How-To Natywny Debian Squeeze (równoległy Debian z odrębnym SSH i rtorrent) dla platformy ARM

Discussion in 'Oh'Linux? Software hacking' started by Silas Mariusz, Jul 20, 2013.

Loading...
Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Natywny, czyli równolegle/jednocześnie działający
  Debian Squeeze+Wheezy
  na serwerach QNAP NAS opartych o platformę ARM
  kontrolowany z Centrum Aplikacji (App Center)

  (ARMel series, QNAP NAS model: TS-x12/x19/x20/x21)

  - przewodnik instalacji -
  2013, Silas Mariusz


  [Notki informacyjne]
  1 Natywna instalacja nie pozbawia użytkownika oryginalnego systemu QTS4 - dwa systemy pracują jednocześnie.
  2 Na Debianie domyślnie uruchamia się odrębne FAQ SSH na porcie 2202 z użytkownikiem 'root' oraz rtorrent z interfejsem użytkownika do zarządzania nim na porcie 8808.


  [Instalacja]
  Wykonaj poniższe 4 punkty, aby zainstalować natywnego Debiana:
  1. Utwórz udział sieciowy o nazwie 'debpool' na pierwszym woluminie dysku. (HDA_DATA - pojedynczy dysk; lub MD0_DATA - w konfiguracji RAID).
  2. Wymagany jest udział sieciowy 'Download'. A więc jeśli w Twoim serwerze domyślne udziały sieciowe mają prefiks Q (np. 'Qdownload'), to utwórz udział sieciowy o nazwie 'Download'.
  3. Za pomocą klienta FAQ SSH (np. PuTTY) zaloguj się na serwer i wykonaj poniższe:
   Code (Bash):
   1. # Utworz katalog tymczasowy
   2. mkdir -p /share/Public/debby
   3. cd /share/Public/debby
   4.  
   5. # Pobierz Debian (armel) QNAP TurboNAS
   6. wget http://pool.qnapclub.pl/projects/packages/debian/native/armel/debiansqueezenwheezy.tar.gz
   7. tar zxvf debiansqueezenwheezy.tar.gz
   8. rm -f debiansqueezenwheezy.tar.gz
   9.  
   10. # Przenies Debiana do udzialu sieciowego debpool
   11. mv debpool/squeeze /share/debpool/
   12.  
   13. # Znajdz katalog w ktorym przechowywane sa paczki qpkg
   14. publicdir=`/sbin/getcfg Public path -f /etc/config/smb.conf`
   15. qpkgdir=`cd $publicdir && cd ../.qpkg/ && pwd`
   16.  
   17. # Przenies program kontrolny Debiana w miejsce paczek
   18. mv .qpkg/debian6 $qpkgdir
   19.  
   20. # Wykasuj katalog tymczasowy
   21. cd ..
   22. rm -rf debby
   23.  
   24. # Podlinkuj skrypty
   25. ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/init.d/debian6.sh
   26. ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/rcS.d/QS101debian6
   27. ln -sf $qpkgdir/debian6/debian6.sh /etc/rcK.d/QK101debian6
   28.  
   29. # Dodaj program uruchamiajacy Debiana do aplikacji zainstalowanych
   30. export PATH="$PATH:/sbin"
   31. qpkgconf=/etc/config/qpkg.conf
   32. setcfg debian6 Name debian6 -f $qpkgconf
   33. setcfg debian6 Version "6.0.7" -f $qpkgconf
   34. setcfg debian6 Author "Silas Mariusz" -f $qpkgconf
   35. setcfg debian6 QPKG_File "debian6.qpkg" -f $qpkgconf
   36. setcfg debian6 Date "2013-09-03" -f $qpkgconf
   37. setcfg debian6 Shell "$qpkgdir/debian6/debian6.sh" -f $qpkgconf
   38. setcfg debian6 Install_Path "$qpkgdir/debian6" -f $qpkgconf
   39. setcfg debian6 WebUI "/" -f $qpkgconf
   40. setcfg debian6 Enable FALSE -f $qpkgconf
   41.  
   42. # Przekopiuj ikony Debiana do systemu
   43. cp -af $qpkgdir/debian6/.qpkg_icon.gif /home/httpd/RSS/images/debian6.gif
   44. cp -af $qpkgdir/debian6/.qpkg_icon_80.gif /home/httpd/RSS/images/debian6_80.gif
   45. cp -af $qpkgdir/debian6/.qpkg_icon_gray.gif /home/httpd/RSS/images/debian6_gray.gif
   46.  
   47. # Utworz niezbedne katalogi dla rtorrenta
   48. RTBASE="/share/Download/rtorrent"
   49. mkdir -p $RTBASE/complete $RTBASE/downloads $RTBASE/watch
   50. mkdir -p $RTBASE/temp $RTBASE/session $RTBASE/logs
   51. mkdir -p $RTBASE/unpack $RTBASE/settings $RTBASE/settings/torrents
   52.  
   53. # Ustaw w Debianie haslo dla systemowego uzytkownikowi root (SSH, RDP, ...)
   54. # -- o haslo zostaniesz zapytany
   55. chroot /share/debpool/squeeze passwd root
   56.  
   57. # Przelacz status wlaczenia (Enable) aplikacji na TRUE
   58. /etc/init.d/debian6.sh enable
   59.  
   60. # To juz koniec. Uruchom Debiana :)
   61. /etc/init.d/debian6.sh start
   62. # Enjoy!
  4. Uruchom kolejną sesje PuTTY i zaloguj się ponownie na serwer NAS, ale tym razem już do środowiska Debiana. Port FAQ SSH Debiana to 2202.
  5. Z konsoli wpisz poniższe polecenia, aby zainstalować X Window System i Gnome - czyli pulpit
   Code (Bash):
   1. # aktualizacja repozytorium paczek
   2. aptitude update
   3.  
   4. # Instalacja X Window System i Gnome
   5. aptitude install xfonts-100dpi xfonts-100dpi-transcoded xfonts-75dpi xfonts-75dpi-transcoded xfonts-base
   6. aptitude install gnome-desktop-environment
   7.  
   8. # Instalacja xrdp
   9.  
   10. # Uruchom xrdp
   11. service xrdp start

  [Notki poinstalacyjne]
  1 Aby zalogować się na konsolę Debian Squeeze, za pomocą PuTTY lub innego klienta FAQ SSH, zaloguj się na port 2202 przy użyciu nazwy użytkownika 'root' oraz ustalonego hasła w punkcie 4.

  2 Będać zalogowanym na FAQ shell Debiana, nie zapomnij zsynchronizować jego listy pakietów z repozytorium
  Code (Bash):
  1. apt-get update   #aktualizacja listy pakietow
  2. dpkg -l | more   #wyswietla liste zainstalowanych pakietow
  3 Język w konsoli zmienisz za pomocą polecenia
  Code (Bash):
  1. dpkg-reconfigure locales
  4 Interfejs rtorrent'a jest postawiony na serwerze lighttpd pracujący na porcie 8808. Uruchom przeglądarkę i wprowadź adres:
  Code (Text):
  1. http://IP_of_QNAP_ARM_NAS:8808/rutorrent/
  [Rozwiązywanie problemów]
  • Nie można zalogować się do Debiana za pomocą FAQ SSH!
  Code (Bash):
  1. # Jeśli podczas próby logowania dostałeś komunikat: "Connection refused" może to pomóc
  2. # Najpierw zaloguj się serwera QNAP za pomocą SSH,
  3. # dokładnie tak samo jak była robiona instalacja
  4. # przejdź do środowiska debiana
  5. chroot /deb/squeeze
  6.  
  7. # uruchom ponownie usługe ssh
  8. /etc/init.d/ssh restart
  9.  
  10. # sprawdź status uslugi
  11. /etc/init.d/ssh status
  12.  
  13. # od tego momentu SSH powinno wpuścić
  14. # referencyjnie: cat /env.init | grep ssh - jeśli zwróci napis #ssh to trzeba skasować #
  15. # żeby odblokować usługę, jeśli zwróciło samo ssh to jest OK.
  [Ciekawostka/Sugestia]
  Możesz też zainstalować serwer VNC, odpalić X'y (czyli okna np. Gnome, XFCE, KDE, itp) i połączyć się na nie jak na zdalny pulpit za pomocą klienta VNC.
  Code (Bash):
  1. apt-get install gnome-desktop-environment
  2. apt-get install gnome-core
  3. apt-get install xfonts-100dpi
  4. apt-get install xfonts-100dpi-transcoded
  5. apt-get install xfonts-75dpi
  6. apt-get install xfonts-75dpi-transcoded
  7. apt-get install xfonts-base
  8. apt-get install tightvncserver
  9. tightvncserver :1 # uruchomienie serwera VNC
  10. tightvncserver -kill :1 # zatrzymanie serwera VNC
  Lista pakietów(aplikacji), które można zainstalować poleceniem apt-get:

  Przydatne linki:
  debian vnc server vnc client - Installation and Configuration
  [Linux] Setting Up a Debian VNC Server (via SSH tunnel) | ÏNCΘMPLΞTΞ-NΘΘZ _incomplete-news_

  --------------------------
  Uruchomienie XRDP pod Debianem:

  Doinstalować:
  Code (Bash):
  1. aptitude update
  2. aptitude install xfonts-100dpi xfonts-100dpi-transcoded xfonts-75dpi xfonts-75dpi-transcoded xfonts-base
  3. aptitude install gnome-desktop-environment xrdp
  Po tym wszystkim powinna włączyć się sama usługa xRDP a gdyby nie zadziałała to należy ją włączyć:
  Code (Bash):
  1. service xrdp start
  Logujemy się danymi jak do FAQ SSH.

  ----------------------------
  Konfiguracja rtorrent'a:
  Code (Text):
  1. awk 'NF && !/^[:space:]*#/'  /wheezy/etc/rtorrent.conf
  Code (Bash):
  1. min_peers = 40
  2. max_peers = 100
  3. min_peers_seed = 25
  4. max_peers_seed = 60
  5. max_uploads = 30
  6. download_rate = 0
  7. upload_rate = 60
  8. trackers.numwant.set = -1
  9. directory = /share/Download/rtorrent/downloads/
  10. session = /share/Download/rtorrent/session
  11. schedule = watch_directory,5,5,load_start=/share/Download/rtorrent/watch/*.torrent
  12. schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
  13. schedule = low_diskspace,5,60,close_low_diskspace=100M
  14. ratio.enable=
  15. ratio.min.set=500
  16. ratio.max.set=2000
  17. ratio.upload.set=200M
  18. method.set = group.seeding.ratio.command, d.close=
  19. method.set_key = event.download.finished,move_complete,"d.set_directory=/share/Download/rtorrent/complete/; execute=mv,-f,$d.get_base_path=,/share/Download/rtorrent/complete/"
  20. method.set_key = event.download.finished,notify_event_log_finished,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,event_log,FINISH,$d.get_name="
  21. method.set_key = event.download.inserted_new,notify_event_log_inserted_new,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,event_log,INSERT,$d.get_name="
  22. method.set_key = event.download.finished,notify_smsc_finished,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,smsc,FINISH,$d.get_name="
  23. method.set_key = event.download.inserted_new,notify_smsc_inserted_new,"execute=/share/Download/rtorrent/settings/settings/notify_svc.sh,smsc,INSERT,$d.get_name="
  24. port_range = 8192-65535
  25. port_random = no
  26. check_hash = yes
  27. trackers.use_udp.set = yes
  28. encryption = allow_incoming,enable_retry,prefer_plaintext
  29. dht = auto
  30. dht.port.set = 6881
  31. peer_exchange = yes
  32. scgi_port = 127.0.0.1:5000
  33. xmlrpc_dialect=i8
  34. encoding_list = UTF-8
  35. http_capath = /usr/share/ca-certificates
  36. network.http.ssl_verify_peer.set = 0
  37. system.file.max_size.set = -1
  38. pieces.preload.type.set = 1
  39. pieces.preload.min_size.set = 262144
  40. pieces.preload.min_rate.set = 5120
  41. network.send_buffer.size.set = 1M
  42. network.receive_buffer.size.set = 131072
  43. pieces.sync.always_safe.set = no
  44. pieces.sync.timeout.set = 600
  45. pieces.sync.timeout_safe.set = 900
  46. session.use_lock.set = yes
  47. session.on_completion.set = yes
  48. system.file.split_size.set = -1
  49. system.file.split_suffix.set = .part
  50. system.umask.set = 0000
  51. execute={sh,-c,/usr/bin/php5-cgi /var/www/rtorrent/php/initplugins.php &}
  52. log.open_file = "rtorrent.info.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.info.log)
  53. log.add_output = "info", "rtorrent.info.log"
  54. log.open_file = "rtorrent.dht_debug.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.dht_debug.log)
  55. log.add_output = "dht_debug", "rtorrent.dht_debug.log"
  56. log.open_file = "rtorrent.tracker_debug.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.tracker_debug.log)
  57. log.add_output = "tracker_debug", "rtorrent.tracker_debug.log"
  58. log.open_file = "rtorrent.critical.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.critical.log)
  59. log.add_output = "critical", "rtorrent.critical.log"
  60. log.open_file = "rtorrent.error.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.error.log)
  61. log.add_output = "error", "rtorrent.error.log"
  62. log.open_file = "rtorrent.warn.log", (cat,/share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.warn.log)
  63. log.add_output = "warn", "rtorrent.warn.log"
  64. log.execute = /share/Download/rtorrent/logs/rtorrent.execute.log
   
  Last edited: Mar 10, 2014
  • Lubię to! Lubię to! x 2
  • Piwo Piwo x 2
  • Wygrany! Wygrany! x 1
 2. kaktus
  Offline

  kaktus μC Circuitmaker Q's Editor

  Joined:
  Feb 14, 2011
  Messages:
  942
  Location:
  opolskie
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +227 / 9 / -3
  Followers:
  3
  QNAP:
  TS-219P+
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-219P+ 1 GbE
  Muszę powiedzieć, że po dniu pracy wszystko działa stabilnie i nie przeszkadza Debian systemowi QTS. Obciążenie procesora nie wzrosło zauważalnie (choć u mnie na razie oba systemy "chodzą jeszcze na jałowo") urosła zajętość RAM od około 20MB, potrzebne jest około1912892 total kB przestrzeni dyskowej, choć nawet trochę mniej bo już wpadło parę "rzeczy".
  Po uruchomieniu różnych usług wiadomo wszystko się zmieni.

  Całość zarządzana jest jako "pakiet" QPKG i można Debiana w każdej chwili zdezaktywować, no i oczywiście później uruchomić ponownie. Niestety niezbędny jest po każdej z tych operacji restart NAS.
  Ikonkę w panelu zmajstrował sam Silas i moim zdaniem jest całkiem całkiem :oklaski:. nieczytelne są malutki białe literki a szkoda, bo jak już tam są to chciałoby się je odczytać.
  Debiana można również zarządzać z webmin-a, który jest już posadowiony, ale niestety nie ma możliwości zalogowania się przez panel web. Po przeinstalowaniu z parametrem purge, wszystko wraca do normy.
  np.
  Code (Bash):
  1. aptitude purge webmin
  po powtórnej instalacji mamy do dyspozycji nowszą wersję oprogramowania webmin -
  Webmin version 1.630
  np.
  Code (Bash):
  1. aptitude update
  2. aptitude install webmin
  dostęp z przeglądarki po wpisaniu adresu -> https://"nasz_nas":10000/ logujemy się joko root z Debiana.

  Po przeprowadzonej instalacji warto dokonać np z panelu aktualizacji pakietów gdyż na powitanie dostajemy komunikat
  Package updates 67 package updates are available.
  .
  No to biorę się do "psucia" dalej. :D
   
  Last edited: Jul 21, 2013
  • Zgadzam się! Zgadzam się! x 1
  • Piwo Piwo x 1
 3. dam
  Online

  dam Guest

  Ratings:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  To jest genialne! Debian działa bez problemu, jedyne co zauważyłem to rutorrent nie potrafi zapisać zmian wprowadzonych z web gui do rtorrent.rc, nie przyglądałem się temu, ale może chodzi o usera i uprawnienia?
   
 4. kaktus
  Offline

  kaktus μC Circuitmaker Q's Editor

  Joined:
  Feb 14, 2011
  Messages:
  942
  Location:
  opolskie
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +227 / 9 / -3
  Followers:
  3
  QNAP:
  TS-219P+
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-219P+ 1 GbE
  Wiesz co?
  zrobiłem sobie w konsoli Debianowej:
  Code (Bash):
  1. find / rtorrent.rc
  i otrzymałem
  Code (Bash):
  1.  
  2. ...
  3. find: `rtorrent.rc': No such file or directory
  4.  
  nie miej tak jak kombinujesz to ma też sens.
  --- Połączono posty, Jul 21, 2013, Data oryginalnego postu: Jul 21, 2013 ---


  W Debianie "oryginalnie" zainstalowane jest VNC, warto przekonfigurować lub wyłączyć na amen.
   
  Last edited: Jul 21, 2013
 5. dam
  Online

  dam Guest

  Ratings:
  +0 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Mój błąd, tutaj rtorrent nie czerpie konfiguracji z domyślnej lokalizacji czyli z pliku .rtorrent.rc w katalogu użytkowania, a z pliku /wheezy/etc/rtorrent.conf.
   
 6. Jastrzi
  Offline

  Jastrzi Nowy użytkownik Noobie

  Joined:
  Mar 10, 2012
  Messages:
  6
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Heja,

  Świetny How-to!

  Moglibyście mi pomóc z:
  dpkg-reconfigure locales
  Nie mogę ustawić PL znaków :/
   
 7. kaktus
  Offline

  kaktus μC Circuitmaker Q's Editor

  Joined:
  Feb 14, 2011
  Messages:
  942
  Location:
  opolskie
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +227 / 9 / -3
  Followers:
  3
  QNAP:
  TS-219P+
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-219P+ 1 GbE
  Poczytaj wątek -> https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=11891

  jak nie poradzisz sobie to melduj.

  kaktus
  --- Połączono posty, Jul 21, 2013, Data oryginalnego postu: Jul 21, 2013 ---
  Hehee
  gdy ustawicie kursor mychy u dołu czyjejś wiadomości, po lewej pokażą się gadżety można je "rozdawać" Silas bardzo się nad tym napracował a mało kto je zauważa, zabawa jest przednia.

  kaktus
  --- Połączono posty, Jul 21, 2013 ---
  Tak przy okazji odpaliłem te
  Code (Bash):
  1. dpkg-reconfigure locales
  pozaznaczane mam: consola. oraz consola_1. pozaglądaj tam, gdzie są gwiazdki.

  kaktus
   
  • Zgadzam się! Zgadzam się! x 1
  • Informacyjne Informacyjne x 1
 8. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Thanks!

  Przede wszystkim w PuTTY ustaw UTF-8

  Niestety, tego robić nie będzie. To już kwestia użytkownika odpowiednio skonfigurować konfig ;)

  eeee hmmm
  a może by tak na przyszłość:
  Code (Bash):
  1. updatedb
  2. locate rtorrent.conf
  :)
   
  Last edited: Aug 12, 2013
  • Lubię to! Lubię to! x 1
 9. Jastrzi
  Offline

  Jastrzi Nowy użytkownik Noobie

  Joined:
  Mar 10, 2012
  Messages:
  6
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1 / 0 / -0
  Followers:
  0
  Kaktus, podzielisz sie jak tego dokonac?

  Wygląda na to, ze ten prosty zabieg pomógl.

  BTW. Po wcisnieciu kombinacji klawiszy np. PALT+Z usuwa to co napisaliśmy a PALT+L zmniejsza czcionke - proponuje zmienić lub wylaczyc lub zmienić :)
  Boje sie pisac polskimi znakami bo mi znowu tekst ucieknie :)
  --- Połączono posty, Jul 22, 2013, Data oryginalnego postu: Jul 22, 2013 ---
  Mam jeszcze jedno pytanie.
  Jest jakiś sposób na to aby Debian mial dostep do zasobow QNAPa?
   
 10. kaktus
  Offline

  kaktus μC Circuitmaker Q's Editor

  Joined:
  Feb 14, 2011
  Messages:
  942
  Location:
  opolskie
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +227 / 9 / -3
  Followers:
  3
  QNAP:
  TS-219P+
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-219P+ 1 GbE
  ja wyłączyłem toto z panela webmin-a, żeby toto nie startowało z systemem. Można też wyklikać, to co siedzi w init.d się odpala przy starcie oraz rcx.d
   
 11. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Będąc wewnątrz debiego, zerknij na plik w głównym katalogu env.init (env.init - jest odpowiedzialny za uruchamianie usług w debianie oraz zatrzymywanie ich).
  Jest w nim skomentowana linia odpalająca serwer vnc
  Code (Bash):
  1. vncserver -geometry 1152x864
  ...oczywiście vncserver musi być zainstalowany.
  Ale może spróbuj za pomocą tightvnc - w Ciekawostka/Sugestia pisze jak zainstalować oraz uruchamiać ten serwer - ponadto niżej znajdują się przydatne linki ;)
  Natomiast jeśli jesteś użytkownikiem systemu Windows to możesz również wykorzystać podłączanie pulpitu zdalnego (win+r i uruchom "mstsc" - pełna ścieżka: %windir%\system32\mstsc.exe). Jednak do tego będzie Ci potrzebne xrdp
  Code (Bash):
  1. apt-get install xrdp vino
  Informacje na ten temat znajdziesz: http://ubuntuwiki.net/index.php/Xrdp,_installing


  Masz na myśli stworzone przez użytkownika udziały sieciowe? Te domyślne są zamontowane w /share
  Zedytuj plik /etc/init.d/debian6.sh - znajdź w nim funkcje 'mount_deb' i na jej końcu wstaw mount do własnego udziału:
  Code (Bash):
  1. # ----------------------------------------------------------------------
  2. # ##--> Mount envirotnment paths
  3. # ----------------------------------------------------------------------
  4. mount_deb(){
  5. ..
  6. ..
  7. ..
  8.                 local _mountpoint="Filmy"         # Nazwa udziału do podmontowania
  9.                 mkdir -p $DEB_BASE/share/$_mountpoint
  10.                 mount -o bind $VOL_BASE/$_mountpoint $DEB_BASE/share/$_mountpoint
  11.  
  12.                 local _mountpoint="Muzyka"         # Nazwa udziału do podmontowania
  13.                 mkdir -p $DEB_BASE/share/$_mountpoint
  14.                 mount -o bind $VOL_BASE/$_mountpoint $DEB_BASE/share/$_mountpoint
  15. }
  16. # ----------------------------------------------------------------------
  Nie zapomnij tez odmontować tych udziałów umount_deb. Na początku funkcji dodaj:
  Code (Bash):
  1. # ----------------------------------------------------------------------
  2. # ----------------------------------------------------------------------
  3. umount_deb(){
  4.         umount $DEB_BASE/share/Filmy
  5.         umount $DEB_BASE/share/Muzyka
  6. ..
  7. ..
  8. ..
  9. }
   
  • Lubię to! Lubię to! x 1
 12. kaktus
  Offline

  kaktus μC Circuitmaker Q's Editor

  Joined:
  Feb 14, 2011
  Messages:
  942
  Location:
  opolskie
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +227 / 9 / -3
  Followers:
  3
  QNAP:
  TS-219P+
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-219P+ 1 GbE
  Co masz na myśli?
  --- Połączono posty, Jul 22, 2013, Data oryginalnego postu: Jul 22, 2013 ---

  Ooo jakiś inny kaktus mnie ubiegł :p
   
  Last edited: Jul 22, 2013
  • Śmieszne Śmieszne x 2
 13. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Macie tu kilka przydatnych funkcji np. do oczyszczenia Debiana z doców albo innych rzeczy:
  Code (Bash):
  1. #/bin/sh
  2.  
  3. APP_NAME="INITENV"
  4. NOW="date +%Y.%m.%d-%H.%M.%S.%N"
  5.  
  6.  
  7. # Mount envirotnment paths
  8. # ---------------------------------------------------------------------
  9. mountenv() {
  10.         mount $@ /mnt
  11.         mount -o bind /dev /mnt/dev
  12.         mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts # necessary for do-release-upgrade
  13.         mount -o bind /sys /mnt/sys
  14.         mount -t proc /proc /mnt/proc
  15. }
  16.  
  17.  
  18. # Creating basic configurations : Filesystem mount table
  19. # ---------------------------------------------------------------------
  20. mkfstab() {
  21.         cat > etc/fstab << \EOF
  22. # /etc/fstab: static file system information.
  23. #
  24. # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  25. /dev/root       /               auto    defaults        0       1
  26. proc            /proc           proc    defaults        0       0
  27. EOF
  28. }
  29.  
  30.  
  31. # Configure the network to set up the loopback interface
  32. # and to have the ethernet auto-configure with DHCP
  33. # ---------------------------------------------------------------------
  34. ethloop() {
  35.         cat > /etc/network/interfaces << \EOF
  36.  
  37. # The loopback network interface
  38. auto lo
  39. iface lo inet loopback
  40.  
  41. # The primary network interface
  42. auto eth0
  43. iface eth0 inet dhcp
  44. # Generate a unique locally-assigned MAC address from CPU serial number
  45. pre-up ifconfig eth0 hw ether `sed -n 's/^Serial.* 000000/02/p' /proc/cpuinfo`
  46. EOF
  47. }
  48.  
  49.  
  50. # Set up the software package management system.
  51. # You might prefer to use a local mirror such as ftp.pl.debian.org
  52. # - see http://www.debian.org/mirror/list for a complete list
  53. # - and for the best in multimedia you might also like to add
  54. # [sh]# deb http://deb-multimedia.org squeeze main non-free
  55. # ---------------------------------------------------------------------
  56. initrepo() {
  57. #       cat > /etc/apt/sources.list << \EOF
  58. #deb http://ftp.debian.org/debian squeeze main
  59. #deb http://security.debian.org squeeze/updates main
  60. #deb http://simplemachines.it/debian armel-squeeze+crunch/
  61. #EOF
  62.  
  63. cat <<EOF > /etc/apt/sources.list
  64. deb http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
  65. #deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
  66.  
  67. deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
  68. #deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
  69.  
  70. deb http://ftp.uk.debian.org/debian squeeze-updates main
  71. #deb-src http://ftp.uk.debian.org/debian squeeze-updates main
  72. EOF
  73.  
  74.  
  75.         apt-get update
  76.         apt-get upgrade
  77. }
  78.  
  79.  
  80. # Install localepurge to save 30 MB of multi-language message translations.
  81. # Press Enter at "Do you want to continue?" and go ahead with "No locales"
  82. # when it asks: Tab Enter Tab Enter.
  83. # ---------------------------------------------------------------------
  84. purge_locales() {
  85.         apt-get install localepurge   # Filesystem size -> 246360KB
  86.         localepurge
  87. }
  88.  
  89.  
  90. # Remove downloaded copies of packages (again!) ---
  91. # ---------------------------------------------------------------------
  92. clean_apt_pkgs() {
  93.         apt-get clean
  94. }
  95.  
  96.  
  97. # Remove the documentation , leaving the directory structure so that future
  98. # apt-get install operations won't fail due to missing directories. ---
  99. # ---------------------------------------------------------------------
  100. remove_docs() {
  101.         find /usr/share/man ! -type d -print0 | xargs -0 rm
  102.         apt-get remove --purge info man-db      # Do you want to continue [Y/n]? [Enter]
  103.         rm -r /usr/share/doc/*
  104.         rm /usr/share/info/*.gz
  105.         rm `find /etc/alternatives -name '*.gz'`
  106. }
  107.  
  108.  
  109. # Remove pointless backups, log files and temporary files
  110. # ---------------------------------------------------------------------
  111. remove_bak() {
  112.         rm /usr/share/info/dir.old
  113.         rm /var/cache/debconf/*.dat-old
  114.         rm /var/log/{bootstrap,dpkg}.log
  115.         rm /var/log/*.{gz,?}
  116.         rm -r /tmp/*
  117.         for a in /var/log/{*.log,apt/*.log,debug,dmesg,faillog,messages,syslog,wtmp}
  118.         do
  119.                 > $a
  120.         done
  121. }
  122.  
  123. # Remove the downloaded package lists
  124. # ---------------------------------------------------------------------
  125. clean_pkg_lists() {
  126.         rm /var/cache/apt/* /var/lib/apt/lists/*
  127. }
  128.  
  129.  
  130. # Show init note
  131. # ---------------------------------------------------------------------
  132. show_note() {
  133.         echo "[${@} $$ $# ] Hello World! ${NOW}"
  134.         MSG="" && echo "[${APP_NAME}-$(${NOW})] ${MSG}"
  135. }
  136.  
  137. show_note
  138. exit 0
   
  • Piwo Piwo x 1
 14. piotrekwrc
  Offline

  piotrekwrc Entry Technician Q Associate

  Joined:
  May 8, 2013
  Messages:
  48
  Location:
  Wągrowiec
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  1
  QNAP:
  TS-212
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-212 1 GbE
  Czesc wszystkim,
  zastosowałem się do wszystkich wskazówek z postu pierwszego. Udało mi się zainstalować Debiana. Ale w następnym dniu przestał działać, po prostu się "wysypa". Postanowiłem go przeinstalowac. Dochodzę do ppkt.6 " mv debpool/squeeze /share/debpool/" i pojawia mi się taki komunikat " mv: unable to rename `debpool/squeeze': Directory not empty" . Próbowałem ręcznie pousuwać wsytko z tego katalogu , ale niestety za kazdym razem jest tak samo. Czy jest jakas mozliwosc zeby znow zainstalowac Debiana, moze idzie pozmieniac katalogi? Posiadam TS212. Za wszelka pomoc dzieki
   
 15. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  rtorrent? Jak się wysypał to trzeba było przeczytać logi w Download /rtorrent/logs
  ... albo zrestartować przez App Center/Centrum Aplikacji
  lub z konsoli:
  Code (Bash):
  1. /etc/init.d/debian6.sh restart
  Natywny Debian to nie jest system operacyjny - pomimo tego, że to Debian. Pełni on funkcje środowiska umożliwiającego uruchamianie aplikacji w obecnym systemie. Coś jak obsługa aplikacji DOS'owych pod Windows'em.

  Ponieważ nadal istnieje katalog squeeze, który należy usunąć.

  Rozumiem, że wyłączyłeś wcześniej Debiana?!
  Debian montuje katalogi użytkownika i serwera. Brak jego wyłączenia poskutkuje usunięciem danych z poniższych katalogów na serwerze.
  Code (Text):
  1. /mnt/ext/home
  2. /mnt/ext
  3. /mnt/HDA_ROOT
  4. /share/Public
  5. /share/Web
  6. /share/Multimedia
  7. /share/Usb
  8. /share/Download
  9. /share/Recordings
  --- Połączono posty, Jul 31, 2013, Data oryginalnego postu: Jul 31, 2013 ---
  Ah no i jeszcze jedno...
  Upewnij się wcześniej, że żadna ścieżka nie jest zamontowana do Debiana:
  Code (Bash):
  1. mount | grep debpool
  2.  
  3. # pelna lista:
  4. mount
  Aby usunąć katalog squeeze wystarczy wklepać:
  Code (Bash):
  1. rm -rf /share/debpool/squeeze
   
 16. piotrekwrc
  Offline

  piotrekwrc Entry Technician Q Associate

  Joined:
  May 8, 2013
  Messages:
  48
  Location:
  Wągrowiec
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  1
  QNAP:
  TS-212
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-212 1 GbE
  Coś skopałem na 100% :) nie mam opcji jak to naprawić. "Ponieważ nadal istnieje katalog squeeze, który należy usunąć." - nie moge go usunać!
   
 17. Silas Mariusz
  Offline

  Silas Mariusz SysOp Administrator

  Joined:
  Apr 5, 2008
  Messages:
  8,999
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +1,901 / 40 / -9
  Followers:
  40
  QNAP:
  TS-x77
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-x77 1 GbE
  Dlatego wcześniej sprawdź czy przypadkiem nie ma mountów
   
 18. piotrekwrc
  Offline

  piotrekwrc Entry Technician Q Associate

  Joined:
  May 8, 2013
  Messages:
  48
  Location:
  Wągrowiec
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  1
  QNAP:
  TS-212
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-212 1 GbE
  ??? Ja dopiero od niedawna zaczelem przgode z Linuxem i dlatego niektore sprawy po prostu jeszcze mnie "przerazaja" i "przerastają" :)
  --- Połączono posty, Jul 31, 2013, Data oryginalnego postu: Jul 31, 2013 ---
  bardzo dzikuję za pomoc, jeszcze jedno jakim poleceniem zmienie hasło do webmina?
   
 19. kaktus
  Offline

  kaktus μC Circuitmaker Q's Editor

  Joined:
  Feb 14, 2011
  Messages:
  942
  Location:
  opolskie
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +227 / 9 / -3
  Followers:
  3
  QNAP:
  TS-219P+
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-219P+ 1 GbE
  Tam obowiązuje hasło usera root z debiana,
  aby je zmienić
  no i się rypło, post setny miał być extra!! a tu kicha, nie mogłem się oprzeć :D
   
 20. piotrekwrc
  Offline

  piotrekwrc Entry Technician Q Associate

  Joined:
  May 8, 2013
  Messages:
  48
  Location:
  Wągrowiec
  Local Time:
  7:52 PM
  Ratings:
  +5 / 0 / -0
  Followers:
  1
  QNAP:
  TS-212
  Ethernet:
  1 GbE
  TS-212 1 GbE
  No masz setny post :) wyjątkowy bo pomogłeś mnie :D
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Users found this page by searching for:

 1. debian on qnap ts