Wiedza RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks)

Dyskusja w 'Macierz oraz woluminy dyskowe' rozpoczęta przez użytkownika Silas Mariusz, 17 Maj 2008.

Ładowanie...
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Dołączył:
  5 Kwiecień 2008
  Wiadomości:
  6 700
  Miejscowość:
  Nowy Sącz
  Local Time:
  22:42
  Oceny:
  +1 485 / 30 / -6
  Followers:
  25
  QNAP:
  TVS-x71
  Ethernet:
  1 GbE
  TVS-x71 1 GbE
  RAID (ang. Redundant Array of Independent Disks, Nadmiarowa macierz niezależnych dysków)
  – polega na współpracy dwóch lub więcej dysków twardych w taki sposób, aby zapewnić dodatkowe możliwości, nieosiągalne przy użyciu jednego dysku jak i kilku dysków podłączonych jako oddzielne.

  RAID używa się w następujących celach:
  • zwiększenie niezawodności (odporność na awarie),
  • przyspieszenie transmisji danych,
  • powiększenie przestrzeni dostępnej jako jedna całość.
  Podczas projektowania macierzy RAID uwzględniane są różnorodne zastosowania pamięci masowej w systemach komputerowych. Przeznaczenie macierzy implikuje wybór odpowiednich technologii w zakresie dysków, kontrolerów, pamięci podręcznej, sposobu przesyłania danych oraz poziomu niezawodności (odpowiedniej nadmiarowości/redundancji podzespołów i połączeń). W macierzach RAID stosuje się wszystkie produkowane obecnie rodzaje dysków twardych: ATA (wycofane), SATA, SCSI (wycofane), SAS, Fibre Channel. Dominują jednak rozwiązania oparte na serwerowych wersjach SATA, SAS i FC. Rośnie udział dysków SSD w rozwiązaniach wymagających krótkiego czasu dostępu do rozproszonych danych.


  Projektowanie
  Zapewnienie wysokiej dostępności do dysków wymaga dołączenia tych dysków do oddzielnych kanałów SCSI/SATA albo zastosowania droższych 2-portowych dysków FC i podłączenia ich do odpowiedniego kontrolera (lub kontrolerów). Spotykane są zarówno rozwiązania programowe, gdy odpowiedni moduł systemu operacyjnego zajmuje się odczytem/zapisem danych w macierzy, jak również sprzętowe, w których stosuje się dedykowane sprzętowe kontrolery RAID dołączane do systemów za pomocą redundantnych magistral (SCSI) lub kanałów komunikacyjnych (Fibre Channel).

  Każde z wymienionych rozwiązań ma swoje zalety i wady.
  RAID sprzętowyRAID programowy
  większa wydajność poprzez zmniejszenie obciążenia CPU, gdyż przeliczaniem sum kontrolnych zajmuje się wówczas dedykowany kontrolerrelatywnie mniejsza wydajność związana z większym obciążeniem CPU, gdyż przeliczaniem sum kontrolnych zajmuje się jednostka centralna
  możliwość bezpośredniego startu systemu z macierzy dyskowej w związku z przezroczystością macierzy dyskowej dla systemu operacyjnegopartycja startowa powinna znajdować się poza macierzą, co wiąże się z koniecznością zastosowania dodatkowego nośnika wyłącznie do celu ładowania systemu
  większa kompatybilność z mniej popularnymi systemami operacyjnymi; konfiguracja macierzy odbywa się poprzez menu podobne do menu BIOS, dostępne jeszcze przed startem systemu operacyjnego, dla którego sama macierz jest zupełnie przezroczysta, przez co z punktu widzenia OS zachowuje się ona jak każdy inny dysk twardynie wszystkie systemy operacyjne obsługują technologię RAID, co czasami może oznaczać instalację dodatkowego oprogramowania dedykowanego dla danego systemu
  niestandardowy sposób zapisu danych na nośnikach wykorzystujący własnościowe protokoły i struktury danych inne dla każdego producenta, a nawet mogące się różnić w obrębie różnych modeli kontrolerów tego samego producenta, co w przypadku uszkodzenia kontrolera może uniemożliwić odzyskanie danych pomimo sprawnie działających dysków twardychstandardowy (często również otwarty) sposób zapisu danych pozwalający na korzystanie z macierzy dyskowej po podłączeniu do innego systemu obsługującego ten standard

  Istnieją też rozwiązania łączące obydwie metody np. FakeRAID, gdzie BIOS wspomaga ustawianie macierzy, monitorowanie wykonane jest w oprogramowaniu, a odbudowę macierzy czy obliczanie sum sprawdzających podczas zapisu zleca się głównym procesorom komputera.

  Możliwości, jakie daje RAID, nie należy mylić z kopią zapasową danych (data backup), która jest zupełnie odrębnym zagadnieniem. Utrata ważnych danych może nastąpić nie tylko z powodu awarii fizycznego nośnika, ale również z powodu błędów systemu operacyjnego, działalności wirusów komputerowych lub innego szkodliwego oprogramowania, jak również na skutek umyślnej lub nieumyślnej działalności użytkowników danego systemu. Z powyższych powodów nie należy rezygnować z regularnego wykonywania kopii zapasowych danych wyłącznie dlatego, że wdrożyliśmy technologię RAID w naszym systemie.


  Niezawodność
  Wyróżnia się dwa wskaźniki określające prawdopodobieństwo wystąpienia awarii MTTF oraz MTBF. Chcąc zwiększyć czas działania ciągłego macierzy, zwiększa się liczbę komponentów, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa awarii jednego z nich. Macierze są wyposażone często w dużą liczbę dysków. W przypadku awarii jednego z nich traci się nadmiarowość i znacznie rośnie ryzyko awarii całego urządzenia. Aby jak najszybciej przywrócić układ do stanu optymalnego stosuje się dyski zapasowe Hot Spare. Taki dysk nie pracuje do czasu awarii. Kiedy ona nastąpi, wtedy natychmiast zastępuje uszkodzony element, a dane są na niego replikowane.


  Standardowe poziomy RAID
  Poziom RAIDMinimalna liczba dysków (N)Dostępna przestrzeńMaksymalna liczba dysków, które mogą ulec awarii bez utraty danych
  RAID 02N0
  RAID 121N – 1
  RAID 23N – log N1
  RAID 33N – 11
  RAID 43N – 11
  RAID 53N – 11
  RAID 64N – 22
  RAID 0+14zależnie od konfiguracjizależnie od konfiguracji
  RAID 1+04zależnie od konfiguracjizależnie od konfiguracji  RAID 0 (STRIPING)
  ObrazOpis
  RAID_0.
  Polega na połączeniu ze sobą dwóch lub więcej dysków fizycznych tak, aby były widziane jako jeden dysk logiczny. Powstała w ten sposób przestrzeń ma rozmiar taki jak N*rozmiar najmniejszego z dysków. Dane są przeplecione pomiędzy dyskami. Dzięki temu uzyskuje się znaczne przyśpieszenie operacji zapisu i odczytu ze względu na równoległe wykonywanie operacji na wszystkie dyski w macierzy. Warunkiem uzyskania takiego przyśpieszenia jest operowanie na blokach danych lub sekwencjach bloków danych większych niż pojedynczy blok danych macierzy RAID 0 – ang. stripe unit size.​

  Korzyści:
  • przestrzeń wszystkich dysków jest widziana jako całość,
  • przyspieszenie zapisu i odczytu w porównaniu do pojedynczego dysku.
  Wady:
  • brak odporności na awarię dysków,
  • N*rozmiar najmniejszego z dysków (zwykle łączy się jednakowe dyski),
  • zwiększenie awaryjności. Awaria pojedynczego dysku powoduje utratę wolumenu, a szansa na awarię jednego z N dysków rośnie wraz z N.
  Przykład 1
  Trzy dyski po 500 GB zostały połączone w RAID 0. Powstała przestrzeń ma rozmiar 1,5 TB. Szybkość zapisu i odczytu jest prawie trzykrotnie większa niż na pojedynczym dysku. Sumaryczna szybkość jest 3-krotnością szybkości najwolniejszego z dysków, gdyż kontroler raid podczas zapisu/odczytu musi poczekać na najwolniejszy dysk. Stąd też sugeruje się stosowanie dysków o identycznej szybkości i pojemności.

  Przykład 2
  Trzy dyski: 160 GB, 500 GB i 80 GB zostały połączone w RAID 0. Powstała w ten sposób przestrzeń ma rozmiar taki jak N*rozmiar najmniejszego z dysków, czyli 3·80 GB = 240 GB. Szybkość jest ograniczona szybkością najwolniejszego dysku, analogicznie do poprzedniego przykładu.

  Zastosowanie RAID 0
  Rozwiązanie do budowy tanich i wydajnych macierzy, służących do przetwarzania dużych plików multimedialnych. Przechowywanie danych na macierzy RAID 0 wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem utraty tych danych – w przypadku awarii jednego z dysków tracimy wszystkie dane.

  Podobne korzyści kosztem mniejszej wydajności możemy uzyskać stosując technologię LVM, która charakteryzuje się mniejszym ryzykiem utraty danych – w przypadku awarii jednego z dysków istnieje teoretyczna możliwość odzyskania danych znajdujących się na sprawnym dysku, gdyż – w przeciwieństwie do RAID 0 – LVM nie przeplata danych pomiędzy wieloma dyskami.


  RAID 1
  ObrazOpis
  RAID_1.
  Polega na replikacji pracy dwóch lub więcej dysków fizycznych. Powstała przestrzeń ma rozmiar najmniejszego nośnika. RAID 1 jest zwany również lustrzanym (ang. mirroring).​

  Szybkość zapisu i odczytu zależy od zastosowanej strategii:
  • Zapis:
   • zapis sekwencyjny na kolejne dyski macierzy – czas trwania operacji równy sumie czasów trwania wszystkich operacji
   • zapis równoległy na wszystkie dyski macierzy – czas trwania równy czasowi trwania operacji na najwolniejszym dysku
  • Odczyt:
   • odczyt sekwencyjny z kolejnych dysków macierzy (ang. round-robin) – przy pewnej charakterystyce odczytów możliwe osiągnięcie szybkości takiej jak w RAID 0
   • odczyt wyłącznie ze wskazanych dysków – stosowane w przypadku znacznej różnicy w szybkościach odczytu z poszczególnych dysków

  Korzyści:
  • odporność na awarię N – 1 dysków przy N-dyskowej macierzy
  • możliwe zwiększenie szybkości odczytu
  • możliwe zmniejszenie czasu dostępu
  Wady:
  • możliwa zmniejszona szybkość zapisu
  • utrata pojemności (całkowita pojemność jest taka jak pojemność najmniejszego dysku)
  Przykład
  Trzy dyski po 250GB zostały połączone w RAID 1. Powstała w ten sposób przestrzeń ma rozmiar 250 GB. Jeden lub dwa dyski w pewnym momencie ulegają uszkodzeniu. Cała macierz nadal działa.


  RAID 2
  ObrazOpis
  [brak]
  Dane na dyskach są paskowane. Zapis następuje po 1 bicie na pasek. Potrzebujemy minimum 8 powierzchni do obsługi danych oraz dodatkowe dyski do przechowywania informacji generowanych za pomocą kodu Hamminga potrzebnych do korekcji błędów. Liczba dysków używanych do przechowywania tych informacji jest proporcjonalna do logarytmu liczby dysków, które są przez nie chronione. Połączone dyski zachowują się jak jeden duży dysk. Dostępna pojemność to suma pojemności dysków przechowujących dane.​

  Korzyści:
  • każdy dowolny dysk (zarówno z danymi jak i z kodem Hamminga) może w razie uszkodzenia zostać odbudowany przez pozostałe dyski
  Wady:
  • konieczność dokładnej synchronizacji wszystkich dysków zawierających kod Hamminga (w przeciwnym wypadku dezorganizacja i całkowita nieprzydatność tych dysków)
  • długotrwałe generowanie kodu Hamminga przekładające się na wolną pracę całego systemu


  RAID 3
  ObrazOpis
  RAID_3.
  Dane składowane są na N-1 dyskach. Ostatni dysk służy do przechowywania sum kontrolnych. Działa jak striping (RAID 0), ale w macierzy jest dodatkowy dysk, na którym zapisywane są kody parzystości obliczane przez specjalny procesor.​

  Korzyści:
  • odporność na awarię 1 dysku
  • zwiększona szybkość odczytu
  Wady:
  • zmniejszona szybkość zapisu z powodu konieczności kalkulowania sum kontrolnych (eliminowana poprzez zastosowanie sprzętowych kontrolerów RAID)
  • w przypadku awarii dysku dostęp do danych jest spowolniony z powodu obliczeń sum kontrolnych
  • odbudowa macierzy po wymianie dysku jest operacją kosztowną obliczeniowo i powoduje spowolnienie operacji odczytu i zapisu
  • pojedynczy, wydzielony dysk na sumy kontrolne zazwyczaj jest wąskim gardłem w wydajności całej macierzy
  Przykład
  Pięć dysków po 250GB zostało połączonych w RAID 3. Powstała w ten sposób przestrzeń ma rozmiar 1TB (250 GB zarezerwowane na sumy kontrolne). Jeden dysk w pewnym momencie ulega uszkodzeniu. Cała macierz nadal działa. Po włożeniu nowego dysku na miejsce uszkodzonego jego zawartość odtwarza się.


  RAID 4
  ObrazOpis
  RAID_4.
  RAID 4 jest bardzo zbliżony do RAID 3, z tą różnicą, że dane są dzielone na większe bloki (16, 32, 64 lub 128 kBajtów). Takie pakiety zapisywane są na dyskach podobnie do rozwiązania RAID 0. Dla każdego rzędu zapisywanych danych blok parzystości zapisywany jest na dysku parzystości.
  Przy uszkodzeniu dysku dane mogą być odtworzone przez odpowiednie operacje matematyczne. Parametry RAID 4 są bardzo dobre dla sekwencyjnego zapisu i odczytu danych (operacje na bardzo dużych plikach). Jednorazowy zapis małej porcji danych potrzebuje modyfikacji odpowiednich bloków parzystości dla każdej operacji I/O. W efekcie, za każdym razem przy zapisie danych system czekałby na modyfikacje bloków parzystości, co przy częstych operacjach zapisu bardzo spowolniłoby pracę systemu.​  RAID 5
  ObrazOpis
  RAID_5.
  Poziom piąty pracuje bardzo podobnie do poziomu czwartego z tą różnicą, iż bity parzystości nie są zapisywane na specjalnie do tego przeznaczonym dysku, lecz są rozpraszane po całej strukturze macierzy. RAID 5 umożliwia odzyskanie danych w razie awarii jednego z dysków przy wykorzystaniu danych i kodów korekcyjnych zapisanych na pozostałych dyskach (zamiast tak jak w 3. na jednym specjalnie do tego przeznaczonym, co nieznacznie zmniejsza koszty i daje lepsze gwarancje bezpieczeństwa). RAID 5 oferuje większą prędkość odczytu niż lustrzany (ang. mirroring) ale przy jego zastosowaniu nieznacznie spada prędkość zapisu. Poziom piąty jest bezpieczny dla danych – w razie awarii system automatycznie odbuduje utracone dane, tak by mogły być odczytywane, zmniejszając jednak bieżącą wydajność macierzy. Spowolnienie ma charakter przejściowy, zaś jego czas zależy od obciążenia macierzy i pojemności dysku. Po zamontowaniu nowego dysku i odbudowaniu zawartości dysku wydajność macierzy wraca do normy.​

  Macierz składa się z 3 lub więcej dysków. Przy macierzy liczącej N dysków jej objętość wynosi N – 1 dysków. Przy łączeniu dysków o różnej pojemności otrzymujemy objętość najmniejszego dysku razy N – 1. Sumy kontrolne danych dzielone są na N części, przy czym każda część składowana jest na innym dysku, a wyliczana jest z odpowiedniego fragmentu danych składowanych na pozostałych N-1 dyskach.

  Korzyści:
  • odporność na awarię jednego dysku
  • zwiększona szybkość odczytu – porównywalna do macierzy RAID 0 złożonej z N-1 dysków
  Wady:
  • zmniejszona szybkość zapisu z powodu konieczności kalkulowania sum kontrolnych (eliminowana poprzez zastosowanie sprzętowego kontrolera RAID5)
  • w przypadku awarii dysku dostęp do danych jest spowolniony z powodu obliczeń sum kontrolnych
  • odbudowa macierzy po wymianie dysku jest operacją kosztowną zarówno w sensie obliczeniowym jak i I/O, co powoduje spowolnienie operacji odczytu i zapisu. Wraz ze wzrostem pojemności pojedynczego dysku staje się to coraz większym problemem, gdyż rosnący czas odbudowy grupy RAID zwiększa ryzyko utraty danych w wyniku awarii kolejnego dysku w tym czasie.
  Przykład
  Pięć dysków po 250GB zostaje połączonych w RAID 5. Powstała w ten sposób przestrzeń ma rozmiar 1 TB. Jeden dysk w pewnym momencie ulega uszkodzeniu. Cała macierz nadal działa. Po wymianie uszkodzonego dysku na nowy jego zawartość zostaje odtworzona.


  RAID 6
  ObrazOpis
  RAID_6.
  Macierz z podwójną parzystością, realizowana np. jako 5+2, albo 13+2. Kosztowniejsza w implementacji niż RAID 5, ale dająca większą niezawodność. Awaria dwóch dowolnych dysków w tym samym czasie nie powoduje utraty danych.​

  Korzyści:

  • odporność na awarię maksimum 2 dysków
  • szybkość pracy większa niż szybkość pojedynczego dysku.


  RAID 0+1
  ObrazOpis
  RAID_01.
  Macierz realizowana jako RAID 1, którego elementami są macierze RAID 0. Macierz taka posiada zarówno zalety macierzy RAID 0 – szybkość w operacjach zapisu i odczytu – jak i macierzy RAID 1 – zabezpieczenie danych w przypadku awarii pojedynczego dysku. Pojedyncza awaria dysku powoduje, że całość staje się w praktyce RAID 0. Potrzebne są minimum 4 dyski o tej samej pojemności.​

  Korzyści:
  • szybkość macierzy RAID 0
  • zyskuje się dużą dowolność w kwestii wielkości dysków fizycznych składających się na dyski logiczne. W szczególności:
   • można stworzyć dwa dyski logiczne z trzech dysków. np 1 x 500GB i 2x250GB, i potem połączyć RAID 1. W efekie RAID 0 + 1 daje nam 500GB przestrzeni dyskowej
   • jeżeli fizyczne składają się na różne wielkości dysków logicznych. np pierwszy dysk logiczny składa się z 2 dysków 500GB, a drugi dysk logiczny z 4 dysków 200GB to w efekcie połączenia ich RAID 1 uzyskamy 800GB przestrzeni dyskowej RAID 0+1
  • znacznie prostsza w implementacji niż RAID 3, 5 i 6

  Wady:
  • tworzymy lustrzaną kopię dysku logicznego. Jeżeli pada jeden dysk fizyczny, cały dysk logiczny który tworzył zostaje wyłączony.
  • większy koszt przechowywania danych niż w przypadku RAID 0,2,3,4,5,6


  RAID 1+0
  ObrazOpis
  RAID_10.
  Nazywana także RAID 10. Macierz realizowana jako RAID 0, którego elementami są macierze RAID 1. W porównaniu do swojego poprzednika (RAID 0+1) realizuje tę samą koncepcję połączenia zalet RAID 0 (szybkość) i RAID 1 (bezpieczeństwo) lecz w odmienny sposób. Stripingowi podlegają relatywnie niewielkie bloki danych, które są zapisane na dwóch dyskach, dzięki czemu podczas wymiany uszkodzonego dysku odbudowywany jest tylko fragment całej macierzy.​

  Korzyści:
  • szybkość macierzy RAID 0
  • klonowanie następuje na poziomie poszczególnych dysków fizycznych a nie logicznych. Pad jednego dysku powoduje wyłączenie jedynie tego dysku a nie całego dysku logicznego jak to się dzieje w RAID 0 + 1.
  • w szczególnym przypadku przetrwa pady N - 1 dysków (N - liczba dysków fizycznych mirrorów) z każdego mirrora składającego się na RAID 0
  • znacznie prostsza w implementacji niż RAID 3, 5 i 6
  Wady:
  • RAID 1 powinien łączyć dyski o tej samej wielkości a najlepiej i szybkości zapisu. w przeciwnym wypadku uzyskuje się mirror o pojemności najmniejszego dysku i szybkości zapisu najwolniejszego. Znacząco potrafi to zwiększyć koszty w porównaniu do RAID 0 + 1
  • większy koszt przechowywania danych niż w przypadku RAID 0,2,3,4,5,6. Współczynnik nadmiarowości wynosi tu 100% (potrzebne są 2GB przestrzeni dyskowej na zapisanie 1GB danych).


  Matrix RAID
  ObrazOpis
  RAID_MATRIX.
  Polega na połączeniu ze sobą dwóch dysków fizycznych tak, aby część dysku działała jak RAID 0 (striping), a inna część jak RAID 1 (mirroring) (szczegóły działania macierzy RAID 0 i RAID 1 znajdziesz powyżej). De facto sprowadza się to do tworzenia układów RAID na poziomie logicznych partycji dyskowych niezależnie dla każdej z partycji. Przykładem implementacji może być macierz HP EVA oferująca m.in. RAID1 i RAID5 na tych samych dyskach fizycznych jednocześnie.​

  Korzyści wynikają z połączenia zalet poszczególnych trybów RAID:
  • ważne pliki, takie jak dokumenty czy inne informacje, których odtworzenie w razie awarii byłoby zbyt kosztowne, czasochłonne lub wręcz niemożliwe, mogą być zduplikowane na obu dyskach (np. katalogi /home, /var, C:\Documents and Settings),
  • mniej istotne dane, na których często wykonywane są operacje dyskowe, pliki i biblioteki systemu operacyjnego (np. /usr, C:\WINDOWS), pliki wykonywalne bądź biblioteki zainstalowanych aplikacji (np. /usr, C:\Program Files), pliki wymiany, partycja SWAP), mogą być wykonywane ze zwiększoną szybkością.
  Wady:
  • częściowy spadek pojemności (część mirrorowana)
  • część danych jest podatna na awarię (część w stripingu)
  Przykład
  Dwa identyczne dyski 10 GB zostały połączone w Matrix RAID. Utworzono na nich dwie partycje – każda zajmuje połowę każdego dysku. Pierwsza polega na dzieleniu danych (striping) więc ma pojemność 10 GB, druga polega na duplikowaniu (mirroring) ma więc 5 GB.

  Pierwsza z nich charakteryzuje się teoretycznie dwukrotną prędkością wykonywania na niej operacji zarówno przy odczycie jak i zapisie danych. Druga zaś gwarantuje bezpieczeństwo danych w razie awarii jednego z dysków, podwójną prędkość odczytu oraz pojedynczą prędkość zapisu.  Wydajność
  Wydajność macierzy RAID zależy od ilości dysków, ich szybkości, poziomu macierzy i wykonywanej operacji. Obliczając jej wydajność zakłada się pewne uproszczenia, że wszystkie jej dyski są tej samej wydajności, a dane są równomiernie rozmieszczone na wszystkich dyskach. W operacjach odczytu kontroler rozkłada obciążenie na wszystkie dyski zawierające dane. Zatem wydajność macierzy jest iloczynem wydajności pojedynczego dysku i ilości dysków. W operacjach zapisu należy uwzględnić dodatkowe operacje. Dla macierzy poziomu 0 nie zapisujemy dodatkowych danych. Dla poziomów 1, 1+0, 0+1 zapisujemy dane w dwóch miejscach. Macierze poziomu 3,4,5,6 muszą odczytać stare dane i sumy kontrolne, które mają być zastąpione nowymi danymi. Następnie te dane i sumy kontrolne muszą być zapisane. Wyliczając wydajność macierzy w konkretnym środowisku należy uwzględnić stosunek ilości zapisów do odczytów. Wydajność macierzy uzależniona jest od wydajności kontrolera, nie można wobec tego dodawać dysków w nieskończoność.  Niestandardowe poziomy RAID

  RAID 5E, 5EE

  ObrazOpis
  [brak]
  Jest to RAID 5 z rozproszonym dyskiem zapasowym Hot Spare. Różnica polega na tym, że nie ma wyznaczonego dysku zapasowego Hot Spare tylko jest on rozdystrybuowany na wszystkie dyski tak jak parzystość, dzieki temu wzrasta liczba pracujących dysków i wydajność. Organizacja zapisu jest jak w RAID 5, czyli jedna parzystość. Z ogólnej ilości dysków pojemność jednego tracimy na parzystość, a drugiego na Hot Spare.​  RAID 6E, 6EE
  ObrazOpis
  [brak]
  Jest to RAID 6 z rozproszonym dyskiem Hot Spare.​
   
  • Informacyjne Informacyjne x 1
Status tematu:
Brak możliwości dodawania odpowiedzi.