Silas Mariusz

SysOp
Administrator
Apr 5, 2008
9,538
17
1,915
153
37
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
Zainstaluj debugger (wymagany zainstalowany Optware/IPKG z App Center):

Wykonaj, aby zainstalować zestaw podstawowych narzędzi oraz narzędzia dla developerów:
Bash:
ipkg update
ipkg install binutils bsdmainutils coreutils diffutils findutils inetutils moreutils patchutils
ipkg install psutils sharutils sysfsutils textutils usbutils util-linux-ng xz-utils

ipkg install bc bzip2 c-ares curl file gawk gcc gdb getopt gettext git glib gzip lsof m4 p7zip
ipkg install patch pcre procps re2c screen sed strace svn sysstat tar termcap
ipkg install tmux tree tz unrar unzip vim vnstat wget-ssl which whois yasm zip zlib

ipkg install gnutls-dev libc-dev libcurl-dev ncurses-dev ncursesw-dev openssl-dev pcre-dev
ipkg install optware-devel

ipkg install emacs22 qemacs uemacs

Skompiluj bashdb:
Bash:
cd /share/Public
wget http://pool.qnapclub.pl/projects/tools/bashdb/bashdb-3.1-0.09.tar.gz
tar zxvf bashdb-3.1-0.09.tar.gz
rm bashdb-3.1-0.09.tar.gz

cd bashdb-3.1-0.09

OPTWARE_PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/opt/local/bin:/opt/local/sbin
PATH=$OPTWARE_PATH:$PATH:$OPTWARE_PATH

sed -i configure -e "s:/usr/bin/file:/opt/bin/file:"
./configure --prefix=/opt/local --with-bash=/opt/bin/bash
make && make install

cd ..
rm -rf bashdb-3.1-0.09

Aby debugować skrypt, uruchom:
Bash:
bashdb /share/Public/skrypt_ktory_chcemy_debugowac.sh
upload_2014-7-3_3-24-48.png

Wpisz: s<ENTER>
Polecenie powtarzasz kolejnym przyciśnięciem ENTER, bez jego wpisywania.
upload_2014-7-3_3-27-24.png


(h - help, q - quit)


Możesz uruchomić dodatkowe okno terminala i przekierować na nie wyjście terminala debuggera.
W tym celu na drugim oknie terminala wpisz tty.
upload_2014-7-3_3-34-16.png


Z pierwszego okna, uruchom debugger wskazując podany terminal:
Bash:
bashdb -t /dev/pts/3 --trace /share/Public/skrypt_ktory_chcemy_debugowac.sh