayebackup.sh  \
  438.     --inc           \
  439.     --relative      \
  440.     -C "$RIGHT/"        \
  441.     -E "$IGNORE"        \
  442.     -o bak          \
  443.     "${LEFT[@]}"        \
  444.     | tee -a "$LOGFILE"
  445.  
  446. _RETVAL=${PIPESTATUS[0]}
  447. if [ $_RETVAL -eq 0 ]; then
  448.     _log "Sync done: -> $RIGHT"
  449. else
  450.     [ "$_QUIET" != "1" ] && _warn "error occured while rsync: -> $RIGHT"
  451.     RETVAL=1
  452. fi
  453.  
  454. # end time
  455. _endMeasureTime=$($STA_NOWTIME)
  456. _diffMeasure=$(elapsedTime $_startMeasureTime $_endMeasureTime)
  457. _log "Backup job done in $_diffMeasure seconds."
  458.  
  459. __clean_locks
  460.  
  461. # Force remove drive from OS/spin down
  462. if [ "$SPINDRIVE" == "1" ]; then
  463.     drive_remove
  464.     _RETVAL=$?
  465.     if [ $_RETVAL -eq 0 ]; then
  466.         _log "Disk disabled"
  467.     else
  468.         _warn "Failed while trying to disable disk drive"
  469.     fi
  470. fi
  471.  
  472. [ $RETVAL -ne 0 ] && _err "Errors occured."
  473. exit $RETVAL
  474.  
  475. # Parent process has died so we also better die.
  476. exit 0

  Rezultat
  Musze się pochwalić po jednym dniu działania skryptu.
  upload_2015-5-4_19-24-58.

  Docelowo ma wyłączać fizycznie dysk po wykonaniu kopii i ponownie go przywrócić... Ale... jeszcze nie jest to do końca zaimplementowane. Ale skrypt śmiało możecie używać jeśli cenicie sobie bezpieczeństwo danych.

  Brakuje regułki przywracającej wolumin:
  Code (Bash):
  1. [~] # df
  2. Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
  3. none                    200.0M    148.0M     52.0M  74% /
  4. devtmpfs                  1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev
  5. tmpfs                    64.0M      3.6M     60.4M   6% /tmp
  6. tmpfs                     1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev/shm
  7. /dev/md9                509.5M    108.2M    401.3M  21% /mnt/HDA_ROOT
  8. /dev/mapper/cachedev1     6.8T     28.2G      6.7T   0% /share/CACHEDEV1_DATA
  9. /dev/md13               371.0M    282.3M     88.7M  76% /mnt/ext
  10. /dev/mapper/cachedev2   909.0G     76.0M    908.5G   0% /share/CACHEDEV2_DATA
  11. [~] # umount /dev/mapper/cachedev2
  12. [~] # dmsetup remove cachedev2
  13. [~] # vgchange -an vg2
  14.   0 logical volume(s) in volume group "vg2" now active
  15. [~] # lvs
  16.   LV    VG   Attr     LSize   Pool Origin Data%  Move Log Copy%  Convert
  17.   lv1   vg1  Vwi-aot-   6.80t tp1         100.00
  18.   lv544 vg1  -wi-----  20.00g
  19.   tp1   vg1  twi-a-t-   7.22t              94.13
  20.   lv2   vg2  -wi----- 912.80g
  21.   lv545 vg2  -wi-----   9.22g
  22. [~] # mdadm -S /dev/md2
  23. mdadm: stopped /dev/md2
  24. [~] #
  25. [~] # echo 1 > /sys/block/sde/device/delete
  Code (Bash):
  1. [~] # echo "0 0 0" > /sys/class/scsi_host/host3/scan
  2. [~] #
  3. [~] # storage_util --sys_startup_p2
  4. sys_startup_p2:got called count = 3
  5. Perform NAS model checking...
  6. NAS model match, skip model migration.
  7.  
  8. [~] # df
  9. Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
  10. none                    200.0M    148.1M     51.9M  74% /
  11. devtmpfs                  1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev
  12. tmpfs                    64.0M      3.6M     60.4M   6% /tmp
  13. tmpfs                     1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev/shm
  14. /dev/md9                509.5M    108.2M    401.3M  21% /mnt/HDA_ROOT
  15. /dev/mapper/cachedev1     6.8T     28.2G      6.7T   0% /share/CACHEDEV1_DATA
  16. /dev/md13               371.0M    282.3M     88.7M  76% /mnt/ext
  17. /dev/mapper/cachedev2   909.0G     76.0M    908.5G   0% /share/CACHEDEV2_DATA
   
  • Piwo Piwo x 2
  • Lubię to! Lubię to! x 1
 2. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,829
  Local Time:
  11:04 PM
  Ratings:
  +1,844 / 39 / -9
  Followers:
  38
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  TODO: