FAQ Home Assistant | ESPhome: ESP8266 NodeMCU v3 + Bosch BME680

Silas Mariusz

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
9,802
25
2,191
153
38
www.devspark.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
Wybrane odczytyPełne odczyty z obydwu czujników
1684770507311
1684770468161

266 BME680 Environmental Sensor Wiring Diagram I2C


Czujnik BME680:
I2C WiringESP NodeMCU Pinout
SCLD1
SDAD2
VIN3V
GNDG

Warianty komunikatów:
IAQ (Jakość powietrza)Opis
<= 50Wspaniała
>= 51 && <= 100Dobra
>= 101 && <= 150Lekko zanieczyszczone
>= 151 && <= 200Średnio zanieczyszczone
>= 201 && <= 250Bardzo zanieczyszczone
>= 251 && <= 350Silnie zanieczyszczone
>= 351Ekstremalnie zanieczyszczone

Klasyfikacja CO2Opis
<= 5Etan
>= 6 && <= 10Izopren lub Etanol
>= 11 && <= 25Tlenek węgla (czad)
>= 26 && <= 99Aceton
>= 100 && <= 199Dla bezpieczeństwa przewietrz
>= 200 && <= 600Bardzo dobre
>= 601 && <= 1000Dobre
>= 1001 && <= 1400Akceptowalne
>= 1401 && <= 5000Należy przewietrzyć pomieszczenie
>= 5000Osiągnięto próg bezpieczeństwa CO2

Kod dla ESPhome
Code:
esphome:
 name: bme680
 friendly_name: BME680

esp8266:
 board: nodemcuv2

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "DjPRy575TFB7ntEb62zxxzOCzIgx6bQ/OrTalzi61vM="

ota:
 password: "7323579e6e2987f3f5444f5622fda252"

wifi:
 ssid: "MY_WIFI_NETWORK_SSID"
 password: "12345678"

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esphome-Web-BME280"
  password: "12345678"

captive_portal:

i2c:
 sda: D2
 scl: D1
 scan: True
 id: bus_a

bme680_bsec:
 i2c_id: bus_a

 # Temperature offset
 # ------------------
 # Useful if device is in enclosure and reads too high
 # For example, if it reads 5C too high, set this to 5
 # This also corrects the relative humidity readings
 # Default: 0
 temperature_offset: 3

sensor:
 - platform: bme680_bsec
  temperature:
   name: "BME680 Temperature"
   id: bme680_temperature
   filters:
    - median
  pressure:
   name: "BME680 Pressure"
   id: bme680_pressure
   filters:
    - median
  humidity:
   name: "BME680 Humidity"
   id: bme680_humidity
   filters:
    - median
  iaq:
   name: "BME680 IAQ"
   id: iaq
   filters:
    - median
  co2_equivalent:
   name: "BME680 CO2 Equivalent"
   id: co2_equivalent
   filters:
    - median
  breath_voc_equivalent:
   name: "BME680 Breath VOC Equivalent"
   filters:
    - median
 - platform: template
  name: "BME680 Altitude"
  lambda: |-
   const float STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE = 1013.25; //in hPa, see note
   return ((id(bme680_temperature).state + 273.15) / 0.0065) *
    (powf((STANDARD_SEA_LEVEL_PRESSURE / id(bme680_pressure).state), 0.190234) - 1); // in meter
  update_interval: 15s
  icon: 'mdi:signal'
  unit_of_measurement: 'm'
 - platform: absolute_humidity
  name: "BME680 Absolute Humidity"
  temperature: bme680_temperature
  humidity: bme680_humidity
 - platform: template
  name: "BME680 Dew Point"
  lambda: |-
   return (243.5*(log(id(bme680_humidity).state/100)+((17.67*id(bme680_temperature).state)/
   (243.5+id(bme680_temperature).state)))/(17.67-log(id(bme680_humidity).state/100)-
   ((17.67*id(bme680_temperature).state)/(243.5+id(bme680_temperature).state))));
  unit_of_measurement: °C
  icon: 'mdi:thermometer-alert'
 - platform: template
  name: "BME680 Equivalent sea level pressure"
  lambda: |-
   const float STANDARD_ALTITUDE = 0.6; // in meters, see note
   return id(bme680_pressure).state / powf(1 - ((0.0065 * STANDARD_ALTITUDE) /
    (id(bme680_temperature).state + (0.0065 * STANDARD_ALTITUDE) + 273.15)), 5.257); // in hPa
  update_interval: 15s
  unit_of_measurement: 'hPa'

text_sensor:
 - platform: bme680_bsec
  iaq_accuracy:
   name: "BME680 IAQ Accuracy"

 - platform: template
  name: "BME680 IAQ Classification"
  icon: "mdi:checkbox-marked-circle-outline"
  lambda: |-
   if ( int(id(iaq).state) <= 50) {
    return {"Wspaniała"};
   }
   else if (int(id(iaq).state) >= 51 && int(id(iaq).state) <= 100) {
    return {"Dobra"};
   }
   else if (int(id(iaq).state) >= 101 && int(id(iaq).state) <= 150) {
    return {"Lekko zanieczyszczone"};
   }
   else if (int(id(iaq).state) >= 151 && int(id(iaq).state) <= 200) {
    return {"Średnio zanieczyszczone"};
   }
   else if (int(id(iaq).state) >= 201 && int(id(iaq).state) <= 250) {
    return {"Bardzo zanieczyszczone"};
   }
   else if (int(id(iaq).state) >= 251 && int(id(iaq).state) <= 350) {
    return {"Silnie zanieczyszczone"};
   }
   else if (int(id(iaq).state) >= 351) {
    return {"Ekstremalnie zanieczyszczone"};
   }
   else {
    return {"error"};
   }
 - platform: template
  name: "BME680 CO2 Classification"
  icon: "mdi:periodic-table-co2"
  lambda: |-
   if ( int(id(co2_equivalent).state) <= 5) {
    return {"UWAGA: Etan"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 6 && int(id(co2_equivalent).state) <= 10) {
    return {"UWAGA: Izopren lub Etanol"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 11 && int(id(co2_equivalent).state) <= 25) {
    return {"UWAGA: Tlenek węgla"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 26 && int(id(co2_equivalent).state) <= 99) {
    return {"UWAGA: Aceton"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 100 && int(id(co2_equivalent).state) <= 199) {
    return {"Dla bezpieczeństwa przewietrz"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 200 && int(id(co2_equivalent).state) <= 600) {
    return {"Bardzo dobre"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 601 && int(id(co2_equivalent).state) <= 1000) {
    return {"Dobre"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 1001 && int(id(co2_equivalent).state) <= 1400) {
    return {"Akceptowalne"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 1401 && int(id(co2_equivalent).state) <= 5000) {
    return {"Należy przewietrzyć pomieszczenie"};
   }
   else if (int(id(co2_equivalent).state) >= 5000) {
    return {"Osiągnięto próg bezpieczeństwa CO2"};
   }
   else {
    return {"error"};
   }
 
Ice

Ice

Best of the best. Cream de la cream.
Q's Reseller
Jan 16, 2018
1,329
1
495
83
37
QNAP
TVS-h1288X
Ethernet
10 GbE
You must log in or register to view this reply.
 
 • Like
Reactions: Silas Mariusz