How-To Natywny Debian Squeeze (równoległy Debian z odrębnym SSH i rtorrent) dla platformy ARM

Status
Not open for further replies.

Silas Mariusz

rm -rf /
Help us, GOD!
Apr 5, 2008
10,236
31
2,411
153
39
Nowy Sącz
forum.qnap.net.pl
QNAP
TS-x77
Ethernet
1 GbE
Natywny, czyli równolegle/jednocześnie działający
Debian Squeeze+Wheezy
na serwerach QNAP NAS opartych o platformę ARM
kontrolowany z Centrum Aplikacji (App Center)

(ARMel series, QNAP NAS model: TS-x12/x19/x20/x21)

- przewodnik instalacji -
2013, Silas Mariusz


[Notki informacyjne]
1 Natywna instalacja nie pozbawia użytkownika oryginalnego systemu QTS4 - dwa systemy pracują jednocześnie.
2 Na Debianie domyślnie uruchamia się odrębne SSH na porcie 2202 z użytkownikiem 'root' oraz rtorrent z interfejsem użytkownika do zarządzania nim na porcie 8808.


[Instalacja]
Wykonaj poniższe 4 punkty, aby zainstalować natywnego Debiana:
 1. Utwórz udział sieciowy o nazwie 'debpool' na pierwszym woluminie dysku. (HDA_DATA - pojedynczy dysk; lub MD0_DATA - w konfiguracji RAID).
 2. Wymagany jest udział sieciowy 'Download'. A więc jeśli w Twoim serwerze domyślne udziały sieciowe mają prefiks Q (np. 'Qdownload'), to utwórz udział sieciowy o nazwie 'Download'.
 3. Za pomocą klienta SSH (np. PuTTY) zaloguj się na serwer i wykonaj poniższe:
  Bash:
  # Utworz katalog tymczasowy
  mkdir -p /share/Public/debby
  cd /share/Public/debby
  
  # Pobierz Debian (armel) QNAP TurboNAS
  wget http://pool.qnapclub.pl/projects/packages/debian/native/armel/debiansqueezenwheezy.tar.gz
  tar zxvf debiansqueezenwheezy.tar.gz
  rm -f debiansqueezenwheezy.tar.gz
  
  # Przenies Debiana do udzialu sieciowego debpool
  mv debpool/squeeze /share/debpool/
  
  # Znajdz katalog w ktorym przechowywane sa paczki qpkg
  publicdir=`/sbin/getcfg Public path -f /etc/config/smb.conf`
  qpkgdir=`cd $publicdir && cd ../.qpkg/ && pwd`
  
  # Przenies program kontrolny Debiana w miejsce paczek
  mv .qpkg/debian6 $qpkgdir
  
  # Wykasuj katalog tymczasowy
  cd ..
  rm -rf debby
  
  # Podlinkuj skrypty
  ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/init.d/debian6.sh
  ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/rcS.d/QS101debian6
  ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/rcK.d/QK101debian6
  
  # Dodaj program uruchamiajacy Debiana do aplikacji zainstalowanych
  export PATH="$PATH:/sbin"
  qpkgconf=/etc/config/qpkg.conf
  setcfg debian6 Name debian6 -f $qpkgconf
  setcfg debian6 Version "6.0.7" -f $qpkgconf
  setcfg debian6 Author "Silas Mariusz" -f $qpkgconf
  setcfg debian6 QPKG_File "debian6.qpkg" -f $qpkgconf
  setcfg debian6 Date "2013-09-03" -f $qpkgconf
  setcfg debian6 Shell "$qpkgdir/debian6/debian6.sh" -f $qpkgconf
  setcfg debian6 Install_Path "$qpkgdir/debian6" -f $qpkgconf
  setcfg debian6 WebUI "/" -f $qpkgconf
  setcfg debian6 Enable FALSE -f $qpkgconf
  
  # Przekopiuj ikony Debiana do systemu
  cp -af $qpkgdir/debian6/.qpkg_icon.gif /home/httpd/RSS/images/debian6.gif
  cp -af $qpkgdir/debian6/.qpkg_icon_80.gif /home/httpd/RSS/images/debian6_80.gif
  cp -af $qpkgdir/debian6/.qpkg_icon_gray.gif /home/httpd/RSS/images/debian6_gray.gif
  
  # Utworz niezbedne katalogi dla rtorrenta
  RTBASE="/share/Download/rtorrent"
  mkdir -p $RTBASE/complete $RTBASE/downloads $RTBASE/watch
  mkdir -p $RTBASE/temp $RTBASE/session $RTBASE/logs
  mkdir -p $RTBASE/unpack $RTBASE/settings $RTBASE/settings/torrents
  
  # Ustaw w Debianie haslo dla systemowego uzytkownikowi root (SSH, RDP, ...)
  # -- o haslo zostaniesz zapytany
  chroot /share/debpool/squeeze passwd root
  
  # Przelacz status wlaczenia (Enable) aplikacji na TRUE
  /etc/init.d/debian6.sh enable
  
  # To juz koniec. Uruchom Debiana :)
  /etc/init.d/debian6.sh start
  # Enjoy!
 4. Uruchom kolejną sesje PuTTY i zaloguj się ponownie na serwer NAS, ale tym razem już do środowiska Debiana. Port SSH Debiana to 2202.
 5. Z konsoli wpisz poniższe polecenia, aby zainstalować X Window System i Gnome - czyli pulpit
  Bash:
  # aktualizacja repozytorium paczek
  aptitude update
  
  # Instalacja X Window System i Gnome
  aptitude install xfonts-100dpi xfonts-100dpi-transcoded xfonts-75dpi xfonts-75dpi-transcoded xfonts-base
  aptitude install gnome-desktop-environment
  
  # Instalacja xrdp
  
  # Uruchom xrdp
  service xrdp start

[Notki poinstalacyjne]
1 Aby zalogować się na konsolę Debian Squeeze, za pomocą PuTTY lub innego klienta SSH, zaloguj się na port 2202 przy użyciu nazwy użytkownika 'root' oraz ustalonego hasła w punkcie 4.

2 Będać zalogowanym na shell Debiana, nie zapomnij zsynchronizować jego listy pakietów z repozytorium
Bash:
apt-get update  #aktualizacja listy pakietow
dpkg -l | more  #wyswietla liste zainstalowanych pakietow

3 Język w konsoli zmienisz za pomocą polecenia
Bash:
dpkg-reconfigure locales

4 Interfejs rtorrent'a jest postawiony na serwerze lighttpd pracujący na porcie 8808. Uruchom przeglądarkę i wprowadź adres:
Code:
http://IP_of_QNAP_ARM_NAS:8808/rutorrent/

[Rozwiązywanie problemów]
 • Nie można zalogować się do Debiana za pomocą SSH!
Bash:
# Jeśli podczas próby logowania dostałeś komunikat: "Connection refused" może to pomóc
# Najpierw zaloguj się serwera QNAP za pomocą SSH,
# dokładnie tak samo jak była robiona instalacja
# przejdź do środowiska debiana
chroot /deb/squeeze

# uruchom ponownie usługe ssh
/etc/init.d/ssh restart

# sprawdź status uslugi
/etc/init.d/ssh status

# od tego momentu SSH powinno wpuścić
# referencyjnie: cat /env.init | grep ssh - jeśli zwróci napis #ssh to trzeba skasować #
# żeby odblokować usługę, jeśli zwróciło samo ssh to jest OK.

[Ciekawostka/Sugestia]
Możesz też zainstalować serwer VNC, odpalić X'y (czyli okna np. Gnome, XFCE, KDE, itp) i połączyć się na nie jak na zdalny pulpit za pomocą klienta VNC.
Bash:
apt-get install gnome-desktop-environment
apt-get install gnome-core
apt-get install xfonts-100dpi
apt-get install xfonts-100dpi-transcoded
apt-get install xfonts-75dpi
apt-get install xfonts-75dpi-transcoded
apt-get install xfonts-base
apt-get install tightvncserver
tightvncserver :1 # uruchomienie serwera VNC
tightvncserver -kill :1 # zatrzymanie serwera VNC
Lista pakietów(aplikacji), które można zainstalować poleceniem apt-get:

Przydatne linki:
debian vnc server vnc client - Installation and Configuration
[Linux] Setting Up a Debian VNC Server (via SSH tunnel) | ÏNCΘMPLΞTΞ-NΘΘZ _incomplete-news_

--------------------------
Uruchomienie XRDP pod Debianem:

Doinstalować:
Bash:
aptitude update
aptitude install xfonts-100dpi xfonts-100dpi-transcoded xfonts-75dpi xfonts-75dpi-transcoded xfonts-base
aptitude install gnome-desktop-environment xrdp

Po tym wszystkim powinna włączyć się sama usługa xRDP a gdyby nie zadziałała to należy ją włączyć:
Bash:
service xrdp start

Logujemy się danymi jak do SSH.

----------------------------
Konfiguracja rtorrent'a:
Code:
awk 'NF && !/^[:space:]*#/' /wheezy/etc/rtorrent.conf
Bash:
min_peers = 40
max_peers = 100
min_peers_seed = 25
max_peers_seed = 60
max_uploads = 30
download_rate = 0
upload_rate = 60
trackers.numwant.set = -1
directory = /share/Download/rtorrent/downloads/
session = /share/Download/rtorrent/session
schedule = watch_directory,5,5,load_start=/share/Download/rtorrent/watch/*.torrent
schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M
ratio.enable=
ratio.min.set=500
ratio.max.set=2000
ratio.upload.set=200M
method.set = group.seeding.ratio.command, d.close=
method.set_key = event.download.finished,move_complete,"d.set_directory=/share/Download/rtorrent/complete/; execute=mv,-f,$d.get_base_path=,/share/Download/rtorrent/complete/"
method.set_key = event.download.finished,notify_event_log_finished,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,event_log,FINISH,$d.get_name="
method.set_key = event.download.inserted_new,notify_event_log_inserted_new,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,event_log,INSERT,$d.get_name="
method.set_key = event.download.finished,notify_smsc_finished,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,smsc,FINISH,$d.get_name="
method.set_key = event.download.inserted_new,notify_smsc_inserted_new,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,smsc,INSERT,$d.get_name="
port_range = 8192-65535
port_random = no
check_hash = yes
trackers.use_udp.set = yes
encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext
dht = auto
dht.port.set = 6881
peer_exchange = yes
scgi_port = 127.0.0.1:5000
xmlrpc_dialect=i8
encoding_list = UTF-8
http_capath = /usr/share/ca-certificates
network.http.ssl_verify_peer.set = 0
system.file.max_size.set = -1
pieces.preload.type.set = 1
pieces.preload.min_size.set = 262144
pieces.preload.min_rate.set = 5120
network.send_buffer.size.set = 1M
network.receive_buffer.size.set = 131072
pieces.sync.always_safe.set = no
pieces.sync.timeout.set = 600
pieces.sync.timeout_safe.set = 900
session.use_lock.set = yes
session.on_completion.set = yes
system.file.split_size.set = -1
system.file.split_suffix.set = .part
system.umask.set = 0000
execute={sh,-c,/usr/bin/php5-cgi /var/www/rtorrent/php/initplugins.php &}
log.open_file = "rtorrent.info.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.info.log)
log.add_output = "info", "rtorrent.info.log"
log.open_file = "rtorrent.dht_debug.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.dht_debug.log)
log.add_output = "dht_debug", "rtorrent.dht_debug.log"
log.open_file = "rtorrent.tracker_debug.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.tracker_debug.log)
log.add_output = "tracker_debug", "rtorrent.tracker_debug.log"
log.open_file = "rtorrent.critical.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.critical.log)
log.add_output = "critical", "rtorrent.critical.log"
log.open_file = "rtorrent.error.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.error.log)
log.add_output = "error", "rtorrent.error.log"
log.open_file = "rtorrent.warn.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.warn.log)
log.add_output = "warn", "rtorrent.warn.log"
log.execute = /share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.execute.log
 
Last edited:
Muszę powiedzieć, że po dniu pracy wszystko działa stabilnie i nie przeszkadza Debian systemowi QTS. Obciążenie procesora nie wzrosło zauważalnie (choć u mnie na razie oba systemy "chodzą jeszcze na jałowo") urosła zajętość RAM od około 20MB, potrzebne jest około1912892 total kB przestrzeni dyskowej, choć nawet trochę mniej bo już wpadło parę "rzeczy".
Po uruchomieniu różnych usług wiadomo wszystko się zmieni.

Całość zarządzana jest jako "pakiet" QPKG i można Debiana w każdej chwili zdezaktywować, no i oczywiście później uruchomić ponownie. Niestety niezbędny jest po każdej z tych operacji restart NAS.
Ikonkę w panelu zmajstrował sam Silas i moim zdaniem jest całkiem całkiem :eek:klaski:. nieczytelne są malutki białe literki a szkoda, bo jak już tam są to chciałoby się je odczytać.
Debiana można również zarządzać z webmin-a, który jest już posadowiony, ale niestety nie ma możliwości zalogowania się przez panel web. Po przeinstalowaniu z parametrem purge, wszystko wraca do normy.
np.
Bash:
aptitude purge webmin
po powtórnej instalacji mamy do dyspozycji nowszą wersję oprogramowania webmin -
Webmin version 1.630
np.
Bash:
aptitude update
aptitude install webmin

dostęp z przeglądarki po wpisaniu adresu -> https://"nasz_nas":10000/ logujemy się joko root z Debiana.

Po przeprowadzonej instalacji warto dokonać np z panelu aktualizacji pakietów gdyż na powitanie dostajemy komunikat
Package updates 67 package updates are available.
.
No to biorę się do "psucia" dalej. :D
 
Last edited:
To jest genialne! Debian działa bez problemu, jedyne co zauważyłem to rutorrent nie potrafi zapisać zmian wprowadzonych z web gui do rtorrent.rc, nie przyglądałem się temu, ale może chodzi o usera i uprawnienia?
 
Wiesz co?
zrobiłem sobie w konsoli Debianowej:
Bash:
find / rtorrent.rc

i otrzymałem
Bash:
...
find: `rtorrent.rc': No such file or directory

nie miej tak jak kombinujesz to ma też sens.

W Debianie "oryginalnie" zainstalowane jest VNC, warto przekonfigurować lub wyłączyć na amen.
 
Last edited:
Mój błąd, tutaj rtorrent nie czerpie konfiguracji z domyślnej lokalizacji czyli z pliku .rtorrent.rc w katalogu użytkowania, a z pliku /wheezy/etc/rtorrent.conf.
 
Heja,

Świetny How-to!

Moglibyście mi pomóc z:
dpkg-reconfigure locales
Nie mogę ustawić PL znaków :/
 
Poczytaj wątek -> https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=11891

jak nie poradzisz sobie to melduj.

kaktusHehee
gdy ustawicie kursor mychy u dołu czyjejś wiadomości, po lewej pokażą się gadżety można je "rozdawać" Silas bardzo się nad tym napracował a mało kto je zauważa, zabawa jest przednia.

kaktusTak przy okazji odpaliłem te
Bash:
dpkg-reconfigure locales
pozaznaczane mam: consola.png oraz consola_1.png pozaglądaj tam, gdzie są gwiazdki.

kaktus
 
Świetny How-to!
Thanks!

Moglibyście mi pomóc z:
dpkg-reconfigure locales
Nie mogę ustawić PL znaków :/
Przede wszystkim w PuTTY ustaw UTF-8

To jest genialne! Debian działa bez problemu, jedyne co zauważyłem to rutorrent nie potrafi zapisać zmian wprowadzonych z web gui do rtorrent.rc, nie przyglądałem się temu, ale może chodzi o usera i uprawnienia?
Niestety, tego robić nie będzie. To już kwestia użytkownika odpowiednio skonfigurować konfig ;-)

Wiesz co?
zrobiłem sobie w konsoli Debianowej:
Bash:
find / rtorrent.rc

i otrzymałem
Bash:
...
find: `rtorrent.rc': No such file or directory

nie miej tak jak kombinujesz to ma też sens.
eeee hmmm
a może by tak na przyszłość:
Bash:
updatedb
locate rtorrent.conf
:)
 
Last edited:
W Debianie "oryginalnie" zainstalowane jest VNC, warto przekonfigurować lub wyłączyć na amen
Kaktus, podzielisz sie jak tego dokonac?

Przede wszystkim w PuTTY ustaw UTF-8
Wygląda na to, ze ten prosty zabieg pomógl.

BTW. Po wcisnieciu kombinacji klawiszy np. PALT+Z usuwa to co napisaliśmy a PALT+L zmniejsza czcionke - proponuje zmienić lub wylaczyc lub zmienić :)
Boje sie pisac polskimi znakami bo mi znowu tekst ucieknie :)
Mam jeszcze jedno pytanie.
Jest jakiś sposób na to aby Debian mial dostep do zasobow QNAPa?
 
Kaktus, podzielisz sie jak tego dokonac?
Będąc wewnątrz debiego, zerknij na plik w głównym katalogu env.init (env.init - jest odpowiedzialny za uruchamianie usług w debianie oraz zatrzymywanie ich).
Jest w nim skomentowana linia odpalająca serwer vnc
Bash:
vncserver -geometry 1152x864
...oczywiście vncserver musi być zainstalowany.
Ale może spróbuj za pomocą tightvnc - w Ciekawostka/Sugestia pisze jak zainstalować oraz uruchamiać ten serwer - ponadto niżej znajdują się przydatne linki ;)
Natomiast jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows to możesz również wykorzystać podłączanie pulpitu zdalnego (win+r i uruchom "mstsc" - pełna ścieżka: %windir%\system32\mstsc.exe). Jednak do tego będzie Ci potrzebne xrdp
Bash:
apt-get install xrdp vino
Informacje na ten temat znajdziesz: http://ubuntuwiki.net/index.php/Xrdp,_installing


Jest jakiś sposób na to aby Debian mial dostep do zasobow QNAPa?
Masz na myśli stworzone przez użytkownika udziały sieciowe? Te domyślne są zamontowane w /share
Zedytuj plik /etc/init.d/debian6.sh - znajdź w nim funkcje 'mount_deb' i na jej końcu wstaw mount do własnego udziału:
Bash:
# ----------------------------------------------------------------------
# ##--> Mount envirotnment paths
# ----------------------------------------------------------------------
mount_deb(){
..
..
..
        local _mountpoint="Filmy"     # Nazwa udziału do podmontowania
        mkdir -p $DEB_BASE/share/$_mountpoint
        mount -o bind $VOL_BASE/$_mountpoint $DEB_BASE/share/$_mountpoint

        local _mountpoint="Muzyka"     # Nazwa udziału do podmontowania
        mkdir -p $DEB_BASE/share/$_mountpoint
        mount -o bind $VOL_BASE/$_mountpoint $DEB_BASE/share/$_mountpoint
}
# ----------------------------------------------------------------------
Nie zapomnij tez odmontować tych udziałów umount_deb. Na początku funkcji dodaj:
Bash:
# ----------------------------------------------------------------------
# ----------------------------------------------------------------------
umount_deb(){
    umount $DEB_BASE/share/Filmy
    umount $DEB_BASE/share/Muzyka
..
..
..
}
 
Macie tu kilka przydatnych funkcji np. do oczyszczenia Debiana z doców albo innych rzeczy:
Bash:
#/bin/sh

APP_NAME="INITENV"
NOW="date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S.%N"


# Mount envirotnment paths
# ---------------------------------------------------------------------
mountenv() {
    mount $@ /mnt
    mount -o bind /dev /mnt/dev
    mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts # necessary for do-release-upgrade
    mount -o bind /sys /mnt/sys
    mount -t proc /proc /mnt/proc
}


# Creating basic configurations : Filesystem mount table
# ---------------------------------------------------------------------
mkfstab() {
    cat > etc/fstab << \EOF
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
/dev/root    /        auto  defaults    0    1
proc      /proc      proc  defaults    0    0
EOF
}


# Configure the network to set up the loopback interface
# and to have the ethernet auto-configure with DHCP
# ---------------------------------------------------------------------
ethloop() {
    cat > /etc/network/interfaces << \EOF

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
# Generate a unique locally-assigned MAC address from CPU serial number
pre-up ifconfig eth0 hw ether `sed -n 's/^Serial.* 000000/02/p' /proc/cpuinfo`
EOF
}


# Set up the software package management system.
# You might prefer to use a local mirror such as ftp.pl.debian.org
# - see http://www.debian.org/mirror/list for a complete list
# - and for the best in multimedia you might also like to add
# [sh]# deb http://deb-multimedia.org squeeze main non-free
# ---------------------------------------------------------------------
initrepo() {
#    cat > /etc/apt/sources.list << \EOF
#deb http://ftp.debian.org/debian squeeze main
#deb http://security.debian.org squeeze/updates main
#deb http://simplemachines.it/debian armel-squeeze+crunch/
#EOF

cat <<EOF > /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
#deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free

deb http://ftp.uk.debian.org/debian squeeze-updates main
#deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian squeeze-updates main
EOF


    apt-get update
    apt-get upgrade
}


# Install localepurge to save 30 MB of multi-language message translations.
# Press Enter at "Do you want to continue?" and go ahead with "No locales"
# when it asks: Tab Enter Tab Enter.
# ---------------------------------------------------------------------
purge_locales() {
    apt-get install localepurge  # Filesystem size -> 246360KB
    localepurge
}


# Remove downloaded copies of packages (again!) ---
# ---------------------------------------------------------------------
clean_apt_pkgs() {
    apt-get clean
}


# Remove the documentation , leaving the directory structure so that future
# apt-get install operations won't fail due to missing directories. ---
# ---------------------------------------------------------------------
remove_docs() {
    find /usr/share/man ! -type d -print0 | xargs -0 rm
    apt-get remove --purge info man-db   # Do you want to continue [Y/n]? [Enter]
    rm -r /usr/share/doc/*
    rm /usr/share/info/*.gz
    rm `find /etc/alternatives -name '*.gz'`
}


# Remove pointless backups, log files and temporary files
# ---------------------------------------------------------------------
remove_bak() {
    rm /usr/share/info/dir.old
    rm /var/cache/debconf/*.dat-old
    rm /var/log/{bootstrap,dpkg}.log
    rm /var/log/*.{gz,?}
    rm -r /tmp/*
    for a in /var/log/{*.log,apt/*.log,debug,dmesg,faillog,messages,syslog,wtmp}
    do
        > $a
    done
}

# Remove the downloaded package lists
# ---------------------------------------------------------------------
clean_pkg_lists() {
    rm /var/cache/apt/* /var/lib/apt/lists/*
}


# Show init note
# ---------------------------------------------------------------------
show_note() {
    echo "[${@} $$ $# ] Hello World! ${NOW}"
    MSG="" && echo "[${APP_NAME}-$(${NOW})] ${MSG}"
}

show_note
exit 0
 
 • Like
Reactions: kaktus
Czesc wszystkim,
zastosowałem się do wszystkich wskazówek z postu pierwszego. Udało mi się zainstalować Debiana. Ale w następnym dniu przestał działać, po prostu się "wysypa". Postanowiłem go przeinstalowac. Dochodzę do ppkt.6 " mv debpool/squeeze /share/debpool/" i pojawia mi się taki komunikat " mv: unable to rename `debpool/squeeze': Directory not empty" . Próbowałem ręcznie pousuwać wsytko z tego katalogu , ale niestety za kazdym razem jest tak samo. Czy jest jakas mozliwosc zeby znow zainstalowac Debiana, moze idzie pozmieniac katalogi? Posiadam TS212. Za wszelka pomoc dzieki
 
Ale w następnym dniu przestał działać, po prostu się "wysypa".
rtorrent? Jak się wysypał to trzeba było przeczytać logi w Download /rtorrent/logs
... albo zrestartować przez App Center/Centrum Aplikacji
lub z konsoli:
Bash:
/etc/init.d/debian6.sh restart

Postanowiłem go przeinstalowac.
Natywny Debian to nie jest system operacyjny - pomimo tego, że to Debian. Pełni on funkcje środowiska umożliwiającego uruchamianie aplikacji w obecnym systemie. Coś jak obsługa aplikacji DOS'owych pod Windows'em.

mv debpool/squeeze /share/debpool/" i pojawia mi się taki komunikat " mv: unable to rename `debpool/squeeze': Directory not empty"
Ponieważ nadal istnieje katalog squeeze, który należy usunąć.

Próbowałem ręcznie pousuwać wsytko z tego katalogu
Rozumiem, że wyłączyłeś wcześniej Debiana?!
Debian montuje katalogi użytkownika i serwera. Brak jego wyłączenia poskutkuje usunięciem danych z poniższych katalogów na serwerze.
Code:
/mnt/ext/home
/mnt/ext
/mnt/HDA_ROOT
/share/Public
/share/Web
/share/Multimedia
/share/Usb
/share/Download
/share/Recordings
Ah no i jeszcze jedno...
Upewnij się wcześniej, że żadna ścieżka nie jest zamontowana do Debiana:
Bash:
mount | grep debpool

# pelna lista:
mount

Aby usunąć katalog squeeze wystarczy wklepać:
Bash:
rm -rf /share/debpool/squeeze
 
Coś skopałem na 100% :) nie mam opcji jak to naprawić. "Ponieważ nadal istnieje katalog squeeze, który należy usunąć." - nie moge go usunać!
 
??? Ja dopiero od niedawna zaczelem przgode z Linuxem i dlatego niektore sprawy po prostu jeszcze mnie "przerazaja" i "przerastają" :)bardzo dzikuję za pomoc, jeszcze jedno jakim poleceniem zmienie hasło do webmina?
 
Status
Not open for further replies.

Users search this thread by keywords

 1. domyslne hasła qnap
 2. chroot
 3. natywny debian