jk.1
Local time
7:55 AM
Featured content
0
Reaction score
2

Joined
Last seen

Latest activity Postings Featured content About

    • jk.1
      Dołączę się do rozwoju QcalAgent. Czy jest możliwość, aby Qnap stworzył swój kalendarz, który nie bazowałby na połączeniu z innymi serwerami Goglami, Yahoo, Microsoft? Oczywiście chodzi aby synchronizować klika kalendarzy z różnych urządzeń ale...
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…