Featured FAQ S.M.A.R.T. - Jak czytać oraz tabela atrybutów

Discussion in 'Macierz oraz woluminy dyskowe' started by Silas Mariusz, Jan 26, 2014.

Loading...
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  8:50 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  S.M.A.R.T. (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) – system monitorowania i powiadamiania o błędach działania dysku twardego.

  Przewidywanie usterek
  W założeniu miał to być system, który na bieżąco monitoruje stan najważniejszych parametrów dysku i ostrzega o nadchodzącej awarii. Dyski twarde Seagate są wyposażone w zdecydowanie skuteczniejszy od pozostałych producentów mechanizm analizy i ostrzegania o możliwych awariach i błędach. W przypadku dysków twardych Samsung lub WD, S.M.A.R.T. sprawdza się jako "czarna skrzynka" niż jako system alarmowy. Ta czarna skrzynka zapisuje kilkanaście kluczowych parametrów pracy dysku. Nie są to wprawdzie kompletne dane diagnostyczne, ale w zupełności wystarczą do oceny kondycji dysku twardego i jego użyteczności.

  Błędne odczyty...
  Ponadto nie wolno sugerować się "diagnozami" przeprowadzonymi przez przeróżne programiki, które podają tylko "status" czy "kondycję" dysku, wyrażoną najczęściej w procentach bądź tylko jako "OK". Takie "diagnozy" są nic nie warte. Niektóre parametry S.M.A.R.T. nie mają wartości ostrzegawczych (zwykle mają komentarz "zawsze pozytywnie" itp.), więc programy nie mają z czym porównać bieżących odczytów. W takiej sytuacji nawet jeśli dysk dosłownie się sypie to programy diagnostyczne stwierdzą że "SMART nie zgłasza problemów". Najlepiej więc samemu zajrzeć do raportów S.M.A.R.T. i z podanych wartości odczytać logiczny stan dysku twardego.

  Odczytywanie stanu diagnozy
  Raporty S.M.A.R.T. można odczytać zazwyczaj za pomocą dostarczonych od producenta programów diagnostycznych lub sterowników kontrolerów dysków twardych. Opisy parametrów S.M.A.R.T. wyrażonych w postaci Hex mogą różnić się w prezentowanych raportach programów. Na przykład parametr "C4" w programie SiSoft Sandra nazywa się "Realocated Data Count", a w EVEREST "Realocation Event Count". Obie nazwy dotyczą tego samego parametru. S.M.A.R.T. nie przechowuje informacji o nazwie danego parametru tylko jego numer (właśnie owe "C4"). Nazwy dopisuje program (np. EVEREST) żeby jego użytkownicy mogli łatwiej zdiagnozować usterkę. Dobór parametrów które S.M.A.R.T. ma monitorować zależy wyłącznie od producenta, więc dostępne mechanizmy przewidywania i diagnostyki mogą się różnić w poszczególnych modelach dysków twardych, jednak zazwyczaj podyktowana jest to stosowaną metodą kontroli przez producenta. Jeżeli więc S.M.A.R.T. Twojego dysku nie podaje np. parametru "C4" to nie jest to żadne uszkodzenie czy błąd.

  Self-Monitoring
  Podczas pracy dysku system S.M.A.R.T na bieżąco monitoruje istotne parametry, każdy z nich może przyjąć następujące stany:
  • Pre-failure warranty attribute (PW) - Wskazuje warunek przed awaryjny, może uchronić od straty wielu danych.
  • Online collection attribute (OC) - Oznacza, że wartości są obliczane podczas pracy dysku.
  • Performance attribute (PE) - Oznacza pogorszenie spowodowane zużyciem lub wiekiem dysku.
  • Error rate attribute (ER) - Oznacza parametr częstości występowania błędów.
  • Error count attribute (EC) - Oznacza parametr ilości zmierzonych błędów.
  • Self-preserving attribute (SP) - Oznacza parametr który jest automatycznie ustawiany podczas testu S.M.A.R.T.

  Atrybuty
  Pojedynczy atrybut S.M.A.R.T zawiera następujące elementy:
  • ID (identyfikator): numer danego atrybutu
  • Attribute name (nazwa): nazwa danego atrybutu
  • Value (bieżący): obecna wartość każdego z atrybutów.
  • Worst (najgorszy): najgorsza zmierzona i zapamiętana wartość danego atrybutu
  • Threshold (próg): najniższa wartość atrybutu ustawiona przez producenta danego dysku dla każdego z atrybutów (wartość ta jest stała).
  • RAW value (wartość RAW): surowa (odczytana bezpośrednio) wartość danego atrybutu ukazuje obecny stan dysku. Najczęściej wyświetlana jest w postaci heksadecymalnej, ale niektóre programy podają wartości decymalne (łatwiejsze do odczytania bez pomocy kalkulatora).
  Atrybut jest prawidłowy, gdy jego wartość jest wyższa lub równa z progiem. Jeśli próg jest równy 0 dla jakiegoś atrybutu, to atrybut nie powinien być brany pod uwagę.

  Tabela parametrów S.M.A.R.T.
  Poniżej prezentujemy tabelę z zestawieniem i krótkim opisem każdego z atrybutów S.M.A.R.T. Kolorem czerwonym zaznaczono atrybuty, które są uznawane za krytyczne. Jeżeli ich parametry się pogarszają (są niższe od progu) jest to sygnał do wykonania kopii zapasowej plików z danego dysku.

  IDhexNazwa atrybutuOpisKrytycznyLepiej
  0101Raw Read Error RateAtrybut ten zależy od ilości błędów odczytu i stanu powierzchni dysku, wskazuje na częstość sprzętowych błędów odczytu, które wystąpiły podczas odczytu danych z powierzchni dysku. Niskie wartości wskazują na problem z powierzchnią dysku lub głowicami odczytu/zapisu.
  UWAGA: Dyski Seagate nie monitorują parametru Raw Read Error Rate, stąd tak wysokie wartości podczas testu S.M.A.R.T.
  Tak↓--
  0202Throughput PerformanceŁączna (ogólna) sprawność dysku. Jeśli wartość tego atrybutu się obniża jest duża szansa, że zbliżają się problemy z dyskiem.Nie↑--
  0303Spin Up TimeŚredni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.Nie↓--
  0404Start/Stop Mount
  (Number of spin-up times)
  Wartość RAW tego atrybutu jest liczbą cykli start/stop dysku.Nie
  0505Reallocated Sectors CountIlość relokowanych sektorów. Kiedy dysk napotyka błąd odczytu/zapisu/weryfikacji, oznacza ten sektor jako relokowany i przenosi dane do specjalnego zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego). Proces ten jest również określany mianem remapowania a relokowane sektory określa się remapami. To właśnie dlatego, na nowoczesnych dyskach, nie widzimy "bad bloków" podczas testów powierzchni.Tak↓--
  0606Read Channel MarginRezerwa kanału podczas odczytu danych. Funkcja tego atrybutu nie jest objęta specyfikacją.Nie
  0707Seek Error RateCzęstość błędów wyszukiwania głowic magnetycznych. W razie uszkodzenia mechanicznego systemu pozycjonowania, uszkodzenia serwa albo termicznej rozszerzalności dysku, ilość błędów wyszukiwania wzrasta. Więcej błędów wyszukiwania oznacza pogarszanie się stanu powierzchni dysku i podsystemu mechanicznego dysku. W nowych dyskach firmy Seagate np. serii 7200.11 ten parametr jest wysoki i jest to normalne dla tych dysków.Nie↓--
  0808Seek Time PerformancePrzeciętna wydajność operacji wyszukiwania głowic magnetycznych. Jeśli wartość atrybutu maleje, jest to oznaka problemów z podsystemem mechanicznym dysku.Nie↑--
  0909Power-On HoursIlość godzin w stanie zasilnia. Wartość RAW atrybutu odpowiada łącznej ilości godzin (lub minut, sekund, w zależności od producenta) przepracowanych przez dysk. Zmniejszenie się tej wartości do poziomu krytycznego (threshold) wskazuje na zmniejszenie się parametru MTBF (średni czas między awariami). Niemniej, w rzeczywistości, nawet jeśli MTBF zmaleje do zera, nie oznacza to że zasoby MTBF całkowicie się wyczerpały i dysk przestanie działać.Nie↓--
  100ASpin Retry Count
  (Spin-up retries)
  Ilość ponownych prób rozpędzenia talerzy. Atrybut ten przechowuje łączną ilość prób uruchomienia talerzy przed osiągnięciem pełnej szybkości obrotowej (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Wzrost tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku np. zbliżającym się uszkodzeniem łożyska.Tak↓--
  110BRecalibration RetriesAtrybut ten wskazuje liczbę żądań rekalibracji (pod warunkiem, że pierwsza próba nie powiodła się). Spadek tego atrybutu jest oznaką problemów z podsystemem mechanicznym dysku.Nie↓--
  120CDevice Power Cycle Mount
  (Start/stop count)
  Atrybut ten wskazuje na łączną ilość pełnych cykli zasilania dysku.Nie
  130DSoft Read Error RateJest to ilość programowych błędów odczytu występujących podczas odczytu danych z powierzchni dysku.Nie↓--
  184B8End-to-End ErrorTen atrybut jest częścią technologii HP w wersji S.M.A.R.T. IV generacji i informuje ,że na drodze pomiędzy pamięcią podręczna buforem a dyskiem nastąpiły błędy.Tak↓--
  185B9Head StabilityAtrybut spotykany w dyskach Western Digital.
  Stabilizacja głowicy.
  Nie
  186BAInduced Op-Vibration DetectionAtrybut spotykany w dyskach Western Digital.
  Detekcja wzrostu wibracji indukcyjnych.
  Nie
  187BBReported UNC ErrorIlość błędów, które nie mogą być odzyskane przy użyciu sprzętu technologii korekcji sprzętowej ECC .Nie↓--
  188BCCommand TimeoutIlość przerwanych operacji z powodu nie odpowiadania dysku na komendy. Normalnie ten parametr powinien wynosić zero jeśli jest inaczej może to świadczyć o poważnych problemach z zasilaniem dysku (złączem zasilaczem ect.)Tak↓--
  189BDHigh Fly WritesTechnologia monitorująca sposób zapisu głowicy. Jeśli głowica podczas zapisywania wychodzi po za normalny zakres pracy nad powierzchnię talerza operacja jest przerywana a zapis jest ponawiany w bezpiecznym obszarze.Nie↓--
  190BEAirflow TemperatureW dyskach WDC (Temperatura otoczenia (powietrza))
  UWAGA: Producenci różnie definiują ten parametr np. w dyskach Seagate ST3802110A wartość prawidłowa jest równa 100.
  Nie↓--
  191BFG-sense error rateCzęstotliwość błędów w wyniku oddziaływania przeciążenia. Atrybut ten informuje o błędach pracy dysku w wyniku drastycznego przeciążenia (np. Upadek).Nie↓--
  192BEPower-off retract countIlość razy kiedy głowice są parkowane. Głowice mogą być parkowane nawet wtedy, gdy dysk nie jest wyłączony z prądu. (or Emergency Retract Cycle count - Fujitsu) Lub kiedy potrzebują zliczać cykle.Nie↓--
  193C1Load/Unload Cycle CountIlość cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone). Niektóre dyski 2,5 calowe mają opcje parkowania głowicy przy bezczynności dłuższej niż np. 5 minut.Nie↓--
  194C2HDA TemperatureTemperatura dysku twardego. Wartość RAW tego atrybutu podaje wskazania wbudowanego czujnika ciepła (oC).Nie↓--
  195C3Hardware ECC RecoveredCzęstotliwość występowania "błędów w locie". Parametr technologii sprzętowej korekcji błędów ECC .Nie↑--
  196C4Reallocation Event CountIlość operacji remapowania (przenoszenia danych z uszkodzonego sektora do specjalnego zarezerwowanego obszaru - obszaru rezerwowego). Wartość RAW tego atrybutu określa łączną ilość prób transferu danych z relokowanego sektora do obszaru rezerwowego. Liczone są zarówno próby udane jak i nieudane.Tak↓--
  197C5Current Pending Sector CountBieżąca ilość niestabilnych sektorów (oczekujących na remapowanie). Wartość RAW tego atrybutu wskazuje na łączną ilość sektorów oczekujących na rempowanie. Później, kiedy część z tych sektorów uda się odczytać, wartość jest zmniejszana. Jeśli błędy występują ciągle podczas próby odczytu niektórych sektorów, dysk podejmie próbę odzyskania danych, przeniesienia ich do zarezerwowanego obszaru (obszaru rezerwowego) i oznaczenia sektora jako remapowany.Tak↓--
  198C6Uncorrectable Sector Mount
  (Offline scan UNC sectors)
  Ilość nie korygowalnych błędów. Wartość RAW tego atrybutu wskazuje łączną ilość nie korygowalnych błędów podczas odczytu/zapisu sektora. Wzrost wartości tego atrybutu wskazuje na ewidentne defekty powierzchni dysku i/lub problemy z podsystemem mechanicznym dysku.Tak↓--
  199C7UltraDMA CRC Error CountŁączna ilość błędów CRC w trybie UltraDMA. Wartość RAW atrybutu wskazuje ilość błędów wykrytych przez CRC podczas przesyłania danych w trybie UltraDMA. Najczęstszym powodem błędów są problemy z taśmą-kablem komunikacji danych. Parametr ten nie zmniejsza się po usunięciu usterki kabla.Nie↓--
  200C8Write Error Rate
  (Multi Zone Error Rate)
  Częstość błędów zapisu. Atrybut ten wskazuje na łączną ilość błędów zapisu podczas zapisywania sektora. Im wyższa wartość RAW, tym gorszy stan powierzchni dysku i/lub mechanicznego podsystemu.Nie↓--
  201C9Off-track errors MountKrytyczny jeśli różny od zera, należy wykonać kopie bezpieczeństwa (im mniejszy tym lepiej)Tak↓--
  202CAData Address Mark errorsLiczba adresów danych zaznaczonych jako błędne (ilość błędów DAM) (lub specyficznych dla dostawcy).Nie↓--
  203CBRun Out CancelLiczba błędów ECC Nie↓--
  204CCSoft ECC CorrectionLiczba błędów poprawionych przez oprogramowanie ECC Nie↓--
  205CDThermal Asperity Rate (TAR)Liczba błędów spowodowanych wysoką temperaturąNie↓--
  206CEFlying HeightWysokość głowicy powyżej powierzchni dysku. (System analizy wysokości głowicy nad powierzchnię platera. Jeśli głowica jest zbyt wysoko może dojść do błędów odczytu jeśli zbyt nisko może dojść do zderzenia z platerem)Nie
  207CFSpin High CurrentIlość energii (prąd rozruchowy) potrzebna do rozkręcenia dysku.Nie↓--
  208D0Spin BuzzLiczba prób podczas rozpędzania się dysku potrzebnych do uzyskania prędkości obrotowej pracy. (przyp. - Jeśli ten parametr rośnie może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub niewystarczającym prądzie rozruchowym.)Nie
  209D1Offline Seek PerformanceOkreślenie sprawności (self test) podczas operacji wyszukiwania w trybie offlineNie
  211D3Vibration During WriteWibracje w trakcie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wibracjami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (stałe wibracje).Nie
  212D4Shock During WriteWstrząsy w czasie operacji zapisu. Technologia ta ma służyć analizie i zabezpieczeniu przed przypadkowymi wstrząsami podczas pracy dysku najczęściej pomocna w laptopach i dyskach przenośnych (uderzenia nagłe zmiany położenia).Nie
  220DCDisk ShiftPrzesunięcie dysków względem osi. Przesunięcie to mogło być spowodowane upadkiem lub wysoka temperaturą.Nie↓--
  221DDG-Sense Error RateIlość błędów występująca w czasie przeciążeń (G) dysku. Atrybut na podstawie czujnika przeciążeń podaje łączną ilość błędów spowodowanych np. upuszczeniem dysku czy nagłymi zmianami położenia skutkującymi przeciążeniami.Nie↓--
  222DELoaded HoursCzas użycia akutatora głowic magnetycznych spowodowany normalną eksploatacją. Liczy się tylko czas działania akutatora.Nie
  223DFLoad/Unload Retry CountCzas użycia głowic magnetycznych do operacji takich jak: odczyt, zapis, pozycjonowanie głowic. Czas pracy zmian pozycji głowic w strefie danych.Nie
  224E0Load FrictionOpór spowodowany przez tarcie w mechanicznych częściach w czasie eksploatacji. Stan spowodowany tarciem części mechanicznych. (przyp. Parametr ten informuje o problemach z systemem mechanicznym dysku)Nie↓--
  225E1Load/Unload Cycle CountŁączna liczba cykli parkowania/wyparkowania ze strefy parkowania (Landing Zone).Nie↓--
  226E2Load 'In'-timeCałkowity czas pracy głowic nad strefa danych. (Czas nie spędzony w strefie parkowania)Nie
  227E3Torque Amplification CountIlość prób rozpędzenia talerzy. Ile razy dysk próbował rozpędzić dysk do uzyskania prędkości obrotowej pracy.Nie↓--
  228E4Power-Off Retract CycleIlość automatycznego zabezpieczenia mechanizmu magnetycznego w wyniku utraty zasilania.Nie↓--
  230E6GMR Head AmplitudeAmplituda drgań głowic (GMR-head) w czasie pracy.Nie
  231E7TemperatureTemperatura DyskuNie↓--
  240F0Head Flying HoursCzas w jakim głowica jest pozycjonowana.Nie
  241F1Total LBA-s WrittenCałkowita liczba zapisanych sektorów. (Parametr WD)Nie
  242F2Total LBA-s ReadCałkowita liczba odczytanych sektorów. (Parametr WD)Nie
  250FARead Error Retry RateCzęstotliwość występowania błędów podczas odczytu danych z dysku.Nie↓--
  254FEFree Fall ProtectionIlość odczytu z czujnika Free Fall Sensor (Czujnik swobodnego upadku do wykrywania monitorowanych przenośnych urządzeń elektronicznych) Czujnik ten ma za zadanie informować o upadku dysku. PatentNie↓--

  Symbole:
  ↑-- - Im większa wartość tym lepiej (wartość nie powinna się zmniejszać)
  ↓-- - Im mniej tym lepiej


  Polecane artykuły:
  S.M.A.R.T. w dyskach twardych i dyskach SSD - Dyski Twarde/SSD - CDRinfo.pl


  Opracowane w oparciu o informacje z:
  S.M.A.R.T. (informatyka) – Wikipedia, wolna encyklopedia
  S.M.A.R.T. - z czym to się je? - Przewodnik
  S.M.A.R.T. - interpretacja parametrów - Forum PCLab.pl
   
  • Lubię to! Lubię to! x 8
  • Piwo Piwo x 1
  • Ciastko Ciastko x 1
  • Ciasto Ciasto x 1
Thread Status:
Not open for further replies.

Users found this page by searching for:

 1. jak czytac smart

  ,
 2. smart dysku jak czytać

  ,
 3. jak czytać smart dysku

  ,
 4. jak odczytać SMART dysku,
 5. atrybuty smart,
 6. https://forum.qnap.net.pl/threads/s-m-a-r-t-jak-czyta%C4%87-oraz-tabela-atrybut%C3%B3w.4889/,
 7. s.m.a.r.t,
 8. crystal disk jak czytac,
 9. cristaldisk jak czytac,
 10. czytanie smart dysku,
 11. atrybuty krytyczne smart,
 12. parametry smart,
 13. crystal disk info jak czytać,
 14. dysk twardy smart jak czytac,
 15. dane smart dysku,
 16. smart dysku opis,
 17. smart dysku,
 18. HDD scan jak odczytywać wyniki,
 19. jak odczytać smart,
 20. parametry smart dysku,
 21. threshold parametry dysku,
 22. parametry s.m.a.r.t,
 23. jakie parametry mona odczytać z dysku,
 24. atrybuty systemun smart,
 25. threshold analiza smart