Konfiguracja dockerów

Damian

Persona grata!
Q's Architect
Jan 22, 2016
752
3
174
43
QNAP
TVS-x71
Ethernet
802.11ad
Cześć,
mam taki docker-compose.yml:
Code:
version: "3"
services:
 pihole:
  container_name: pihole
  image: pihole/pihole:latest
  restart: always
  networks:
   default:
    ipv4_address: 192.168.1.107
  ports:
   - "53:53/tcp"
   - "53:53/udp"
   - "67:67/udp"
   - "80:80/tcp"
   - "443:443/tcp"
  environment:
   TZ: 'Europe/Warsaw'
  volumes:
   - '/share/CACHEDEV1_DATA/Container/pihole/etc-pihole/:/etc/pihole/'
   - '/share/CACHEDEV1_DATA/Container/pihole/etc-dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d/'
  dns:
   - 192.168.1.1
   - 127.0.0.1
   - 1.1.1.1
 portainer:
  image: portainer/portainer
  command: -H unix:///var/run/docker.sock
  ports:
   - 9000:9000
   - 8000:8000
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
   - /share/CACHEDEV1_DATA/Container/portainer:/data
  restart: always
  environment:
   - PUID=0
   - PGID=0
   - TZ=Europe/Warsaw
  networks:
    dnet:
     ipv4_address: 172.28.1.1
 sonarr:
  image: "linuxserver/sonarr"
  container_name: "sonarr"
  volumes:
   - /share/CACHEDEV1_DATA/Container/sonarr:/config
   - /share/CACHEDEV2_DATA/Rdownload/sabnzbd/Downloads/complete:/downloads
   - /share/CACHEDEV2_DATA/UGdrive/:/tv
  ports:
   - 8989:8989
  restart: always
  environment:
   - PUID=0
   - PGID=0
   - TZ=Europe/Warsaw
  networks:
    dnet:
     ipv4_address: 172.28.1.2
 radarr:
  image: "linuxserver/radarr"
  container_name: "radarr"
  volumes:
   - /share/CACHEDEV1_DATA/Container/radarr:/config
   - /share/CACHEDEV2_DATA/Rdownload/sabnzbd/Downloads/complete:/downloads
   - /share/CACHEDEV2_DATA/UGdrive/Movies:/movies
   - "/etc/localtime:/etc/localtime:ro"
  ports:
   - 7878:7878
  restart: always
  environment:
   - PUID=0
   - PGID=0
   - TZ=Europe/Warsaw
  networks:
    dnet:
     ipv4_address: 172.28.1.3
 sabnzbd:
  image: "linuxserver/sabnzbd"
  container_name: "sabnzbd"
  volumes:
   - /share/CACHEDEV1_DATA/Container/sabnzbd:/config
   - /share/CACHEDEV2_DATA/Rdownload/sabnzbd/Downloads/complete:/downloads
   - /share/CACHEDEV2_DATA/Rdownload/sabnzbd/Downloads/incomplete:/incomplete-downloads
  ports:
    - 8242:8080
    - 8243:9090
  restart: always
  environment:
   - PUID=0
   - PGID=0
   - TZ=Europe/Warsaw
  networks:
    dnet:
     ipv4_address: 172.28.1.4
 jackett:
  image: "linuxserver/jackett"
  container_name: "jackett"
  volumes:
   - /share/CACHEDEV1_DATA/Container/jackett:/config
   - /share/CACHEDEV2_DATA/Rdownload/sabnzbd/Downloads/complete:/downloads
   - "/etc/localtime:/etc/localtime:ro"
  ports:
   - 9117:9117
  restart: always
  environment:
   - PUID=0
   - PGID=0
   - TZ=Europe/Warsaw
  networks:
    dnet:
     ipv4_address: 172.28.1.5
  
 watchtower:
  image: containrrr/watchtower
  command: jackett lidarr radarr sabnzbd sonarr pihole nextcloud --cleanup
  volumes:
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  restart: always
  environment:
   - PUID=0
   - PGID=0
   - TZ=Europe/Warsaw
  networks:
    dnet:
     ipv4_address: 172.28.1.7
 lidarr:
  image: linuxserver/lidarr
  container_name: lidarr
  environment:
   - PUID=0
   - PGID=0
   - TZ=Europe/Warsaw
  volumes:
   - /share/CACHEDEV1_DATA/Container/lidarr:/config
   - /share/CACHEDEV2_DATA/UGdrive/Music:/music
   - /share/CACHEDEV2_DATA/Rdownload/sabnzbd/Downloads/complete:/downloads
  ports:
   - 8686:8686
  restart: always
  networks:
    dnet:
     ipv4_address: 172.28.1.6
networks:
  dnet:
    ipam:
     driver: default
     config:
     - subnet: 172.28.0.0/16
  default:
    external:
     name: qnet-static-bond0
sieci są następujące:
Code:
NETWORK ID     NAME        DRIVER       SCOPE
d500cd7fb94f    bridge       bridge       local
bd0f75b8ca62    container_default  bridge       local
ea316617040e    container_dnet   bridge       local
1404a9bb2d8e    host        host        local
696f84ab81f7    none        null        local
9861bc5de8a0    qnet-static-bond0  qnet        local

Czyli pihole ma adres z sieci lokalnej 192.168.1.107, a reszta ma adresy w: 172.28.1.*
Problemy są następujące:
1) Jak jestem podłączony przez OpenVPN i wykonam polecenie:
Code:
docker-compose down
zrywa połączenie VPN
2) Po zatrzymaniu contenerów i uruchomieniu np pojedyńczego:
Code:
docker-compose up sonarr
pojawia się komunikat, że nie może rozwinąć adresów stron - jakby problem z DNS w tym kontenerze. Nie można się również dostać do danej aplikacji przez www. Pomaga ponowne uruchomienie serwera.
Jakiś pomysł co mogę zmienić/poprawić? Chciałbym aby IP'ki pozostały te same.

Wersja oprogramowania Firmware: 4.5.1
Model serwera: QNAP TVS-671
 

Users search this thread by keywords

 1. Watchtower
 2. radarr docker